Sekretesspolicy

Personlig Data

De personliga uppgifter du lämnar till Nawi-Flow är frivillig och sker genom att du t.ex. fyller i formulär på denna hemsida eller genom Nawi-Flow’s Facebook sida. Härmed försäkrar Nawi-Flow att all personlig information du lämnar, så som, telefonnummer, postadress, e-mailadress eller annan information som kan användas för att identifiera dig endast kommer användas i av Nawi-Flow i kommunikation med dig och kommer inte lämnas vidare till någon utomstående part.

Konfidentialitet

All konsultation och coachning sker under konfidentialitet. Det innebär att det du säger och berättar under dina möten med Nawi-Flow kommer att behandlas konfidentiellt. Endast genom att du skriftligen ger ditt medgivande eller om lagen kräver det kan denna konfidentialitet upphävas.

Ansvar

Coachning är till för att på ett professionellt sätt skapa och utveckla personliga och/eller yrkesmässiga mål och att skapa planer och/eller strategier för att uppnå dessa mål.

Coachning innebär inte att diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar eller störningar. Coachning är därmed inte en ersättning för rådgivning, psykoterapi, psykoanalys, mental sjukvård eller behandling av drogberoende.

Om du för närvarande går i terapi eller på annat sätt behandlas för psykiska problem, åligger det dig att rådgöra med den du tar emot vård/terapi ifrån, angående lämpligheten att få coachning.

Det är viktigt att du är medveten att du som klient är ansvarig för ditt fysiskt, psykiska och emotionella välbefinnande även under coachningen. Det är viktigt att du är medveten att du själv är ansvarig för dina beslut och val och att du kan välja att avbryta coachningen när du vill.

Det är likaså viktigt att du är medveten om att coachningen är en omfångsrik process som kan innefatta alla delar av ditt liv som t.ex. ekonomi, hälsa, medicin, arbete, relationer, utbildning, andlighet, fritid. Det är därför viktigt att du är medveten om att det är upp till dig att välja vilka områden du vill inkludera coachning inom och det är ditt ansvar hur du väljer att hantera dessa områden.

Coachning ersätter inte professionell rådgivning inom områden som kräver specifika fackkunskaper. Du är således medveten om att alla beslut du fattar inom dessa områden är dina och att de handlingar som följer av besluten är ditt ansvar. 

Du är medveten om att vissa ämnen yrkesmässigt kan komma att delas med andra coacher, utbildare eller handledare i utvecklingssyfte. Om det sker görs det alltid fullständigt anonymt och på ett sätt så att det aldrig går att identifiera dig som klient.

Ändringar

Denna sekretesspolicy kan komma att ändras med tiden. Avsikten är att den skall vara tydligt så du skall känna dig trygg och säker med Nawi-Flow.