dinTribe

dinTribe -  omstrukturerar, aktiverar och fokuserar

Möt dinTribe, din Master Mind Grupp för det nya Balanserade Spirituella Ledarskapet. Det är en mindre grupp av max sex personer som träffas fyra helger under en sexmånadersperiod. Vi har två starttillfällen per år, vår och höst. Datum finner du längre ner i texten.

dinTribe - Corporate Spiritual Coachning sker i grupp med intuitivt guidning genom övningar, upplevelser och inre reflektioner. Jag arbetar i grunden med NLP- och coachverktyg som jag kombinerar med olika energitekniker, ofta hämtade ur shamanismen. Mentalt och konceptuellt arbetar jag med öppenhet för samband vilket innebär att se det som sammanlänkar vetenskap, tro och ursprungsbefolkningars syn på livet och universum, samhällsstruktur, organisation, familj, känslor och tankar mm.

Resan du gör är dans av djupare förståelse av sambanden mellan vår fysiska-, mentala-, emotionella- och spirituella kropp och hur vi interagerar med vår vardagsvärld.

Du kommer ta dig genom en expanderad förståelse av vem du är och det syfte du har i stunden och livet. Du kommer ta dig vidare genom en expanderad syn på vad den yttre världen vill berätta för dig så att du hela tiden kan ha en konstruktiv intuitiv dialog med din upplevelse i stunden. Det gör dig till kapten över ditt liv och upplevelse.

dinTribe - Corporate Spiritual Coaching är inte en kurs, det är en personlig väg som väcker upp din sanna kraft att ta tillbaka kontrollen och det fulla ansvaret för den lycka, kärlek och frihet du väljer att uppleva i ditt liv

Du gör denna resa tillsammans med en perfekt sammansatt grupp som skapats genom den inre guidning du fått att anmäla dig till ett visst datum. Vi kommer att röra oss genom helgerna likt en organism, vilket innebär att dynamiken starkt kommer påverka innehåll. Som Corporate Spiritual Coach uppmuntrar och balanserar jag din och gruppens intuitiva och kreativa frihet inom ramen för individuella fokus och mål. På så sätt kommer arbetet att omstrukturera, aktivera och fokusera dina inre resurser ske tillsammans med de övriga i gruppen så att du i trygghet kan låta ditt Balanserade Spirituella Ledarskap växa fram.

dinTribe hålls levande mellan mötestillfällena genom den energi som gruppen håller. Denna Master Mind grupp kommer generera ett eget liv och intelligens som är större än summan av varje enskild individ. Jag kommer även finnas med i periferin mellan helgerna genom input till gruppen på spirituella, emotionella och mentala funderingar.

dinTribe - Livsinvestering

Din livsinvestering: 40.000 kr inkl. moms inklusive frukt och fika (kost och logi arrangeras på egen hand, bra alternativ finns i Henån)

Anmälan sker genom att du kontaktar mig direkt på telefon eller via e-mail. Kontaktuppgifter ser du i nedan fält.

Vi kommer tillbringa våra helger på gården på Orust från fredag kl 15.00 till söndag kl 16.00. Miljöerna här är vackra, bekväma, relativt enkla och naturnära. Vi kommer vistas både inomhus och utomhus beroende på väder och de övningar och moment vi skall göra, så ha med bra kläder och något att sitta på utomhus.

Beroende på vilka nationaliteter gruppen består av sker vår kommunikation på svenska eller engelska.

Datum hösten/vintern 2018/2019
Helg I: 14-16 september
Helg II: 9-11 november
Helg III: 1-3 februari
Helg IV:
1-3 mars

Datum våren/sommaren 2019
Helg I: 15-17 mars
Helg II: 24-26 maj
Helg III: 21-23 juni
Helg IV: 30 augusti- 1 september

Jag hälsar dig välkommen att ta din plats i dinTribe!