Destillerat vatten

Destillerat vatten, uppgift och egenskaper i kroppen

Destillerat vattens motsvarighet produceras av våra egna kroppar. Vi lever våra första nio månader i vår moders kropp helt omsluten av detta vatten. Våra kroppar består av 65-80% av vatten och vårt blod består till 75.-85% av vatten. Vi är vatten-djur som inte kommer att klara oss utan rent vatten. Många lever på ett underskott av vatten och som följd känner sig energilösa. Vattnet har många viktiga funktioner och en av de mycket viktiga funktionerna är att via blodet skölja ut ämnen kroppen inte kan ta upp; toxiner, som lagrats undan på olika platser i kroppen.

Kroppen har en maximal takt som den kan rensa ut oönskade ämnen. Den kommer i sin oändliga vishet att göra allt den kan för att hålla oss vid liv. De kroppsfrämmande ämnena som kroppen inte hinner rensa ut, kommer att lagras undan på platser i kroppen som är minst vitala för stunden.

Lagringen kan ske genom att belägga blodkärlsväggar, vävnader och leder med dessa oorganiska mineraler och toxiner. Med all processad mat med olika onaturliga tillsatsämnen, Cola, kaffe, alkohol och andra processade drycker kombinerat med en alldeles för liten andel frukt och grönt kommer reningshastigheten överskridas med råge. Följden blir att vårt system undan för undan, på ett förrädiskt långsamt sätt, förkalkas och förstenas. Beläggningarna vi ser hemma på våra kranar, i handfatet och i duschen är precis samma beläggningar som vi klär vårt inre med!

Dricker vi destillerat vatten kommer vi att hjälpa kroppen att rensa ut toxiner i högre takt än dom tillförs. Så om detta är den enda investeringen vi är villiga att göra för vår hälsa så är det redan ett mycket viktigt steg. Vattnet kommer inte bry sig om symtom, vilket är det som dagens mediciner fokuserar på, det kommer istället blint utföra sitt jobb att magnetisk dra ut alla ämnen som kroppen lagrat undan. Med blodet kommer det åt alla platser i kroppen och likt en vårflod drar det med sig en massa skräp och lakar ur de mineraler som förkalkar artärer, vävnader och leder.

Destillerat vattnen kommer inte att laka ur kalcium bundet i vårt skelett, inte heller de mineraler och näringsämnen vi får i oss via frukt och grönt, dessa ämnen har, enkelt uttryckt, inte rätt magnetiska laddning eller så är dom för hårt bundna i kroppen!

Källor till rent vatten

Destillerat vatten eller rent vatten avser H2O fritt från lösta mineraler eller andra ämnen. Naturens vattenkretslopp är den största processen av rent vatten. Det är när vatten dunstar från marken, sjöar eller salta hav som vattnet lämnar kvar alla föroreningar, det är bara rent vatten som stiger mot himlen, fritt från mineraler och andra salter. Vattnet kondenserar sedan och bildar moln på himlen för att senare regna ner över jorden igen. Tyvärr är detta vatten, beroende på var man bor, mer eller mindre förorenat av luftföroreningar och ”chemtrails”.  

Andra källor till rent vatten är vattnet i frukt och grönt samt de vätskor som vi med vår inbydga ”destillatorer”, levern och njurarna, själva skapar i våra kroppar.  

Regnvattnet, i oförorenad luft, är alltså fritt från mineraler och salter, det är rent H2O. Det är renheten och formen som ger vattnet dess kraftfulla egenskaper och gör det till det mest effektiva lösningsmedlet i naturen, det eroderar och löser till och med berg. Det är precis denna eroderande effekt som ger vattnet sin hälsobringande effekt i våra kroppar.  

Med en destillator kan vi själva enkelt göra rent vatten om vi inte bor på en plats där vi kan få del av naturens egna oförorenade vatten.  

Destillerat vatten – Rent Vatten

Genom destillering kan vi skapa samma vatten som naturen skapar i vattnets kretslopp. I destillationsprocessen är allt som blir kvar rent H2O. I processen kokas vatten upp och förångas. Det är bara helt rent H2O som förångas, alla lösta fasta ämnen blir kvar på botten av kokkärlet. Vattenångan kondenseras sedan till droppar som får rinna genom ett kolfilter för att eventuella flyktiga organiska ämnen från vattnet skall tas upp (kokar vid lägre temperatur än vatten).

Resultatet är samma vatten som naturen producerar, ett mineral- och bakteriefritt vatten som har den renhet det behöver ha för att utföra det viktiga rengörande arbetet i kroppen. 

Vattnets viktiga egenskaper

Rent vatten består alltså bara av molekylen H2O och det har en form som ett Musse Pigg huvud där syreatomens (O) storlek i förhållande till väteatomernas (H) storlek ger dess unika egenskaper. 

Enkelt uttryckt så är det formen och laddningsskillnaden på syre och väte atomerna som ger vattnet en magnetisk laddning, polaritet. Det innebär att den förhållandevis stora syreatomen jämfört med dom små väteatomerna ger vattnet en kraftigt negativ magnetisk dragningskraft.  

Vattenmolekylen kan därför enklast jämföras med en magnet. En vanlig kraftig magnet kommer som bekant hålla fast ett par småspikar mycket hårt men ju fler spikar som sätter sig på magneten desto svagare blir kraften som håller kvar spikarna ända tills magneten inte längre orkar hålla fast fler spikar. Magneten är då helt ”mättad”. 

Vatten fungerar precis på samma sätt och dess kraftiga negativa magnetiska dragningskraft kommer att dra åt sig allt av motsatt magnetisk laddning i kroppen, alltså allt som har en positiv laddning. Salter och oorganiska mineraler är lösta komponenter av berg och har en positiv laddning, allt detta kommer att rensas ut ur kroppen med det destillerade vattnet.  

Den magnetiska egenskapen gör att vatten drar åt sig mängder av positivt laddade mineraler och föreningar i naturen och därför är vattnet i djupborrade brunnar, källor, kommunalt vatten osv inte rent. Man kan föreställa sig att vattenmolekylen har blivit bulkig och tjock med en kjol av olika ämnen hängande efter den. Vattnet blir trögt och orörligt och har tappat dess vitala, energiska och magnetiska egenskap. Detta vatten har väldigt svag kraft att göra sitt jobb att magnetisk dra åt sig toxiner och positivt laddade avlagringar och föra ut dem ur våra kroppar! 

Vattenmolekylen när den är helt ren och fri från lösta mineraler är istället en oerhört snabb och högt vibrerande molekyl med kraftig lösande förmåga. Den kan lätt ta sig till alla delar av våra kroppar för att utföra sitt jobb att lösa upp förkalkningar och avlagringar och transportera ut alla kroppsfrämmande ämnen ut ur våra kroppar.  

Läs mer om mineraler i vatten


Se denna mycket intressanta video där Andrew Norton Webber utförligt förklarar fördelarna med att dricka destillerat vatten och all vilseledande information.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet