Destillerat vatten-mineralfritt vatten

Destillerat vatten-mineralfritt vatten är också sterilt, processen tar även bort alla bakterier. Det betyder att om vi för tillfället inte har tillgång till rent, drickbart vatten så renar destillationsprocessen vattnet både från mineraler och bakterier. Mineraler är som bekant mycket viktiga för våra kroppar, så vi skall nu titta närmare på om vatten verkligen är vår naturliga källa till de viktiga mineralerna.

Mineraler

Mineraler har många viktiga funktioner i våra kroppar; de bygger upp och stärker vårt skelett, det hjälper till i syresättningen av blodet, har viktiga funktioner för hjärtat och ingår i en mängd vitala kemiska reaktioner i våra kroppar etc. 

Mineraler kommer från jorden och är finfördelade salter från våra berg. Med salt menas samlingsnamnet för en förening som hålls samman i sin jonform; i fallet koksalt (NaCl) är det natruimjonen Na+ tillsammans med kloridjonen Cl- som bildar koksalt. Andra exempel på salter är kalciumkarbonat (CaCO3) eller järnoxid (Fe2O3). Precis som med vårt koksalt löser vattnet upp andra salter så de inte kan ses med blotta ögat. Men om det blir för mycket mineralsalter i vattnet kommer det till slut synas som grumlighet i vattnet eller som avlagringar på t.ex. kranar och badrumsporslin.   

Det är regnvatten som sakta löser upp och lakar ut salter ur berget och håller de olika föreningarna och mineralerna i lösning. Det mineralmättade vattnet rinner ut på våra jordar och ger växterna näring.  

Mineraler i denna form kan endast tas upp av växter!

Vi människor är inte skapta att tillgodogöra oss mineraler i oorganisk form utan behöver växternas hjälp att först omvandla mineralerna till den form som våra kroppar kan ta upp. 

Vad är det då växterna gör med mineralerna för att vi skall få användning av dom? Växter tar upp de lösta mineralerna med vattnet ur jorden via sina rötter. Genom solljus och fotosyntesen binds mineralerna in i en kol-vätestruktur och det är denna organiskt bundna form som gör att kroppen kan ta upp och tillgodogöra sig mineralernas viktiga funktioner!

Mineralernas kretslopp

Som min dotter har illustrerat här bredvid, kan vi komplettera vårt symbiotiska föhållande med växterna beträffande koldioxid och syre, med kretsloppet för mineraler. Vår kropp tar alltså lätt upp vitaminer och mineraler som växterna i fotosyntesen "bakat" in i en organisk struktur. Det som sker i våra kroppsliga processer när våra celler blir färdiga med detta mineral, är att det på nytt övergått till den oorganiska formen. Om vi sedan skulle gödsla marken med vår avföring, skulle alltså växterna på nytt få möjligheten att ta upp mineralet i den form dom kan ta upp den. Cirkeln blir på så sätt sluten. 

Detta är oerhört viktig information och något som många av oss troligen har missat! Det är helt avgörande för vår hälsa att särskilja de oorgansika mineralerna med de organiskt (växt-) bundna mineralerna. Detta är viktigt eftersom det alltså bara är den ena formen av mineral som kroppen kan tillgodogöra sig, den andra formen kommer att behandlas som ett toxin av kroppen och måste avlägsnas så snabbt som möjligt.  

Vi får i oss mängder av dessa oanvändbara mineraler via maten vi äter och via tillsatser i vår mat och dryck. OBS! Vad man än försöker förmedla via reklam så kan vi alltså inte tillföra nyttiga användbara mineraler via mineralvatten, källvatten eller kranvatten! Inte heller kalcium tillsatser i olika mjölkdrycker är i en form som kroppen kan tillgodogöra sig. Det enda vi kommer att göra är att tillföra mer toxiner in i kroppen!  

Drick bara destillerat vatten, rent vatten! Det hjälper din kropp att göra sig av med alla mineral- och toxiska avlagringar i din kropp. Det gör din lever lycklig att du äntligen förstått hur du kan hjälpa till att återställa balansen i din kropp och att stoppa den skalda som tidigare oavsiktligt tillförts kroppen.

Drick destillerat vatten och ditt blod kommer att veta precis vad det behöver göra för att avkalka din kropp och tydligt visa dig att de ”naturliga” åldersrelaterade krämporna inte biter på dig!

Med en TDS-mätare kan man mäta upp koncentrationen löst mineral i vatten. Mätningen görs i ppm (mg/liter). Här är några exempel på vatten jag har mätt upp.

Destillerat vatten: 0 ppm

Vattnet från min borrade brunn: 390 ppm

Göteborgs kranvatten: 110 ppm

Imsdal (Norskt mineralvatten): 45ppm

Evian (Franskt mineralvatten): 300 ppm

Vittel (Franskt mineralvatten): 560 ppm

Thonon (Franskt mineralvatten): 280 ppm

Munchens (TY) kranvatten: 425 ppm

Gerolsteiner (Tyskt mineralvatten): 470 ppm

Basel (CH) kranvatten: 215 ppm

Henneiez (Schweiziskt mineralvatten): 320 ppm

Se även vad doktorer och experter har att säga om destillerat vatten.

Fortsätt sedan läsningen på avsnittet den andliga aspekten av vatten.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet