Destillerat vatten - kunskapen om dess hälsobringade egenskaper

Destillerat vatten - kunskapen om dess hälsobringande egenskaper för våra kroppar är inte ny, den är många tusen år gammal men har glömts eller gömts undan för oss. Den livsstil som många av oss lever  idag är mycket påfrestande för både för vår fysiska och mentala hälsa.

Våra kroppar får ta mycket stryk av det vi äter, dricker och tänker eftersom vi inte hinner rena systemet i samma takt som det förorenas. Kunskapen om rent mineralfritt vatten, är som du kommer se på följande sidor en viktig nyckel till förbättrad hälsa på många plan. Kunskapen ger oss en viktig förståelse till hur vi med lätthet själva kan välja och bibehåller god hälsa och välbefinnande.

Destillerat vatten - dess hälsobringande effekter:

  • Vattnet sköljer effektivt rent kroppen från oorgansika mineraler och toxiner som kroppen tvingats lagra undan i blodkärl, leder, vävnader, körtlar etc
  • Det sköljer ut förkalkningar i blodkärl och leder. Förkalkningar som annars är orsaken till exempelvis åderförkalkning, hjärt-, kärlsjukdomar, starr, artrit, demens,  etc
  • Vatten gör oss pigga och fyller oss med energi och glädje
  • Det rena vattnet hjälper oss att öka vår medvetenhet och kanaliserar ljus in i våra kroppar vilket får oss att se igenom lögner och tydligt se våra egna sanningar
  • Det rena vattnet stärker vår intuition och renar vår viktiga andliga körtel, tallkottskörteln

Destilerat vatten - endast H2O

Rent vatten, är fritt från oorganiska mineraler, bakteriar och toxiner är det vatten våra kroppar behöver för att uppnå dessa effekter! Naturens avdunstningsprocess skapar detta vatten men beroende på var man bor förorenas det tyvärr mer eller mindre idag av luftföroreningar. Vi kan dock enkelt producera samma vatten själva med hjälp av destillation! Se vad Doktorer och Experter har att säga om rent mineralfritt vatten.

Källvatten, kranvatten och mineralvatten är inte rent vatten! Detta vatten är mer eller mindre mättat med oorganiska mineraler och annat som kroppen inte klarar av att tillgodogöra sig. Detta vatten blir istället en belastning för kroppen och den kommer hantera vattnets lösta ämnen och mineraler som toxiner! Det finns en stor kunskapslucka när det gäller vilken form eller typ av mineraler kroppen klarar av att tillgodogäöra sig. Följ länken mineraler i vatten för mer information.

För mer information om det rena vattnet och egenskaperna som gör att det har en sådan renande effekt på kroppen kan du läsa vidare på destillerat vatten, uppgifter och egenskaper i kroppen.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet