Andlig healing

Andlig healing är en kraftfull healingform där jag inkluderar trancehealing, andlig kirurgi och mästarhealing. Under behandlingen guidas jag att arbeta med en eller flera av dessa healingformer. I ett lättare trancetillstånd blir jag verktyget där healingguider eller mästare arbetar igenom min kanal för att på högsta bästa sätt hjälpa till att lösa upp stagnerade energier och balansera upp ditt energisystem.

Andliga kirurgi innebär att jag kan guidas att energimässigt operera på specifika organ eller plocka bort eteriska energiföremål, implantat och ibland även energiväsen i kroppen och i det omgivande energifältet. 

Mästarhealing är en starkt transformerande healingform där höga ljusfrekvenser kanaliseras för att frigöra allt som är förlegat. Denna behandling upplevs ofta vara mycket avslappnande och kan även få djupa emotioner att komma upp till ytan, vilket är en del av helandet.

Den andliga healingen kan göras direkt på plats eller på distans. Andlig kirurgi utförs dock inte på distans.

När det gäller distansbehandlingar ber jag dig finna en plats där du kan ligga bekvämt och ostörd under tiden vi bokat för behandling. Efter behandlingen har vi ett kortare samtal med personlig- och andlig vägledning som skall vara till hjälp på din fortsatta resa in i högre medvetandenivåer.

Vänligen fyll i nedan formulär så kontaktar jag dig för att boka in en tid.

Boka Andlig Healing

Alla fält markerade med en asterisk måste fyllas i.
Jag önskar boka behandling, ca 1 tim. 1500 kr
Jag önskar boka distansbehandling, ca 1 tim. 1500 kr

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet