Andlig aspekt av vatten

Andlighet möter vetenskap och urbefolkningars tro

Andlighet för mig är allt som inte är fysiskt i våra liv. Dit räknar jag många skilda begrepp som känslor, tankar, själen, våra subtila förmågor som magkänslan-vår intuition, inre syner, föreställningsförmåga men också fantasi, telepati, placebo effekt, healing och vår källenergi eller Gud. Det är oerhört mycket som pågår på ett ickefysiskt plan, som kan benämnas som mystik både ur ett vetenskapligt och andligt perspektiv.

När modern vetenskap tittar närmare och närmar på de minsta beståndsdelarna som vi är uppbyggda av, har man inom kvantmekaniken konstaterat att en fast partikel samtidigt är en vågrörelse eller vibration, som rör sig in och ut ur vår verklighet. Den kan dessutom befinna sig på mer än ett ställe samtidigt. Detta är något som kan vara svårt att acceptera utifrån de fysiska lagar och begrepp som vi lärt oss under vår skoltid. Det är här vetenskapen träder in i mystiken.

Mänskligheten befinner sig nu i en process där vi i stor omfattning expanderar våra sinnen, vårt medvetande. All ny information som kommer till oss i allt högre takt skall snabbt filtreras för att valda delar skall få integreras i vår verklighet. En nyckel till att sortera i informationen är att vara öppen och acceptera att vi inte kan förstå allt i vår individuella medvetandenivå. Kan vi istället låta all ny information vara en möjlig sanning, hur världsfrämmande den än först kan kännas och släppa behovet att vetenskapen alltid måste bevisa allt för oss innan vi kan ta till oss det som vår verklighet. När vi lyckas med detta tar vi tillbaks en del av vår ursprungliga kraft, vi börjar lita på vår intuition, vårt andliga jag. När den delen av oss får näring kommer vi omgående att ”bara veta” vad som är sant eller inte.

Det är här, i mystiken, som urbefolkningars tro, andlighet och vetenskap får mötas!

  Den andliga aspekten av rent vatten

När det gäller vatten så vet vi att vatten är förutsättningen för liv på Jorden och det är vatten eller spår av vatten vi letar efter på avlägsna planeter, i vårt sökande efter liv i universum. Vi vet att våra kroppar inte fungerar utan konstant tillflöde av vatten. Rent vatten eller destillerat vatten är dessutom en kraftfull ledare av ljus.

Varför är nu detta viktig information? Jo, ur ett andligt perspektiv önskar vi upprätta en så ren kanal till vårt högre jag, vår själ, som möjligt. En ren kanal stärker tilliten till vår intuition, men också alla våra andra mediala förmågor som klarhörande, klarkännande och klarseende. När vi öppnat upp för en ren kontakt till vårt högre jag, öppnar vi upp för vetskapen av de större sammanhangen och för vårt syfte på Jorden. Vår förmåga att känna in människor, situationer och den ickefysiska verkligheten som finns runtomkring oss. Vi kommer att med lätthet läsa av sanningar och lögner som presenteras för oss. Det är via renheten i våra kroppar som vi upprättar denna klara och rena kanal.

När vi föds är alla dessa förmågor vårt naturliga tillstånd. Vi känner in och ser allt, både det som är synligt för våra fysiska ögon men också allt som sker i det ickefysiska. Vi ”ser” eller känner tydligt känslor och tankar som skickas mellan människor, men vi kan också i många fall se den ickefysiska världen, som hela tiden omger oss. Barn har ”låtsasvänner”. Denna öppenhet stänger de flesta barn av tidigt, både mentalt, genom obehag eller de vuxnas sätt att avskriva upplevelserna och lekarna som overkliga. Avstängningen sker dock också på ett fysiskt sätt som jag skall förklara närmare i avsnittet Förkalkning av tallskottskörteln.

Det vi äter påverkar vår kanal

Det här avsnittet kommer att utökas på denna hemsida, men mycket kort vill jag sammanfatta hur vad vi äter och dricker påverkar vår förmåga att kanalisera ljus och hur vi kan hjälpa eller stjälpa flödet av källenergi som strömmar genom våra kroppar.

Livsmedel som innehåller socker, salt och vetemjöl bidrar alla till att bromsa upp flödet av källenergi. Det gör även de höga temperaturerna i lagad och processad mat, resultatet blir att mycket av den naturliga livsenergin i maten slocknar, vilket bidrar till att bromsa flödet.

Detsamma gäller det vi dricker. Hög processtemperatur kommer släcka ner livsenergin som naturligt finns lagrad i frukten. Pastöriserad långlagrad juice är ett bra exempel på en dryck där den höga processtemperaturen har gjort att mycket av nyttigheterna från frukten har förlorats. När det gäller vatten påfrestar de oorganiska mineralerna våra kroppar negativt. Följ denna länken för att läsa mer om mineraler i vatten. Alkohol är en annan sak som fördunklar våra klara sinnen. Ett rus kommer att påverka vår kanal under månader innan den klarnar igen!

Vi är här för att leva livet och vi har alla fötts med en fri vilja som inte kan tas ifrån oss. Valet kring kosten är individuell och det finns inga rätt eller fel. Men utifrån tanken att hjälpa kroppen till ett högt flöde av källenergi och en så ren kanal till vårt högre jag som möjligt, bör man låta maten man äter bestå av en så stor andel rå frukt och grönt som möjligt. Man bör dessutom dricka rikligt med rent vatten, dvs destillerat vatten, och juicer eller smoothies gjorda på frukt och grönt.

Frukt, grönt och destillerat vatten har alla vibrationer och en spinn som ökar vår förmåga att ta emot och låta källenergin flöda genom våra kroppar. Det rena vattnet kommer dessutom hjälpa kroppen att rensa ut depåer av toxiner och ämnen som lagrats upp i kroppen och som negativt har påverkat renheten i kanalen.

Fortsätt läsningen på Vår andliga tallkottskörtel.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet