Wayki's

Wayki's - öppnar, ger nya perspektiv och fokuserar

Möt Wayki's, din Master Mind Grupp för det nya Balanserade Spirituella Ledarskapet. Det är en mindre grupp av max sex personer som träffas fyra helger under en sexmånadersperiod. Datum finner du längre ner i texten.

Wayki's är en upplevelsebaserad utbildning och workshop där vi träffas på vår vackra gård på Orust. Det halvår vi kommer resa tillsammans har till uppgift att expandera din förståelse av delar och plan som utgör jaget. Du kommer tydliggöra vad du verkligen vill med ditt liv framöver och praktisera verktyg som röjer undan hinder och skapar förutsättningar för att det nya skall kunna ta plats. Det lägger grunden för det personliga ledarskapet som är förutsättningen för annat hållbart ledarskap.

Jag arbetar i grunden med NLP- och coachverktyg som jag kombinerar med olika energitekniker, ofta hämtade ur shamanismen. Mentalt och konceptuellt arbetar jag med öppenhet för samband vilket innebär att se det som sammanlänkar vetenskap, tro och ursprungsbefolkningars syn på livet och universum, samhällsstruktur, organisation, familj, känslor och tankar mm.

Även om vi träffas och arbetar i grupp så är det samtidigt en allra högst personlig resa som du ger dig in på. Vännerna i Wayki's finns där som naturlig stöttning och hjälp att spegla det du har hjälp av att se i dig själv.

Utbildningens struktur

Även om Wayki's till stor del intuitivt kommer guidas genom samtal, övningar, upplevelser och inre reflektioner så kommer vi följa nedan röda tråd genom våra helger. Se resan som en subtilt expanderande tratt av ökande medvetenhet. Det innebär att i början på resan så är saker mer separerade och tydligt definierade men i takt med att vi rör oss utåt i tratten så kommer gränser suddas ut vilket för med sig att sambanden mellan olika delar blir mer och mer tydliga.

Helg 1
För att veta vart vi skall måste vi veta vart vi är. Vi reder ut vetenskapliga-, ursprungsfolks- och spirituella begrepp. Tydligare översikt innan vi går djupare in i det Fysiska planets koppling till hela (alla) Jag och upplevelsen. Du blir tydlig med du önskar med din resa, gör ett tydligt avstamp. Finn lugnet, varva ner.

Helg 2
Öppningen har skett - ego vaknar. Vi utforskar det emotionella och mentala planet. Personligheten och dess påverkan på den personliga verkligheten. Egots struktur. Lösa upp, transformera. Självförtroende, gränssättning. Manifesteringsprocess. Allt är energi. Meditiation.

Helg 3
Dimman lättar - Nya perspektiv. Vi fokuserar på det intuitiva planet. Medvetandetillstånd, praktiserande av närvaro. Ego vs intuition. Meditiation, inre kommunikation. Tilliten till intuitionen - m
anifestering.

Helg 4
Ditt eget livskoncept. De spirituella och högre planen. Se hur energin flyter i samtal, i situationer... Ditt personliga ledarskap. Fältet vi "simmar i". Flow. Tillit och enkelhet. Se och förstå hur du manifesterar allt. Praktiserande. Perspektiv och återblick. För att veta vart vi skall måste vi veta vart vi är. Bli tydlig med din fortsatta resa.

Som du ser är resan en rörelse och dans av djupare förståelse av sambanden mellan vår fysiska-, mentala-, emotionella- och spirituella kropp och hur vi interagerar med vår vardagsvärld.

Du kommer ta dig genom en fördjupad förståelse av vem du är och det syfte du har i stunden och livet. Du kommer ta dig vidare genom en expanderad syn på vad den yttre världen vill berätta för dig så att du hela tiden kan ha en konstruktiv intuitiv dialog med din upplevelse i stunden. En gammal dysfunktionell autopilot kopplas ur och gör dig till kapten över ditt liv och upplevelse. Du skapar inre trygghet som gör att du utstrålar en energi och styrka som inte ifrågasätts av din omgivning.

Se Wayki's som en utbildning, retreat och workshop. En personlig väg som väcker upp din sanna kraft att ta tillbaka kontrollen och det fulla ansvaret att utveckla det personliga ledarskapet för den lycka, kärlek och frihet du väljer att uppleva i ditt liv

Du gör denna resa tillsammans med en perfekt sammansatt grupp som skapats genom den inre guidning du fått genom att anmäla dig till ett visst datum. Vi kommer att röra oss genom helgerna likt en organism, vilket innebär att dynamiken starkt kommer påverka innehåll. Den intuitiva och kreativa frihet som föds fram i Wayki's kommer naturligt tillgodose allas individuella fokus och mål. På så sätt kommer arbetet att omstrukturera, aktivera och fokusera dina inre resurser ske tillsammans med de övriga i gruppen så att du i trygghet kan låta ditt Balanserade Spirituella Ledarskap växa fram.

Wayki's hålls levande mellan mötestillfällena genom kraften vår Master Mind grupp genererar tillsammans. Intelligensen och visdomen som föds ur Wayki's är större än summan av varje enskild individ. Jag kommer även finnas med i periferin mellan helgerna i Wayki's gruppen genom input och perspektiv till gruppen på spirituella, emotionella och mentala funderingar.

Wayki är ett ord på Quechua, det Andiska ursprungsspråk som fortfarande används i bergen av ursprungsbefolkningen Q'eros. Det betyder spirituella broder, spirituella syster. Q'eros folket är väldigt nära naturen och ser allt som besjälad vibrerande energi; berg, träd, vatten eld och stenar osv. Så att vara Waykis innebär att se bortom formen och att även vara syster och bror med hela den ickefysiska aspekten av oss.   

Wayki's - Livsinvestering

Din livsinvestering: 25.000 kr inkl. moms. Det ingår sex individuella coachnings/vägledningssamtal att själv fördela tiden mellan de fyra helgerna samt input och perspektiv i vår bildade virtuella grupp, som gemensamt hålls levande mellan våra träffar. Frukt och fika ingår under våra helg-utbildningsretreats. (Kost och logi arrangeras på egen hand, bra alternativ finns i Henån).

Anmälan sker genom att du kontaktar mig direkt på telefon eller via e-mail. Kontaktuppgifter ser du i nedan fält.

Vi kommer tillbringa våra helger på gården på Orust från fredag kl 15.00 till söndag kl 16.00. Miljöerna här är vackra, bekväma, relativt enkla och naturnära. Vi kommer vistas både inomhus och utomhus beroende på väder och de övningar och moment vi skall göra, så ha med bra kläder och något att sitta på utomhus. Separat välkomstbrev skickas innan första utbildningstillfället med mer information om praktiska detaljer kring kursplatsen etc.

Beroende på vilka nationaliteter gruppen består av sker vår kommunikation på svenska eller engelska.

Datum 2018/2019
Helg I: 12-14 oktober
Helg II: 14-16 december
Helg III: 1-3 februari 2019
Helg IV:
29-31 mars 2019

Datum 2019/2020
Helg I: 12-15 september
Helg II: 8-10 november
Helg III: januari 2020
Helg IV: mars 2020

Jag hälsar dig välkommen att bli en av denna höstens Wayki's!