VIP

VIP - Corporate Spiritual Coachning omstrukturerar, aktiverar och fokuserar

VIP-erbjudandet omfattar sex månaders Corporate Spiritual Coaching där du får obegränsat med stöd och coachning. VIP inkluderar ett privat 3-dagars VIP retreat på gården på Orust. Denna retreat anpassas efter dina önskemål och behov och är ett fantastiskt tillfälle att helt koppla bort din normala värld och låta dig sjösättas i en ny. Det handlar övergripande om att få tydligare kontakt med din intuition, gå djupare in i din spirituella livsupplevelse och länka den till din vardagliga livsupplevelse.

Livet är en serie upplevelser från det vi vaknar tills vi somnar på kvällen. Hur vi etiketterar upplevelserna, vad vi håller som sant, rätt eller fel dvs hur vi ”konceptuerar” avgör känslan vi får i varje upplevelse. Du har valet att mer aktivt ta kontroll över denna processen. 

Corporate Spiritual Coaching är inte en kurs, det är en personlig väg som väcker upp din sanna kraft att ta tillbaka kontrollen och det fulla ansvaret för den lycka, kärlek och frihet du väljer att uppleva i ditt liv.

Mod, styrka och fokus

Det krävs mod och styrka att välja att omvärdera de koncept du hållit som sanna och det är med din fria vilja som du väljer vilka intryck som får bilda nya ”sanningar” att leva efter.  Det spirituella växandet är individuellt och följer inte nödvändigtvis några bestämda mönster.

Det betyder att resan du ger dig in på när du reser VIP handlar om att skapa en expanderad förståelse av vem du är och det syfte du har i stunden och livet. Du kommer även kunna ta dig vidare genom att expandera din syn på vad den yttre världen vill berätta för dig så att du hela tiden kan ha en konstruktiv intuitiv dialog med din upplevelse i stunden.

VIP - Livsinvestering

Investeringen du gör för att obegränsat resa VIP under sex månader är 55.000 kr inkl. moms.

Anmälan sker genom att du kontaktar mig direkt på telefon eller via e-mail. Kontaktuppgifter ser du i nedan fält.

Resan börjar med ett första bokat fritt samtal/möte där du och jag får bekanta oss lite med varandra, där du får beskriva var du befinner dig idag och vilka övergripande önskningar du har med resan. Vi bestämmer även startdatum för din VIP-period. Betalningen görs till fullo innan VIP-perioden startas. För att du skall få ut maximalt av dina sex månader obegränsad VIP-Corporate Spiritual Coachning förväntas du hänge dig åt din utvecklingsprocess.

Du är inte ensam på din resa!

Våra samtal sker på plats på Orust eller via telefon, Skype eller annan media. Du bokar din tid (normalt 1-2 timmar) via överenskommet meddelande (sms, Facebook, WhatsApp…). Avsikten är att kunna erbjuda dig samtal eller möte i så nära anslutning till ditt behov som möjligt, i bästa fall omedelbart.

Din privata 3-dagars VIP-retreat är förlagd till gården på Orust, miljöerna är vackra, bekväma, relativt enkla och naturnära.  Vi kommer vistas både inomhus och utomhus beroende på väder och de övningar och moment vi skall göra. Mat och logi ingår. Ditt retreat förläggs till vardagar där Dag 1 startar kl. 12.00 och Dag 3 slutar kl. 16.00.

Välkommen att starta din VIP resa med Corporate Spiritual Coachning!