Urskiljningsförmåga

Individuell urskiljningsförmåga är en av de absolut viktiga sakerna vi som individer har att lära oss just nu. Det är en del i att vi tar tillbaks vår kraft, den kraft som vi lämnat bort till olika auktoriteter att fatta våra beslut för oss. Det kan handla om läkare för vår hälsa, politiker för vår våra barn och inflytande i samhällsfrågor. Individuell urskiljningsförmåga handlar om att "känna in" situationer och historier och lita på den känslan vi får inifrån som sann eller osann.

Jaget definierat av våra historier

På en nivå av medvetenhet är våra liv uppbyggda och definierade kring historier. Historierna handlar om vem jag är, historier om min personlighet och min familj, om det samhälle vi lever i, om orättvisor, om glädjeämnen och rädslor osv. Allt är historier som vi har känslor kopplade till. Är dessa historier absoluta sanningar, är det dessa historier som definierar mig till den jag är vid namn, nationalitet och hudfärg?

Vi behöver förstå att dessa historier bär en frekvens, en kraft och kraften kan stärka oss eller den kan göra oss kraftlösa. Vi behöver förstå att vi befinner oss i en tid där alla våra historier kommer ifrågasättas och vi tvingas se dom i ljuset av den högre inströmmande energin.

Våra historier är som program som finns lagrade i våra minnen. Historierna skapar vi själva eller så är dom skapade utifrån som historier vi väljer att acceptera som sanningar eller att avfärda som osanningar. Oavsett vilket så finns historierna och dess energi lagrade i oss likt mappar med information, att läsa ur när vi hamnar i inre samtal med oss själva eller i diskussioner med vänner.

Manipulation av sinnet

När vi inte är i kontakt med de högre aspekterna av oss själva så är det de fem sinnenas verklighet som härskar. Dessa sinnen är relativt lätt att manipulera och vi ser denna manipulation runt omkring oss hela tiden i form av reklam, propaganda i Media (s.k. Nyheter), lampor med ljus-frekvenser som gör köttet läckert rött i köttdisken, insamlingar till olika välgörenhetsorganisationer med hjälp av empatiska budskap.

Ett av de mest effektiva sätten att manipulera oss är genom rädsla. Rädsla är en av de grundläggande känslorna som lever i oss människor eftersom den är kopplad till överlevnad. Rädslan är ett effektivt sätt att sälja en produkt eller en idé; det gamla ”hotet från öst” eller vaccin är bra exempel på hur rädsla kan användas.

Den Yttre Frälsarens Program

Genom årtusenden har religion och konceptet kring ”en yttre frälsare” varit ett mycket effektivt kort att spela i kontrollen av människors sinnen och som en del i manipulationen. Här har religioners budskap förvridits på ett sätt så att kraften hamnat på en yttre frälsare, ett objekt eller en bild. Detta har gjort kyrkorna till en maktfaktor som kunnat styra genom rädsla, vilket har gjort att vi missat själva poängen som jag tror dessa förmedlare av fred och kärlek önskade föra fram till oss. Vi har förmågan att se rätt från orätt och kraften att välja vilket ger oss frihet att gemensamt skapa en vacker värld.

Vi förväntar oss att vetenskap ger en sann bild av hur vår värd är uppbyggd. Vi tror att staten, EU eller FN ser till vårt och Jordens bästa (trots krig och att skillnaden mellan den som har och den som inte har bara tycks öka). Andra tror att vi kan förvänta oss att godhjärtade ET’s skall landa på Jorden - eller att Jesus skall komma tillbaks till oss - för att rädda oss människor och vår planet Jorden från undergång.

I samtliga fall lägger vi kraften till förändring utanför oss själva. Vi gör oss mindre än vad vi är. Inga av dagens system skulle existera om vi inte givit vårt samtycke till dom genom att vara delaktiga i systemet. Att "känna in" med vår Urskiljningsförmåga och ifrågasätta organisationer och system gör att vi kan behåller vår kraft även om vi "tvingas" vara delaktiga av "lagliga" skäl. Genom att fler och fler delar med sig av sina uppfattningar, i kraften av grupper (vilket faktiskt är en positiv aspekt av dagens IT samhälle) gör att kraften eroderar ur de system som inte bär den kollektiva frekvens som gruppens uppfattning kräver av dem.

Ascensionfrekvenserna är väldigt höga idag och vi måste förstå att processen handlar om vårt eget växande, i första hand individuellt vilket resulterar i kollektivt växande. Det handlar om att vi inte längre blint förlita oss på andra utan att först kontrollera med vår egen urskiljningsförmåga. Det betyder inte att vi går omkring och mistror allt och alla! Nej, det innebär att vi på bråkdelen av en sekund "vet" om något bär sanning eller osanning.

Vilka mirakel som än kan tänkas hända framöver eller vilka katastrofer som än kan tänkas dyka upp så måste vi använda oss av vår förmåga att "känna in" informationen. Vi måste säga nej till att  låta oss bli spelade med av våra inre historier. Vi måste också sluta med att säga "jasså är det så det är" till all yttre information som flödar över oss.

Ingen information bör ses som analyserad, bedömd och klar.

Allt som levereras till vår medvetenhet bär en gåva till oss, något att lära eller visa oss. Vi bör "känna in" och på det sättet ta ansvar för information vi tar in i våra kroppar.

Kraften finns inom oss!

Så som vi accepterar ovan som en möjligt beskrivning av verkligheten så finns det oändlig många sätt att manipulera vårt medvetande - vår upplevelse av livet. Vi behöver dock samtidigt acceptera att vi på någon nivå givit vårt godkännande till denna manipulation, genom vårt individuella val att tro eller inte tro.

Inkännandet, urskiljningsförmågan går bortom logiken - den finns i energifältet som kretsar runt informationen. Den känns när de fem sinnena får vila.

Börja praktisera urskiljningsförmåga!

Med kraften i vår egen urskiljningsförmåga så kan vi leva livet fullt medvetna om vad som sker runt omkring oss, utan att påverkas av gamla triggers, de gamla historierna inom oss - vi har sett dom för vad dom är.

Ur ett Ascensionperspektiv så ser vi att det övergripande syftet med inre och yttre manipulation, kan ha varit att vi skulle drivas till ett så starkt inre motstånd (polaritet) att vi till slut skulle tvingas att ge upp, för att istället vaktna upp till att kraften till urskiljningsförmåga, av sant och inte, alltid har funnits inom oss.

I energin av denna djupare förståelse av sig själv så sker energimässiga och fysiska förändringar, inte bara inom oss själva, utan vår nya högre energi startar en kedjereaktion genom det kollektiva som hjälper andra att vakna upp till sin egen urskiljningsförmåga.

Fortsätt läsningen med Egots tre lager.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet