Trygghet

Känslan av att vara i en otrygg situation kan upplevas så överväldigande som en liv-och-död situation, även om situationen i sig inte handlar om överlevnad. Likt ett inbyggt program kopplas vår fly-fäkta respons automatiskt igång och ger en reaktion som är relevant för varje individ.

Jag har gjort fel! Jag domineras. Jag är inte bra nog! Jag är hjälplös! Hans starka arga röst skrämmer mig! Det är orättvist. Jag blev så ledsen. Du hotar mig!

En situation kan få oss att återuppleva emotioner direkt kopplade till ett starkt trauma, vi hamnar då omedelbart i ”kamp för livet”. Upplevelsen känns i hela kroppen, i huden, medvetenheten sluter sig runt hotet, kroppen spänns och blir redo att agera explosivt. När vi är ”mitt i det emotionella svallet” så är vi fullständigt identifierade med känslotillståndet, vi är inte kontaktbara av vare sig vårt eget intellekt eller av andra runt omkring oss. Vårt fokus är instinktivt och automatiskt fokuserat på det negativa, så våra handlingar kan avstyra hotet.

Fly-fäkta programmet

Faktum är att våra hjärnor fortfarande är kopplade på samma sätt som för urminnes tider, att registrera mer negativa saker än positiva. Syftet är var gott, att vi skall se faran i god tid så vi kan sätta oss i säkerhet innan vi skulle kunna utsättas för hotet. Det är samma beteende vi ser hos djur som utan uppehåll oroligt tittar sig runtomkring.

Otrygghet kan också vara en smygande svårdefinierad känsla, något som kanske kommer av många små situationer, eller en situation som t.ex. otrygghet på jobbet. Fly-fäkta programmet går igång på låg volym med hjälp av den inre kritikern (egot, smärtkroppen). Den inre kritikern berättar historien att vi inte gör bra ifrån oss, eller att vi inte är älskade av vår partner. Den kan säga att vi är en dålig förälder eller att vi är offer för andras beteenden osv.

Den inre kritikern letar efter negativa bevis hos oss själva och i andra för att bekräfta sin historia. Den söker och den finner gång på gång alla bevis den behöver och blir den ifrågasatt så har den samlat så mycket överväldigande bevis för att försvara sin version att motsatsen är lögn och manipulativa idéer.

Otryggheten tar oss nedåt på den emotionella skalan. Den gör medvetenheten och perspektivet mer begränsat, den sluter våra hjärtan.

Trygghet och relationer

Så, vad behöver du för att känna dig trygg? Kanske är det en partner som kommer nära och håller dig i sin famn när du känner oro? Någon som verkligen lyssnar och hör dig när du behöver prata. Någon som ser bortom din stress och ditt korta sätt och förstår att mjukhet och space är vad du behöver just nu.

Din medvetenhet och förståelse för relationen till trygghet gör att du kan skapa förändring i ditt liv, att ge plats för mer trygghet. Var ärlig mot dig själv och dina närmaste, öppenhet och ärlighet kring dina behov och hur du fungerar är en styrka. Kan du dessutom vara medveten när du triggas, så att du ser att de emotionella reaktionerna som just nu aktiveras kan ha sitt ursprung i en annan tidigare situation, så har du alla förutsättningar att avbryta fallet på den emotionella skalan.

Skriv över det gamla programmet

Vår mänskliga medvetenhet stiger kraftigt just nu och en av de saker det för med sig är möjligheten att skriva om fly-fäkta programmet kring trygghet. Det kan göras med olika energitekniker men också genom att bara stanna upp när programmet går igång och i stillhet låta emotionerna passera helt utan att etikettera, döma eller agera på dom.

Bli medveten om att otryggheten bara upplevs när man fallit nedåt på den emotionella skalan. Bara medvetenhet om detta faktum kan vara tillräckligt för att mota fallet, har man sedan en ny härligare historia redo att börja berätta för sig själv är man i full färd med att skriva om sitt gamla program. Detta arbete är vårt eget, det är vi själva som måste skriva om våra program kring otrygghet.

När vi istället upplever trygghet kan vi koppla av och vila. Se dig själv som liten, krypa upp i en trygg vuxens famn. Där i knät var inga försvar nödvändiga, den fysiska, emotionella och mentala kroppen var helt avslappnad och hjärtat var öppet för dem runt omkring, för att både ge och ta emot kärlek.