Svetthydda och Vision Quest

Välkommen till denna Svetthydda och Vision Quest ceremoni under denna kurshelg. Färdas in i den totala närvaron av Moder jord och fördjupa din kontakt med naturen och alla element genom den traditionella shamanska svettyddaceremonin.

Upplev djupgående rening och healing under ceremonin och låt dig fyllas med klarhet, insikt och visdom. Efter reningsritualen leds du in i Vision Quest som innebär utesittning i total tystnad och ensamhet dag och natt. Under fasta och i stillhet får du möjligheten att gå djupare inom dig själv och få tillgång till svar som du tidigare har sökt utanför dig själv.

Svetthyddan har uråldriga rötter och återfinns hos ursprungsbefolkningar runtom i hela världen. Nu har du möjligheten att väcka upp din egen glömda shamanska kunskap och färdas in i harmoni och balans med energivärlden runtomkring dig.

Aktuella kursdatum

Shamanic Ceremony i Henån, Orust: 29 sept - 1 okt år 2017

Investering: Kursen 3 dagar 3 800 kr           

För mer information och anmälan följ denna länk till Pernilla Carlqvist hemsida.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet