Shamansk Healing

Shamansk Healing är en energimedicinsk tradition som vi kanske i första hand förknippar med de nord- eller sydamerikanska indiankulturerna.

Enligt det shamanska synsättet är allt det vi har omkring oss levande energi, så även ”fast” materia. Det skiljer sig alltså från vårt västerländska synsätt, där vi skiljer på energi och materia. Utifrån shamanens synsätt utväxlar vi hela tiden omedvetet eller medvetet energi med vår omgivning.

Med shamanens varseblivningsförmåga kan han se eller känna blockeringar och medvetet styra energin dit den skall riktas för att kunna utföra det helande arbetet.

Shamansk healing är en djupgående och transformerande healingform som verkar för att släppa blockeringar och stagnerade energier som kan stå i vägen för din fortsatta personliga- och andliga utveckling.  Jag låter mina shamanguider visa mig vägen under behandlingen, för att bästa möjliga hjälp skall kunna ges.

Under behandlingen kommer jag att se eller känna vad som skall göras och om jag skall arbeta med en specifik del av kroppen. Det energimässiga arbetet kan både komma att göras fysiskt på kroppen eller i kroppens omgivande energisystem. En shamansk behandling kan också inkludera vissa av shamanens verktyg; rösten, trumman, skallran, renande rök och vätskor eller olika kraftföremål ur mesan, medicinpåsen. Dessa verktyg har till syfte att förstärka, fokusera eller rikta energier under behandlingen.

Den shamanska behandlingen kan göras direkt på plats eller på distans. När det gäller distansbehandlingar ber jag dig finna en plats där du kan ligga bekvämt och ostörd under tiden vi bokat för behandling.

Efter behandlingen har vi ett kortare samtal med personlig- och andliga vägledning som skall vara till hjälp på din fortsatta resa in i högre medvetandenivåer.

Vänligen fyll i nedan formulär så kontaktar jag dig för att boka in en tid.

Boka Shamansk Healing

Alla fält markerade med en asterisk måste fyllas i.
Jag önskar boka en behandling, ca 1 tim. 1500 kr
Jag önskar boka distansbehandling ca 1 tim. 1500 kr

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet