Shamanska healing kurser

" Välkommen till kraftfulla kurser enligt den uråldriga vägen"

Nedan följer de olika Shamanska Healing kurser jag håller tillsammans med Pernilla Carlqvist. De kan ses som olika steg där vissa förkunskaper kan rekommenderas bereoende på vilken kurs man är intresserad av, mer information finns under respektive kurs.

Awakening the Shaman (steg 1)

En kraftfull shamansk healing kurs för dig som önskar gå den uråldriga vägen av helande, kunskap och visdom. I våra hjärtan bor minnet av en gudomlig balans mellan människa, jord och kosmos. Detta minne som är sant växer sig starkare och starkare. Genom oeräknerliga inkarnationer har vi sett och upplevt alla aspekter av livet.

Kraften från sanningen och kärleken driver nu på mänskligheten att på nytt finna denna gudomliga balans. Under kurshelgen får du genom kärleksfull guidning möjlighet att påbörja helandet av din historia, öppna upp för den större delen av dig själv som legat dold bakom en illusorisk bild av verkligheten. Du öppnar upp för världen fylld av naturandar, djur och andliga hjälpare. Du återknyter en stark kontakt med Moder Jord och Fader Himmel, samt de fyra olika riktningarna. Under kraftfulla ceremonier och upplevelsebaserade övningar får du känna och uppleva de subtila världarna.

Kurshelg: 17-19 februari 2017. För ytterligare information och anmälan ber jag dig följa länken till Pernilla Carlqvist hemsida.


Shamanic Healing (Steg 2)

Välkommen till en djupgående shamansk healing kurs.
Resan går vidare genom att väcka upp mer av din intuitiva ursprungskraft. Du fördjupar din kunskap om det shamanska helandets konst och får tillgång till kraftfulla healingtekniker som praktiseras på plats. Du får bekanta dig med Shamanens kraftföremål och energiförstärkande verktyg.

Under kurshelgen öppnar du upp och fördjupar kontakten med dina egna shamanguider. Du reser på Shamanens vis genom olika världar för att hämta hem kunskap för ditt eget och andra människors växande. Din egen personliga och andliga expansion accelereras genom olika soulretrievals och eldceremonier där du får möjlighet att hämta hem själsdelar från olika riktningar och tidigare liv.

Kurshelg: 26-28 maj 2017. För ytterligare information och anmälan ber jag dig följa länken till Pernilla Carlqvist hemsida.


Advanced Shamanic Healing (Steg 3)

Du vandrar Shamanens väg och önskar fördjupa dina kunskaper om shamansk healing, samt stärka upp din healingkanal. Du får aktivt praktisera och kombinera mer avancerade healingtekniker som andlig kirurgi, trancehealing, tonhealing och distanshealing. Vi kliver djupare in i drömmandets konst där vi utifrån vår villkorslösa kärlek vet att helande och transformation har ägt rum.

Under kraftfullt ceremoniarbete som vi gör genom despachos, eld, helande sång och dans, stärker du upp manifesterandet av dina drömmar och visioner. Under kurshelgen aktiveras din kreativa skaparkraft och du får skapa din egen medicinpåse och göra energiprogrammeringar.

Kurshelg: 4-6 augusti 2017. För ytterligare information och anmälan till denna Shamanska healing kurs ber jag dig följa länken till Pernilla Carlqvist hemsida.


The Way of the Shaman (Steg 4)

Shamanen har genom eoner av tid varit visdomsbäraren som hållit kvar och förvaltat den uråldriga kunskapen om att allting är energi, vibrerande och levande. Genom att förstå energin och språket att tala med energin, har Shamanen kunnat utföra sina mirakel. Människor vaknar upp och känner sig kallade att vandra Shamanens väg, bli den nya tidens visdomsbärare och förvaltare av kunskapen.

Under kurshelgen fördjupar du insikten om dig själv och ditt unika världtjänande. Du får ta del av shamanism och energimetoder från olika ursprungstraditioner och framförallt uppleva och praktisera det som är gemensamt för alla shamanska kulturer. I en kraftfull och kärleksfull miljö får du uppleva liv, död och pånyttfödelse. Genom ditt hjärta ser du med ödmjukhet din roll i världen när du vandrar vägen som Shaman under den tid som vi nu lever i.

Kurshelg: 28-30 oktober 2016. För ytterligare information och anmälan ber jag dig följa länken till Pernilla Carlqvist hemsida.


The Illuminated Shaman (Steg 5)

Under vägen av uppvaknade möts vi av starka insikter om oss själva. Insikter som är starkt transformerande, som möjliggör att mörkare aspekter av oss själva får lysas upp av den kärlek vi låter strömma in på dess plats.
Under kurshelgen väcker du upp medvetenheten om ditt upplysta hjärta och får tillgång till högvibrerande energitekniker. Du färdas in i centrering för att åstadkomma det nödvändiga energiskiftet från att styras av din mentalkropp, "mind" till att leva ditt liv utifrån hjärtats rena energi.

Du får ta del av helig geometri samt permanent aktivera förstärkande energikroppar och ljusfält som varit slumrande och inaktiverade under tusentals år. Under kurshelgen guidas du till vackra heliga platser i hjärtat där all information om din själs resa finns lagrad. Du får också tillgång till avancerade manifesteringstekniker för att kunna skapa utifrån ditt hjärta, i ren kärlek.

Kurshelg: 9-11 december 2016. För ytterligare information och anmälan ber jag dig följa länken till Pernilla Carlqvist hemsida.


Har du frågor är du välkommen att kontakta mig på par@nawi-flow.com alternativt Pernilla eller mig på 073-55 28 232.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet