Personlig Coach

Som Personlig Coach önskar jag möta dig på den plats du befinner dig på. Vi möts i glädje och engagemang, vi möts i ledsamhet och sorg. Vi möter frustration och ilska på dess plats. Ett genuint och äkta möte, allt är precis som det skall!

Om du gör det du alltid gjort, får du det du alltid fått

Foto:cCamillaeEkendal

Coachning är ingen terapi det är ingen rådgivning. Coachning är mötet med dig själv, så ytligt eller så djupt som du väljer att släppa fram dig.

Coachning tar en snabb titt i backspegeln och vrider sedan allt fokus på det du verkligen vill. Jag finns med dig hela tiden och guidar dig på den resan du bestämt att ta.

I det trygga space som skapas i vårt möte har du fantastiska insikter att se fram emot, insikter som kommer hjälpa dig med det du önskar. Jag finns med och ser till att vi rör oss i den riktning som du valt, jag ser till att du får med dig det du önskar från varje träff.

Personlig Coach - Mötet

Personlig Coachning görs antingen på plats i Henån på Orust eller via Skype- eller telefonsamtal om avstånd eller annat gör att det inte är möjligt för oss att träffas personligen. För att tydliggöra vad coaching är och inte är kan du följa denna länk till ett utkast till vår coachöverenskommelse. Vänligen fyll i nedan formulär så kontaktar jag dig med två förslag på samtalstider, alternativt återkommer jag med svar på de frågor du ställt.

* Obligatorisk/required info.

Investering

 • Engångssamtal: 1250 kr.
 • Personlig Coachpaket 5: Fem 1-timmessamtal för 5000 kr (kan delas med vänner och familj). 
 • Personlig Coachpaket 10: Tio 1-timmessamtal för 9000 kr (kan delas med vänner och familj).
 • Ettårspaketet: Så många samtal du önskar för 19000 kr (gäller en person).

Betalning av första samtalet sker i efterskott, när du bestämt vilket paket du önskar. Priserna är inkl moms.

Coachning som leder till

Här är några saker som personlig coachning kan leda till:

 • Utveckling av ditt personligt ledarskap, ditt självmästerskap
 • Bli av med livslånga Fobier med "NLP Fobikuren"
 • Ersätta uppmärksamhet på det oönskade med fokus på det önskade
 • Attraktiv framtid; positivitet, entusiasm, motivation, energi 
 • Harmoni, lugn, stressreduktion
 • Få tillgång till önskade resurser där dom saknas.
 • Ersätta oönskade beteenden med önskade
 • Självständighet, ökad självkänsla, önskad självbild
 • Trygghet och tillit

Foto: Camilla Ekendal

NLP

Verkliga erfarenheter (minnen) och föreställda erfarenheter (fantasier) delar på samma neurologi och kan därför ha samma beteendemässiga påverkan.

NLP - Nevrolingvistisk Programmering; där Nevro avser hjärnan, Lingvistisk avser språket och Programmering avser installering av en plan eller procedur. NLP om handlar om hur det verbala och icke verbala språket påverkar vårt nervsystem. Det bygger på studier av hur människor kommunicerar med sig själva för att producera de mest resursfulla tillstånden, som i sin tur skapar det största antalet beteendeval.

Ursprungligen användes NLP inom terapi där framgångsrika terapeuter kunde föra över år av erfarenhet till en NLP modell som kollegor snabbt kunde få ta del av och praktisera. I NLP's begynnelse fick även några få lyckligt lottade företagsledare ta del av tekniken. Idag är tekniken mer vanlig inom coachning, prestationspsykologi, försäljning och ledarskap. 

Med hjälp av NLP modeller kan vi alltså programmera om oss själva inom en rad olika områden för att skapa dom allra bästa förutsättningarna för att vår kropp och vårt sinne skall arbeta för oss på väg mot vårt mål, vår önskan. Några exempel kan vara att ändra gamla beteendemönster, skapa en önskad resurs i ett speciellt sammanhang, ersätta begränsande föreställningar till föreställningar som hjälper oss framåt, skapa resursfulla tillstånd som motivation och entusiasm, att bli av med livslånga fobier. Listan kan göras mycket lång.

Jag ser fram emot att möta dig och bidra med det jag kan på din resa, i din personliga utveckling
och att få se dig nå ditt mål.