Om Pär

Praktiskt lagd Livscoach och Medvetandekonsult som älskar finna skiftet mot det enkla och naturliga i livets alla upplevelser.

Passion

Livet. Människan. Enkelheten. Sambanden mellan livets berättelser, kropp, känslor, tankar och det spirituella. Bevittna positiv förändring. Punkten som länkar vetenskap och spiritualitet inom skilda discipliner. Det expanderade Jaget. Stigningsprocessen. 

Gåva

In-lyssnande, mjuk och tydlig. Transformerar det abstrakta till mer lättförståeligt. Ser och förstår energin bakom låsningar. Tar perspektiv - ser större och djupare samband. Ingjuter mod att bryta mönster. Finner individuella lösningar. Entusiasmerar.

Livets Universitet

Mångårig erfarenhet av avstängdhet, familjedramer, parrelationer, frustration, ilska, skuld, sorg, flyktbeteende, alkohol, idrottande, uppslitande separation, barn, vårdnadstvist, energin i ny familjekonstellation, uppvaknandeprocesser, medvetandeexpansion, tillit, njuta av livet, varande i nuet…

Många års erfarenhet som anställd, som mellanchef, som VD, som Egen företagare i små och stora internationella företag. Utbildad i NLP coachning och personlig och andlig utveckling. Studier och applicerad kunskap i mental, emotionell, fysisk och själslig hälsa.

Erfarenhet att släppa kontrollen och kasta mig ut i det okända på många olika livsområden. Lämna det gamla för att starta nytt, släppa taget och starta på nytt igen. Finna vägen.

Min Mission

Många intensiva och ofta stormiga expansiva år ledde mig fram till min Mission i livet. Uppgiften är kopplad till den person jag nu är och till dom förmågor livet hjälpt mig växa in i. Livet har guidat mig till att idag ha förmånen att serva mina medmänniskor, i många olika sammanhang, under deras växande. Jag får finnas vid deras sida och vara det stöd som jag själv skulle haft stor glädje av under de mest stormiga och omvälvande åren i mitt liv.

Jag älskar att få vara det bollplank och guide som behövs i en omvärld som inte ger näring åt det spirituella och alternativa perspektivet i livet. Att vara länken mellan det abstrakta och den verklighet som de flesta upplever den. Det är fantastiskt att vara stödet som entusiasmerar och motiverar människor att fortsätta vandra vägen av expansion och självmästerskap, att ingjuta mod att våga vandra vägen av självförverkligande i harmoni och lycka. Modet att fortsätta vandringen trots att omgivningen inte förstår eller ger det stöd som önskas.

Vi lever i en stark tid just nu! Fler och fler vaknar upp till att det gamla inte längre fungerar. Bevis på detta ser vi överallt, i form av inre och yttre konflikter, känsla av att inte bli förstådda eller att befinna sig i sammanhang där vi känner oss låsta, stressade eller begränsade.

Tiden vi lever i handlar för många av oss om att finna svaret på vem vi verkligen är och att ge detta uttryck i våra liv. I grunden handlar det om att skapa positiv förändring inom oss själva för att sedan se hur vår yttre upplevelse förändras med den.

Det krävs tro, mod, kraft och en brinnande vilja att vandra vägen av medveten personlig utveckling. Uppoffringen är att se och släppa taget om begränsande tankekoncept och att skapa uppgraderad relation med sig själv och därmed andra. 

Belöningen är ökad trygghet, självkärlek, livsbalans och förståelse av vem vi är och vad som berikar våra liv.

Jag vet att alla bär potentialen!

Hur vi möts

Du möter mig som Livscoach eller på Kurser i Personlig och Andlig utveckling. Du kan bekanta dig mer med mig genom texterna på hemsidan eller Nawi-Flow Blogg eller som den Coachande Snickaren.

Allt är energi och tillsammans stiger vi!