Om Pär

Det jag älskar

Jag älskar att arbeta med företag som ser och förstår värdet i människan och som väljer att aktivt arbeta med att skapa en miljö och atmosfär på företaget som skapar trivsel och engagemang.

Jag älskar att bevittna människor komma till djupa insikter om sig själva och sitt liv. Jag älskar att vara en del i processen där människor fattar beslut som får avgörande och positiva effekter på upplevelsen av sig själva, sin familj, sitt jobb eller annan situation.

Jag älskar förändring som leder till att människor kommer i kontakt med potential, entusiasm och kreativitet. Jag älskar att bevittna hur föreställningar och värderingar kan skifta om så tyngd och smärta kan ersättas av lätthet och glädje.

Min yrkesbakgrund

Jag har under den större delen av mitt yrkesverksamma liv befunnit mig inom industrin. Med bakgrund som kemist har jag arbetat i små och multinationella bolag med befattningar som VD, KAM, Säljare, Inköp, Teknisk Chef, R&D och i Produktion. Så jag har hunnit med att träffa många människor på olika platser och nivåer inom många olika organisationer.

Det är människor och människors tankar och beteenden som intresserat mig mest de senaste dryga 10 åren vilket lett till intensiva år av självstudier, kurser och utbildningar den mesta av min lediga tid, inom området coachning, personligt ledarskap och personlig utveckling.

- Proffesionell Coach och NLP Business Communication Practitioner -

Livet är spännande

Möte med människor är spännande. Tankar, värderingar och föreställningar är spännande.

Att besöka olika kulturer runt om i världen är spännande. Att möta olika kulturer här hemma är spännande.

Att på olika sätt utforska mina gränser är spännande. Tidigare har det handlat om långdistans löpning, cykel, skidor och på senare år har det mer handlat om sinnenas, tankarnas och känslornas gränser.

Livet är spännande!

Jag har en övertygelse att vi alla bär på en otroligt stor potential som bara väntar på att bli utforskad och utnyttjad. Jag har en övertygelse att denna potential också leder till att vi kan finna mer tillfredsställelse, lycka och trygghet var vi än befinner oss i livet.