PT for Your Mind

Personlig Tränare - PT for your Mind

Personligt Ledarskap

Tiden vi nu lever i utmanar oss på många sätt. Kontrasterna vi upplever inom oss och ser runt omkring oss i våra relationer och i vår omvärld har kanske aldrig upplevts så här stora. Intrycken vi tar in från vår omgivning skapar tankar inom oss, som väcker känslor vilka vi sedan agerar på. Många gånger upplever vi skuld, frustration, ilska, sorg osv. över våra egna ageranden eller de situationer vi hamnar i. Detta upplevs stå i skarp kontrast till hur vi egentligen önskar agera eller vad vi egentligen önskar uppleva.

Ett generellt behov många människor har just nu är att stanna upp, att reflektera över hur livet faktiskt ser ut. Upplevs det som om livet i många avseenden kör över dig, att du likt en vante kastas hit och dit av vinden till synes utan möjlighet att påverka hur du upplever livet, så har du bara genom att läsa detta kommit till slutsatsen att något måste förändras. Allt du behöver göra nu är att finna den väg som känns mest sann för dig.

Så, oavsett om Du nyligen startat din personliga utveckling, ett uppvaknande till en större del av dig själv, eller om Du på olika sätt arbetat med dig själv under flera år, så kan det vara så att livet just nu upplevs som mentalt och emotionellt utmanande på flera olika plan.

Personliga utmaningar

Många upplever att de föreställningar som de hållit som sanna under många år just nu utmanas. Att släppa taget om sanningar vi valt att leva enligt under många år kan vara riktigt utmanande men i ljuset av ny information eller andra perspektiv som visar på en alternativ mer trolig sanning är detta just vad vi tvingas till i vissa fall. I andra fall handlar det att stå trygg med sin egen sanning trots att det "stormar" runt en.

Många upplever också att goda avsikter missförstås eller ifrågasättas. Det betyder inte automatiskt att andra har rätt, vi utmanas istället att vidga våra perspektiv för att på det sättet kliva in i en mer expanderad version av oss själva. Från ett nytt perspektiv kan vi finna förståelse för andras perspektiv eller kanske finna att en gränssättning är nödvändig. Allt börjar med oss själva! Det är hur Du väljer att se på din familj, dina vänner, ditt jobb och världen i stort som avgör hur den kommer att upplevas.

Vilken roll ger du dig själv?

Vilken roll väljer du att spela i ditt liv? Kanske är du den glada pigga och optimistiska personen som trots denna fina inställning finner att det skaver och ömmar i vissa relationer och sammanhang. Kanske är du offret i ett relationsdrama som aldrig tycks ta slut. Är du kanske den överpresterande anställda som inte känner att din insats står i paritet till det du får tillbaks.

Är du en förälder, en dotter eller en son som inte räcker till för alla andras behov och allra minst för dina egna behov, en känsla som tynger och ger skuldkänslor. Bär du kanske ett mentalt eller fysiskt handikapp som begränsar dig att vara den du önskar vara. Är du kanske den logiskt och vetenskapligt orienterade som utmanas med information eller erfarenheter du inte kan finna förklaringar på genom logiken.

Du bär alltid kraften att skapa förändringar i ditt liv utifrån den plats du befinner dig just nu! Du bär kraften att ta in nya perspektiv på din livssituation som ger dig kraften att skapa förändring! Du bär kraften att öppna dina ögon till en ny verklighet, en verklighet som du känner är mer i harmoni med dina drömmar och dina önskningar!

Vi är inte mer offer för omständigheter än vi väljer att göra oss!

Det kan vara utmanande att acceptera detta men om vi är redo att utforska det som en möjlig sanning i våra liv så öppnar vi också portarna till en inre kraft som finns i var och en av oss, att starta det inre arbetet som leder oss till den lättnad, frihet, harmoni, glädje och framgång på det sätt vi önskar i vårt liv.

Jobbiga omständigheter kan leda oss ut nya vägar eller hålla oss kvar på en anslagen smärtsam väg. Det är finns ofta flera olika och högst rimliga och förståeliga förklaringar att vi kan välja att hålla fast vid och leva våra gamla historier. Vi kan välja att hålla fast vid dessa historier i många år men ofta kommer vi så småningom till en punkt där vi inte orkar mer, kampen är för stor. Vi är då redo att lyfta blicken och se att det finns flera alternativa vägar att slå in på. Vi har nått en punkt där vi accepterar vad som är just nu och utifrån denna nya plats (tidigare har vi ju levt historien) så lättar dimman från all tidigare kamp och de nya möjligheterna öppnas.

Din PT for your Mind

Precis som en PT (personlig tränare) på gymmet så lyfter din PT inga vikter för dig. Du blir guidad att göra vissa övningar, uppmuntrad och peppad att du klarar övningen, även när den känns omöjligt och du känner svag och utmattad. Din PT finns också där för att berätta och visa på de framsteg du gör, även under de stunder då din inre röst berättar att du inte är bra nog.

Som ”PT for your Mind” är det precis den roll jag har i det du vill åstadkomma under våra möten. Jag finns där som din mentala och spirituella guide som hjälper dig att finna din väg att växa inifrån och förstärka dina styrkor. Jag finns där för att hjälpa dig att bli medveten om de hinder som du kan ha fastnat i samt hjälpa dig att finna nya mer stärkande perspektiv på de situationer och sanningar som håller dig låst. Jag hjälper och guidar dig med övningar och mentala perspektiv att använda i vardagen. Jag hjälper dig att finna nya alternativa sätt att se på din upplevelse och att finna dina nya "sanningar" som du resonerar med och naturligt vill välja att fasa in i ditt liv.

Min roll är att hjälpa dig att komma i kontakt med och förkroppsliga mer av ditt autentiska jag. Att bidra till att fylla på med entusiasm, kraft och tro att du kan skapa de förändringar du önskar för ditt liv, så att du kan förkroppsliga modet och tryggheten att vara den du verkligen är. Detta är Personligt Ledarskap.

Hur vi arbetar

Jag arbetar i grunden med NLP- och coachverktyg som jag kombinerar med spirituella perspektiv. Det innebär att jag i våra samtal lyfter in koncept och perspektiv från ny vetenskap, andlighet och ursprungsbefolkningars syn på livet i kombination med det abstrakta som t.ex. metaforer. Syftet är att processen skall tala till både den medvetna och undermedvetna delen av dig, för att spegla det du faktiskt upplever i ditt liv nu men ännu viktigare den upplevelsen du nu väljer att skapa för dig själv framöver. Jag kan även intuitivt guidas att inkludera olika energitekniker, ofta hämtade ur shamanismen, vilket görs efter ditt samtycke.

Avsikten med våra samtal är inte att leverera absoluta sanningar du skall leva efter. Det handlar istället om att förstärka Din intuitiva förmåga, ditt 6:e sinne eller magkänsla, att själv formulera dina sanna svar genom de frågor och perspektiv samtalet leder till. På så sätt skapar du en mer expanderad och autentisk version av dig själv.

Boka ditt samtal

Fyll i nedan formulär eller kontakta mig på nedan telefonnummer eller e-mail adress för att boka ditt PT for your Mind samtal. Jag återkommer sedan med förslag på ett par tider att välja mellan. Jag ser fram emot att höra av dig!

* Obligatorisk/required info.

Investering

  • 1 timme: 750 kr.
  • 1,5 timme: 1000 kr

Priserna är inkl moms.

Vad skulle du göra och hur skulle du vara om du visste att du skulle lyckas idag?

- Gör det!

- Var det!

Det är den energi du är i som skapar din upplevelse!