Nytt

Här följer lite kort de nyheter och inlägg som gjorts av Nawi-Flow. Den senaste nyheten ligger överst. Följ Nawi-Flow på Facebook för att vara mest uppdaterad på de inlägg som görs där.


2018-08-10

Det geniala med enkelhet

Texten begrundar kort enkelhet när det gäller mental och emotionell hälsa och mer djuplodat enkelheten i att dra nytta av de naturliga antioxidanter vår jordyta hela tiden kan förse våra fysiska kroppar med. Vidare till inlägget på Facebook.


2018-07-30

Mänskliga Behov, Del 3 - Betydelsefullhet

Det andra grundläggande mänskliga behovet är Betydelsefullhet. I sin renaste form skulle vi kunna se det som att vi genom vår blotta existens är behövda, gör skillnad och är viktiga. Nu är livet ofta lite mer komplicerat än så. Våra liv och upplevelser filtreras genom olika föreställningar om att vi måste åstadkomma något eller förtjäna betydelsefullhet, kärlek, trygghet... Vidare till inlägget på Facebook.


2018-07-29

Jag uppskattar och älskar Er!

Tack alla ni fantastiska människor för att ni gillar Nawi-Flow och för att ni så generöst visar er uppskattning för det jag önskar förmedla.
Nu på sommaren när vi får omslutas av denna intensiva värme får saker naturligt ta lite mer tid. Det är som om naturen hjälper oss att ta det lite lugnare. Kanske söker vi oss till havet, en fläkt eller skuggan av ett träd för att finna lite svalka en stund... Vidare till inlägget på Facebook.


2018-07-23

Mänskliga Behov, Del 2 - Trygghet

Känslan av att vara i en otrygg situation kan upplevas så överväldigande som en liv-och-död situation, även om situationen i sig inte handlar om överlevnad. Likt ett inbyggt program kopplas vår fly-fäkta respons automatiskt igång och ger en reaktion som är relevant för varje individ.
Jag har gjort fel! Jag domineras. Jag är inte bra nog! Jag är hjälplös... Vidare till inlägget på Facebook.


2018-07-22


2018-07-20

En andlig livsillustration

Måla upp bilden av ett barn, kanske du som barn. Barnet går på en skogsstig med en tunn mjuk gren i sin hand. Grenen är skalad från sina grenar, precis som vi som barn gjorde när vi tillverkade våra egna hästpiskor för att leka häst. Tänk dig nu att barnet håller grenen i den tjocka ändan och låter toppen släpa rakt nedåt i marken... Vidare till inlägget på Facebook.


2018-07-17

Mänskliga Behov, Del 1 - Inledning

Detta är det första av åtta inlägg som skall handla om SEX GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA BEHOV i relationen med sig själv och andra. Serien avslutas med ett inlägg ur ett mer andligt, spirituellt perspektiv som i grunden handlar om att lösa upp alla koncept vi lever efter... Vidare till inlägget på Facebook.


2018-07-12


2018-07-12

Kärleksfulla varelser

Funderar du ibland på vem du verkligen är, bakom alla roller du iklär dig i olika situationer, bortom alla tankekoncept och dömande av rätt och fel, bra eller dåligt? Är det inte så att vi - bakom alla troskoncept och bortom alla dömande av oss själva, av andra och av livet - är kärleksfulla varelser som utan egna agendor önskar det allra bästa för andra och oss själva?


2018-07-12

Människor gör de bästa valen som finns tillgängliga för dem

Detta påstående berättar för oss att tillståndet, som vi eller andra befinner oss i, avgör våra val och ageranden. Ifrån ett tillstånd av glädje och kärlek kommer vi naturligtvis inte agera på samma sätt som vi gör ifrån tillståndet av irritation och stress... Vidare till inlägget på Facebook.