Nawi-Flow Blog

På Nawi-Flow Blog delas tankar och filosofi sammanvävt med ny vetenskap och mer esoterisk information - alternativa perspektiv på livet i stort och hur och varför vi får våra olika upplevelser i stunden.

Perspektiv och förståelse på oss själva är en av nycklarna att lösa upp låsta situationer, tankar och känslor. Det är också en nyckel till nya val. Förhoppningen är att du skall finna delar som kan hjälpa dig att stärka din rörelse mot en positiv önskad förändring.

Allt hänger ihop på olika sätt och även om den röda tråden inte är helt uppenbar så finns den där. Stigningsprocessen är en bakomliggande process som driver och utvecklar allt framåt på olika sätt. Det vi behöver lämna bakom oss blir nu mer synligt för oss vilket hjälper till att tydliggöra beslut om den nya riktningen vi behöver ta. Detta är sant för alla områden i  livsupplevelsen; personligt, kollektivt, geopolitiskt, trosföreställningar, system osv.

Nedan på denna sida listas äldre inlägg. Alla nya inlägg görs på Wordpress, klicka på nedan bild så länkas du vidare: 

Aktiv Bloggsida

https://nawiflow.home.blog/


Äldre Blogginlägg

Autopiloten

Perspektiv på den del av oss som automatiskt triggas igång av situationer och människor. Delen som automatiskt startar känslor, tankar, reaktioner och ageranden.

2018-12-07

Dit vi riktar vårt fokus flödar energin. 

Elektriska flöden längs vår ryggrad skapar magnetfält, induktansfält, som formar det elektromagnetiska torusfält som omger våra kroppar- Vår energi. Visualisera detta torusfält som det magnetfält som omger jorden eller som formen av det tvådelade äpplet.

2018-11-11

I sin Essens Är Allt Ett

Enhetsfältet som smälter samman det spirituella och kvantfysiska. Fältet där vårt Mind, våra tankar och fokus är Orsak och de upplevelser vi får i vår verklighet är Verkan. Koncept som ger ledtrådar på kraften och sekvensen i den verklighet vi skapar för oss själva.

2018-10-01

Våra Biokemiska Känslor

Känslor är biokemiska och ovanor är biokemiska beroenden! Kunskap om detta hjälper oss att lägga till ytterligare ett perspektiv på det vi redan vet om känslor och beteenden. Kanske en avgörande skillnad som ger oss kraften att ta distans och avdramatisera hur vi emotionellt reagerar och upplever situationer, platser och människor.

2018-09-11

Mänskliga behov

Sex grundläggande mänskliga behov eller program; trygghet, variation, betydelsefullhet, kontakt och kärlek, växande och givande. Avgörande behov för våra relationer med oss själva och andra.

2018-08-23

Jordning

Våra människokroppar är bio-elektriska system. Det betyder att vi har elektroner som flyter i våra olika bioelektriska system (hjärta, hjärna, muskler, nerver, cellprocesser osv). Vi behöver detta flöde av elektroner för att fungera biologiskt.

Jordning innebär att vi kopplar in oss på naturens överskott på fria elektroner. Naturens fria anitoxidanter!

2018-08-23