Medvetandestigning
inledning

Vi liksom hela Universum har alltid befunnit oss i utveckling och medvetandestigning. Det är en del av evolutionen som ur ett mänskligt perspektiv har fört den civilisation vi nu tillhör genom olika åldrar till dagens avancerade högteknologiska samhälle. Våra tekniska landvinningar är dock inget mått på hur medvetna eller civiliserade vi är, vilket de olika konflikter vi ser runt om i världen vittnar om. Tekniken vi omges av och som kommer till oss genom vetenskap och kreativa sinnen begränsas av den medvetenhet vi uppnått som kollektiv.

Med medvetenhet menar jag den andliga och själsliga aspekten, dvs hur väl vi gjort resan ifrån att leva våra liv identifierade med den logik som vårt sinne vill skapa för oss, till att släppa börja taget om sinnet och låta hjärtats energi få leda oss mer i de beslut som skall fattas under en dag. Ökad medvetenhet är när värden som godhet, ärlighet, tålamod, tillåtande, likavärde etc. får ta större och större plats och när vårt egos alla historier och dömande av situationer och människor får ta en allt mindre plats.

Medvetandestigningen vi befinner oss i, individuellt och som mänskligt kollektiv, delar vi alltså med allt och alla i detta Universum. Alla stiger utifrån den egna individuella nivån. Vi kommer under perioder röra oss långsammare i denna stigning och under perioder kommer den bli märkbar och mätbar. Den tid vi nu befinner oss i är en ojämförbart expansiv period när det gäller hur vårt medvetande ökar.

Medvetandestigning har tidigare varit en individuell strävan, för dom som önskar att uppnå upplysning. Vi har genom alla tider haft människor som visat genom exempel hur vi kan kliva in i ett mer kärleksbaserat leverne. Dessa människor har hjälpt till att balansera upp det mörker som vi levt i under olika perioder. Vi har som följd fått religioner som människor kunnat ansluta sig till och som i grunden varit bra och vars andemening har varit kärlek och medmänsklighet. De allra flesta av oss vet idag att de olika kyrkorna sedan har blivit mer eller mindre korrumperade av makt, vilket lett till att renheten i många fall försvunnit.

Individuell och uiversell medvetandestigning

Vi lever här på vår Moder Jord, Gaia, ett levande väsen. Vår planet rör sig i vårt solsystem och samtidigt runt vårt galaktiska centrum. Resan genom rymden innebär att vi i olika perioder utsätts för olika intensiv energi som påverkar mänskligheten och vår Jord på olika sätt. Den del av universum som vårt solsystem nu rör sig genom håller en allt mer ökande energi. Den instrålande energin driver på vår medvetandestigning, så man kan säga att det också är ett ”fysikaliskt fenomen” som hjälper till och driver  fram stigningen.

Energin är subtil men mätbar. För att ge en idé på hur den kan påverka oss hjälper det att först förstå vad vi själva är uppbyggda av. Vi har lärt oss att allt vi lever i en värld av materia, uppbyggda av fasta partiklar. Denna teori avfärdades redan på 40-talet då kvantteorin visade att en partikel inte är en partikel när man kommer tillräckligt nära. Den blir då mer en vibration och i sin förlängning en potential som bara existerar när den observeras. Det går omöjligt att förklara med några få meningar. Lite förenklat är våra kroppar och allt runtomkring oss mer eller mindre förtätad energi eller vibration alltså ingenting fast i den mening vi gett det begreppet. Att något upplevs som fast är bara ett elektromagnetiskt fält som möter ett annat men det finns ingen egentlig substans bakom, lite som att försöka trycka två pluspoler på en magnet mot varandra.

Denna bild kan göra det lättare att förstå att den inströmmande enegin påverkar våra energikroppar. I princip handlar det om att vi nu skall börja leva livet i en annan frekvens, som att växa ifrån P3 och börja lyssna på P4.

Den stigning vi nu befinner oss i är inte individuell. Orsaken är som sagt att vi på vår färd runt det galaktiska centrat rör oss in genom ett område med starka energier. Denna ökande energi sköljer över oss vare sig vi vill det eller inte. För att vi skall klara av att matcha dessa energier behöver vi alltså öka vår egen energi. Vi behöver stiga i energi både rent "fysiskt" men också på ett mentalt och emotionellt plan.

Allt är som sagt energi, vibration, frekvens. Vi kan alltså känna oss tunga i kroppen eller tunga i sinnet och känslan beskriver vilken frekvens kroppen eller sinnet befinner sig i.

Underlätta den fysiska stigningen

Det vi kan göra för att hjälpa våra fysiska kroppar att lättare anpassa sig kan vi relativt lätt lista ut och göra på egen hand. Här handlar det i första hand om vad vi äter och hur vi rör oss. Mycket frukt och grönt känns som regel bättre än att äta mycket hamburgare. Välja flourfri tandkräm, reducera socker och vetemjöl. Välja bra hudvårdsprodukter eftersom huden är vårt största organ och tar upp oönskade ämnen från luften men också krämer etc. TV soffa eller promenader i skogen är också relativt lätt för oss att se vad som skulle vara bäst för kroppen. Så här kan vi med viljestyrka hjälpa våra kroppar att anpassa sig till dom ökande energierna.

Den mentala och emotionella stigningen

När det gäller den mentala och emotionella hänger dom mycket intimt ihop och det är inte alltid lika enkelt att göra och se förändringar. Både tankar och känslor bär energi eller vibration och denna energi påverkar oss på olika sätt. Negativa tankar får oss att känna oss tunga i sinnet och vi blir lättare irriterade vilket kan göra att vi upplever oss som tyngre, fulare, tröttare etc. Destruktiva negativa tankar kommer om det får fortsätta år ut och år in, precis som traumatiska händelser från förr, sätta energimässiga avtryck, blockeringar, i våra elektromagnetiska kroppar. Dessa blockeringar är sedan grundorsaken till olika sjukdomar som vi senare i livet kan komma att erfara.

Så för att öka energin/vibrationen på våra mentala och emotionella kroppar behöver vi även här börja praktisera en ny ”diet” för att inte befästa eller skapa nya energimässiga blockeringar i kroppen. Denna diet är väldigt lätt och logisk men som med alla vanor kan det vara svårt att ändra invanda mönster så det krävs disciplin och viljestyrka.

Den mentala kroppen

För den mentala kroppen handlar det om att börja bli medveten om det tankflöde som strömmar genom huvudet under en dag. Till allra största delen kommer bara repetitiva tankar, dvs samma som igår. Alla tankar som inte är kärlek, glädje, tacksamhet etc., dvs tankar som vi kan benämna som "negativa" är viktiga att ta fast på. Dessa tankar visar oss på olika sätt vad som finns inom oss att bearbeta.

Rent reflexmässigt kan det komma dömande tankar när vi ser någon på gatan eller hör någon prata och rent reflexmässigt börjar kan vi tänka destruktiva offertankar när vi känner oss missförstådda. Det viktiga är att konstatera om tankarna till största delen är ”negativa” eftersom det automatiskt drar ner energin för oss. I dessa fall handlar det om att med viljekraften börja berätta nya historier. Istället för dom ”negativa” historier som automatiskt spelas upp avbryter man dom för att spela en ny skiva med gladare versioner.

Minnet

Det finns inget vi upplever för första gången! Allt vi upplever kommer från ett minne med tillhörande känsla. En situation triggar ett minne men det behöver inte vara exakt, utan bara nära nog för att tankar och tillhörande känslor skall fördas och färga den pågående situationen. Allt detta sker med elektromagnetiska signaler i våra kroppar och hjärnor och känslomässiga kemiska substanser utsöndras av hjärnan så att det sprider sig i våra kroppar. När vi blir medvetna om att det är så här vi fungerar kan vi lättare förlåta och förstå att personen som triggar oss bara hjälpte till att lyfta fram ett gammalt minne. Dessa ”negativa” minnen är mentala programmeringar som skett under åren. Program går att skriva om!

Den emotionella kroppen

Känslomässiga trauman eller repetitiva destruktiva tankar kan tillslut skapa energimässiga blockeringar i våra kroppar. Dessa energimässiga blockeringar sitter hårdare fast i våra kroppar och har i vissa fall materialiserats till sjukdom där den energimässiga grundorsaken finns kvar bakom sjukdomen. Det finns olika metoder att komma åt grundorsaken till dessa blockeringar.

Västerländsk medicin ägnar sig i princip åt att tillfälligt ta bort symtom till sjukdomar vilket kan vara att plocka bort smärta eller operera bort en tumör. Denna form av medicin har inget intresse att finna och eliminera den energimässiga grundorsaken. Det är därför vi ofta få leva med mediciner resten av våra liv. Grundorsaken till en sjukdom kommer man åt via olika former av energimedicin. Det kan t.ex. vara genom den kinesiska medicinen eller olika former av healing etc. Jag vill inte med detta säga att västerländsk medicin inte är bra, tvärtom kan den i kombination med någon form av energimedicin vara bra för att hjälpa till med symtomen under behandling av grundorsak. Tyvärr motverkar kvacksalverilagen detta i Sverige. Tyskland är dock ett exempel på där man kombinerar dessa behandlingsformer lättare.

Stigning för alla

Våra kroppar behöver alltså öka i vibration för att matcha den stigande inströmmande energin ifrån Universum. Det är därför ingen individuell stigning! Vad händer om vi vägrar acceptera att stiga i medvetenhet? Är stigningen verkligen för alla? Ja, stigningen är för alla! Därmed inte sagt att alla kommer att bli fullt medvetna om vad det är som händer och varför, i alla fall inte i detta livet. Medvetenheten om denna stigning kommer att komma till folk i takt med att dom klarar av eller är redo och mogna att ta in informationen.

Energin som strömmar in från kosmos är mycket högvibrerande och ren. Det betyder att allt som inte resonerar med denna energin nu kommer lyftas fram i våra kroppar, tankar och känslor. Det betyder att folk helt plötsligt kan komma att välja annan mat, sluta röka. Undantryckta känslor kommer till ytan och vi kommer se mer och mer känslor åt alla håll tills dessa fått ”koka ur” systemen. Vi kan komma att dras in i negativa tankar tills vi inte orkar längre, ger upp och väljer att tänka om.

Vissa kommer alltså att fortsätta leva i omedvetenhet men energin kommer ändå locka fram skuggsidor som blir svårare och svårare att hantera. Vi kommer också se folk som till slut inte orkar kämpa mer mot sina egna inre demoner, dom väcks gradvis eller brutalt upp och börjar ifrågasätta vad som händer i livet och börjar ta steg mot att ta ansvar för sig själva och den egna stigningen.

Arbeta med sig själv

Allt i våra kroppar och sinnen som inte matchar den inströmmande höga energin väcks alltså upp och förs in i vårt medvetande. Så stagnerade emotioner, blockeringar, rädslor, bristtänkande, ilska, undantryckt sorg osv kommer att väckas upp för att vi skall få chansen att arbeta med det. Arbeta med det innebär att vi iakttar, tillåter och välkomnar allt som stiger upp i oss själva. Vi skall inte ursäkta oss själva och tysta oss själva, vi skall inte känna skuld för det som kommer upp utan helt och full tillåta. Feeling is healing!  När vi klarar detta innebär det att vi försvagar den energivibration inom oss själva som låtit denna blockering vara kvar. Vi kan behöva genomleva känslan upprepade gånger innan vi märker att känslan försvagas, för att sedan slutligen försvinna.

Denna process kan man välja att klara själva, andra finner hjälp genom att träffa coacher, terapeuter, gå kurser eller läsa böcker. Alla sätt är vägen; lyssna inåt, följ den inre guidningen, våga göra på ett nytt sätt.

Det handlar om dig och ingen annan, du uppmuntras att prioritera DIG för det är bara du som kan göra din egen stigning.

Vi kan inte göra motstånd till denna process. Det är som att krampaktigt hålla fast vid och långsamt släpas efter en lastbil tills vi inser att det är bättre att släppa taget och resa sig och promenera bakom istället. Vi kommer olika fort släppa taget och resa oss bakom lastbilen.


Vi är inte helt ensamma i detta! Det finns många som vill se oss lyckas! Läs vidare i "Så som i Himmelen så och på Jorden", "Som ovan, så nedan"

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet