Mänskliga behov

Detta är det första av åtta Facebook inlägg som skall handla om sex grundläggande mänskliga behov i relationen med sig själv och andra. Serien avslutas med ett inlägg ur ett mer andligt, spirituellt perspektiv som i grunden handlar om att lösa upp alla koncept vi lever efter. Lite motsägelsefullt kan tyckas men vi lever utifrån olika livsåskådningar och jag tycker om att se saker från olika horisonter där koncept ibland är till hjälp och ibland hellre skall lösas upp. Valet är alltid ens eget!

Vi har sex grundläggande behov eller program som jag gillar att uttrycka det; trygghet, variation, betydelsefullhet, kontakt och kärlek, växande och givande. Dessa behov är avgörande för våra relationer med oss själva och andra.

Dessa program aktiveras genom personliga triggers. Triggers är de ”startknappar” som olika situationer kan aktivera när härliga eller jobbiga emotionella minnen väcks av en situation. Det är inte de ursprungliga minnesbilderna som aktiveras av situationen utan det är de känslor som var kopplade till det ursprungliga minnet kommer att kännas i den nya situationen.

Texterna är relativt korta, så se dem som en översikt men tanken är ändå att de skall kunna tjäna som en utgångspunkt och hjälp för dina inre reflektioner och arbete med relationen till dig själv och andra.

Känn efter vilka två behov som är de absolut viktigaste för dig. Det två viktigaste behoven beskriver ofta drivkraften i våra beteenden. Fundera på hur du möter respektive behov i din relation med dig själv. Fundera sedan på hur behoven möts i din relation med din partner eller på jobbet. Vad kan du göra i kommunikationen med dig själv och andra för att du skall få uppleva mer av dina grundläggande behov?

När två av dina behov har mötts har du skapat kontakt. När fyra av dessa behov har mötts har du upprättat ett starkt band. När alla mänskliga behov har mötts upplever du sann villkorslös lojalitet.Jag kommer i vissa texter hänvisa till den emotionell skalan, här bredvid, för att beskriva upplevelser utifrån olika känslor och energier.

De emotioner vi känner i stunden kommer också skapa eller attrahera in tankar som är i samma energi dvs på samma nivå eller våglängd.

Möt livets magi med nyfikenhet, tillit och kärlek!

Läs vidare om: