Livscoach

Är du mogen för att ta din livshistoria eller dina berättelser in i ett mer alternativt rum? I detta rum tar du med din Livscoach höjd och nya perspektiv på det du upplever och tidigare har upplevt. I de alternativa rummen ser du hur allt är energi, på alla nivåer och förstår mer på djupet hur du kan styra dessa energier för att lösa upp historier, vanor och beteenden som inte längre tjänar dig. 

Du rör dig i gränslandet mellan det medvetna och det undermedvetna för att bättre förstå varför du upplever och känner som du gör idag.

Samtidigt som gamla sår får chansen att bli sedda och börja läka expanderar synen på livet, dina upplevelser och dom du har omkring dig. Ett nytt lugn, en ny trygghet och en ny kärlek till Jaget och andra får börja expandera.

Livet är allas vår läromästare! Vad har livet lärt dig? Vilka berättelser väljer du att berätta för dig själv eller för andra? Perspektiv hjälper dig att se att Ditt liv händer för Din skull.

Allt är energi och energin kan vara så påtaglig som en stol eller så subtil som en tanke men även de mest subtila tankar och historier vi berättar högt eller tyst har avgörande betydelse för hur vi upplever livet.

Din Livscoach hjälper dig med medvetenhet om hur dessa berättelser och personliga sanningar påverkar dig och guidar dig för att energin skall skifta om och den önskade förändringen får starta.

Det är våra val, medvetna eller undermedvetna, som styr hur vi upplever vår livsberättelse. 

Livscoach - erbjudande

Du är välkommen till Henån på Orust eller möte via telefon, Skye, Signal eller WhatsApp. Jag tar emot enskilda, par eller grupper.

  • 1-timmes Livscoach konsultation: 750 kr
  • All-in: 3500 kr
    Detta paket innebär tre 1-timmes Livscoach konsultationer plus sex kortare samtal på ca en halvtimme som du tar när du känner att du behöver. Du skickar mig ett SMS när du behöver prata, så svara jag med ett par tider som passar.

    När vi väljer förändring i våra liv, vill ”livet” ofta testa om vi verkligen menar allvar med dessa förändringar. Under de eventuella prövningar som då kan följa är det skönt med ett bollplank, någon som ser och förstår processen du befinner dig i.
  • Boka tid: Bokning görs via Kontaktsidan, e-mail eller SMS. E-mail och telefonnummer inner du längst ner på sidan. Välkommen!

När vi arbetar med att förändra energin som ligger bakom våra berättelser och upplevelser kan du förvänta dig att ditt liv kommer att förändras mot mer harmoni också i andra situationer och med andra personer.

När vi väljer att expandera vårt medvetande så följer naturligt att vi får mer expanderade upplevelser inom alla områden. Detta är en process som vi alla kommit olika långt inom eller behöver olika mycket tid till och där ligger också en viktig nyckel till förståelse av andra.

Stigningsprocess

Vi befinner oss nu i en kollektiv period av medvetandestigning, mer om detta kan du läsa på min blog. Väldigt kort så driver denna process både vårt kollektiva och individuella medvetande mot ökad expansion utifrån den plats vi befinner oss idag.

Individuellt verkar processen för att väcka upp oss till mer av oss själva. Vissa blir medvetna om processen genom att beröras emotionellt, mentalt, andligt eller spirituellt. För andra kan starten handla om något mer fysiskt som kroppen eller något i vår omvärld som skaver på något sätt; maktstrukturer, läkemedel, livsmedel, miljö, elektromagnmetiska fält osv.

Ingen går opåverkad genom dessa intensiva tider och perspektiv och ökand förståelse hjälper till både individuellt och i förståelse av de nära och kära. Allt är sammanlänkat på olika sätt, så också din personliga livssituation med denna mer kosmiska stigningsprocess, vilket vi på olika sätt kommer beröra under våra samtal.

Jag ser fram emot att resa med dig på en kortare eller lite längre resa, för att assistera dig med transformerande perspektiv och livsverktyg på livets spännande väg.