Kärleksretreat

Välkommen på "kärleksretreat för par"  en själslig och andlig fördjupning av relationen.

Välkommen till en "kärleksretreat" som får kärleken mellan dig och din partner att växa djupt och innerligt. I en vacker kärleksfull miljö får ni hjälp att gå djupare in i en andlig medvetenhet där ni kan möta varandra med nya ögon.

Ni reser igenom olika mindbaserade koncept, för att på djupet förstå era egna och varandras upplevelser. Kursen hjälper er skapa en högvibrerande kärleksrelation som är baserad utifrån era själars högre vision, en relation som vibrerar i harmoni och samklang med era djupaste önskningar. Under helgens kärleksretreat får ni fantastiska verktyg som hjälper er att leva i mer frihet, tillåtande och acceptans. Självkärleken hjälper er att helhjärtat våga öppna era hjärtan för varandra. I närvarons ljus kan ni uppleva och älska varandra som dem ni är, se igenom rädslor som hindrat er från att se sanningen.

Ni fördjupar er intimitet och sexualitet, älskar och hedrar varandras kroppar. I en lekfylld själsdans får ni uppleva nya delar av varandra som leder er djupare in acceptansen av ert eget själv. Ni får ta del av kraftfulla övningar som kan hjälpa er integrera en ökad sensualitet och ödmjukhet för varandra. Ni öppnar upp för att uttrycka er gudomliga kreativitet på det sätt som frambringar känslan av passion, livsglädje och meningsfullhet. När ni är redo att ta fullt ansvar för era egna upplevelser och för de emotioner som dyker upp, är ni fria att leva er dröm och älska varandra som de ni är.

" Utifrån ett öppet hjärta ser vi vår djupare önskan
att skapa livets dans med vår livspartner.
Vi ser och omfamnar våra egna behov,
vi känner mod och trygghet att förmedla detta till vår partner.
Med vårt hjärta öppet kan vi möta vår partners sårbarhet
med kärlek, medkänsla och tacksamhet.
Tacksamhet över vår partners mod
och trygghet att våga visa sin sårbarhet.

I den nya tidens kärleksrelation går vi hand i hand
genom våra innersta rädslor och hemligheter.
Ärligheten, modet och trösten vi ger varandra
fördjupar och befäster de vackra banden vi har på själsplanet.
Den fördjupade tryggheten och ovillkorade kärleken
väcker slumrande delar av liv, lust och åtrå.
Visar oss livets mirakel och lekfullheten
som finns inom oss alla."

Aktuella kursdatum

Sommarkurs "Kärleksretreat för par"8-10 juli 2016
Investering: Kursen 3 dagar 3100 kr/person (inkl. frukt och dryck)
Klicka här för att få mer praktisk information om kursplatsen, boende och vägbeskrivning

Om du önskar delta i kursen ber jag dig vänligen följa denna länk och fylla i formuläret. Du kommer att få välkomstbrev/bokningsbekräftelse i god tid innan kursstart.

Varmt välkomna till oss!

Pernilla och Pär

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet