Jordning

Jordning - Det geniala med enkelhet och hälsa

Enkelhet, visst är det något som lockar med enkelhet! När saker blir för komplicerade finns något instinktivt inom oss som säger att det måste finnas ett annat sätt som fungerar lättare.

När det gäller hur vi väljer att göra saker eller lösa uppgifter i vardag och på jobbet finns det alltid sätt att förenkla. Det gäller också våra mentala och emotionella historier, vi kan bryta mönster och skapa förändring genom att berätta nya önskade historier om livet och genom att medvetet välja förmånliga känslomässiga tillstånd.

Tänk på att det kan finnas en tröghet inbyggt i våra kroppar efter åratal av samma livsstil, tankar och känslor. Förändring är dock kompromisslös - om något inte fungerar, måste vi göra något annat! Vårt nya agerande behöver alltså inte nödvändigtvis omedelbart skapa den önskade förändringen runt oss men genom att visa prov på beslutsamhet, viljestyrka och tålamod så kan du förvänta dig uppleva det du önskar. Det är inte svårare än så!

Det måste finnas enkelhet kring vår fysiska kropp och vår fysiska hälsa, tänker jag! Texten r lite lång men enkelheten är ibland svår att klä i få ord, så ha tålamod.

Vi vet att vår fysiska kropp är ett helt obegripligt komplext sammansatt bio-elektriskt system med mängder av funktioner som både skall fungera individuellt och i synkroniserad samverkan med varandra. Välkända exempel på bio-elektriska system är vårt hjärta som mäts med EKG, hjärnaktivitet mäts med EEG och våra muskler som mäts med EMG.

Om den mänskliga kroppen är SÅ komplex, hur kan det då vara enkelt med fysisk hälsa?

Alla experter och specialister på olika delar och systemen i kroppen signalerar inte enkelhet precis. Den specialiserade och fokuserade kunskap som vi kan ta del av inom specifika områden är absolut fascinerande och viktig. Men, det finns en del i mig som säger att vi människor kan leva på denna jorden utan alla syntetiskt tillverkade droger och mediciner, all teknisk medicinsk utrustning, helt enkelt eftersom vi en gång gjort det! Något säger mig att vi drivit iväg från det enkla, in i det komplexa när det gäller hälsa.

En viktig del i enkelheten kring fysisk hälsa känner jag väldigt starkt handlar om vårt förhållande till jorden och som följande text kommer visa vårt förhållande till det elektriska! Alla vet nog vad elektricitet är eller var vi finner den. Det är elektroner som flödar genom våra kopparkablar i huset och i mark- och luftledningar överallt runt oss. Det är en av delarna i de elektro-magnetiska fälten (EMF) som fyller vår luft och som gör att mobiler, mikrougnar och radio fungerar.

Men, elektricitet är också något fullständigt naturligt vi subtilt upplever i naturen. Jordytan laddas kontinuerligt upp med elektroner (negativt laddade subatomiska partiklar) av blixtar som slår ner på jordytan. Luften innehåller samtidigt positivt laddade partiklar. Vi omges plus- och minusladdning hela tiden.

Vi människor är som sagt bio-elektriska system. Det betyder att vi har elektroner som flyter i våra olika bioelektriska system (hjärta, hjärna, muskler, nerver osv). Vi behöver detta flöde av elektroner för att fungera. De olika bioelektriska kroppsliga systemen behöver fri tillgång på elektroner för att kunna samverka synkroniserat och för att känna igen vad som är vad i kroppen, dvs se skillnad på en fiende och en vän i kroppen.

Autoimmuna sjukdomar handlar t.ex. om att kroppen inte känner igen sig själv. Immunförsvaret fortsätter sin attack trots att fienden inte finns kvar längre, striden fortsätter istället mot sig själv.

Immunförsvaret är ett annat exempel på ett livsviktigt bioelektriskt system och det handlar om samverkan mellan kroppsligt bildade fria radikaler och antioxidanter. Syftet är att fria radikaler skall ta elektroner från en inkräktande organism eller skadad vävnad vilket dödar organismen eller bryter ned celler. När hotet sedan är oskadliggjort neutraliseras överskottet av fria radikaler med antioxidanter eller fria elektroner i kroppen.

Som ett led i förståelsen av immunsystemet har vi blivit medvetna om antioxidanter och fria radikaler och vad dom gör i våra kroppar. Fria radikaler är alltså positivt laddade molekyler som letar elektroner att bli neutraliserade av. För att stoppa de fria radikalernas härjningar kan man äta mat som innehåller mycket antioxidanter eller ta kosttillskott med antioxidanter.

Antioxidanter är fria elektroner eller molekyler som har lätt att ge ifrån sig elektroner till positivt laddade molekyler. Aggressiva starka radikaler blir på det sättet neutraliserade av antioxidanten (+1-1=0). Men vad blir en antioxidantmolekyl när den lämnat ifrån sig en elektron? Den blir till en svagt positivt laddad molekyl, dvs en svag fri radikal.

Ser du? Det våra bioelektriska system handlar om flöde av elektroner och att jämna ut laddningar.

Vidgar vi vårt perspektiv och ser på Jorden som vi bor på så är jordytan laddad med fritt flödande elektroner och den laddas kontinuerligt upp av åskoväder och blixtnedslag! Så vad har hänt med människan genom århundraden? Hur hade våra bostäder, skor, skolor och kontor sett ut om vi haft kunskap om våra kroppars behov av fritt flödande elektroner och vår kunskap om jordytans elektronöverflöd? Vi kan nog vara ganska överens om att våra fina isolerade hus och flervåningslägenheter, asfalterade vägar och väldämpade joggingskor gjort att vi elektriskt isolerat oss från jordens naturliga och subtila elektronflöde.

När vi går på gräset, simmar i havet eller i en sjö, när vi på något sätt är i kontakt med jordytan tar vi del av detta naturliga flöde av elektroner. Vi kan se dessa elektroner som fritt flödande antioxidanter som, utan att bilda svaga fria radikaler, söker upp och neutraliserar fria radikaler i våra kroppar. Elektronerna behövs och understödjer våra olika bio-elektriska system. Detta fria överflöd av elektroner hjälper våra kroppar att återbalansera sig så att vårt immunförsvar kan fungera normalt dvs upphöra att med sitt autoimmuna beteende. Detta är en naturlig inflammationsdämpare. Mer hälsoexempel nedan.

Vi jordar vår elektronik för att den skall fungera utan störningar. Detsamma borde alltså gälla våra kroppar! Vi har säkert depåer av elektroner i våra kroppar men när vi kör tomt på dessa depåer börjar disharmoni och störningar uppstå mellan de olika bioelektriska systemen och det är en trolig bakomliggande orsak till många av våra olika folksjukdomar. Ju fler timmar vi kan vara jordade desto bättre är det för våra kroppar att självläka och skapa fysisk-elektrisk harmoni.

När det gäller vår elektriska kropp så finns en alldeles fantastiks bok; Att vara jordad, som gavs ut 2010 av Basic Health Publications. Denna bok är inspirationen till denna text och något som känns helt sant och viktigt för mig. Det finns oerhört stark forskning som denna bok hänvisar till och logiska slutsatser som var och en bäst utforskar på egenhand.

Jordning är en stor del av dygnet är fullt möjligt eftersom vi ofta har några platser som vi vistas många timmar av dygnet. Sängen är lätt att jorda, kontorsplatsen eller TV soffan likaså. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter om du är intresserad. Det finns enkla sätt att jorda sig på och det bästa är att testa själv, att ta del av detta fria flöde av elektroner eller antioxidanter om du så vill.

Här är några viktiga sjukdomstillstånden i dagens samhälle kan härledas till kronisk inflammation, taget ur boken ”Att vara jordad”: Allergier, Alzeimers, Als, Anemi, Artrit, Astma, Autism, Cancer, Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, Lupus, MS, Njursvikt, Psoriasis och eksem, vanliga tarmsjukdomar.

Sömnsvårigheter, smärta, stress, depression, tjockt blod är andra tillstånd som jordning har tydlig och snabb positiv effekt på.

Vad enkelheten med jordning har för potential att förbättra din hälsa är det bara du som kan svara på genom att välja att testa. Jag önskar dig allt gott!

Jag coachar människor i förändring. Enkelheten är lockande och motstånden till enkelheten är det vi har att navigera förbi eller igenom för att nå våra mål.