Dit vi riktar vårt fokus flödar energin

Våra kroppars energicenter (chakran) har sin specifika uppgift och funktion att styra olika organ, körtlar och nervbanor. Till varje center kan specifika egenskaper och känslor kopplas. T.ex. så kan känslomolekyler (neuropeptider) skicka signaler till binjurarna, som styrs av vårt tredje centret, att släppa ut hormoner som får oss att känna ilska.

Våra tre lägre center från solarplexus och nedåt benämns i denna text som stresscenter eftersom det är något av dessa center som är aktiverade när vi är i fly-fäkta respons, dvs i stress. Vår omgivning kan väcka minnen som triggar en stressrespons men eftersom hjärnan inte ser skillnad på tankar och verklighet så räcker det att tänka en tanke för att aktivera en stressrespons, känslor av skuld, skam, sorg, rädsla, ilska, frustration, otålighet avundsjuka etc.

När våra tre nedre energicenter är i balans hämtar vi från dessa center enorma mängder kreativitet, trygghet, vilja och drivkraft, vilket är essentiellt för att skapa, föda fram och utvecklas. Våra högre energicenter, från hjärtat och uppåt är inte kopplade till stressrespons utan istället till känslor som tillit, empati, kärlek, optimism, glädje, uppskattning, entusiasm etc.

Den medvetenhet vi håller i varje ögonblick avgör vår förmåga att tolka och läsa av vår omgivning. Vi har alla upplevt hur stress påverkar oss att få tunnelseende, dammsugaren åker fram, vi rycker i alla kläder som dräller runt i lägenheten, slänger ner disken i maskinen och snäser åt vår partner att han eller hon borde ha… osv.
Vi har också alla varit i en underbar känsla av lycka, glädje, förälskelse eller tacksamhet där dammtussar, klädhögar och irriterande kollegor inte längre finns som ett problem.

Vår energi skapas genom ett vätskeflöde i vår ryggrad upp till hjärnan. Vätskan har flera uppgifter, som att agera stötdämpare för hjärnan och det centrala nervsystemet, att transportera näringsämnen och kemikalier till olika delar av kroppen och nervsystemet. Eftersom vätskan även innehåller proteiner och mineraler som kan vara elektriskt laddade så transporterar vätskan även elektriska laddningar.

Varför är detta intressant? Jo, elektriska flöden skapar magnetfält, induktansfält, vilket innebär att detta bioelektriska flöde upp och ned längs ryggraden skapar och formar det elektromagnetiska torusfält som omger våra kroppar, vår energi. Du kan visualisera detta torusfält på samma sätt som det magnetfält som omger jorden där flödet strömmar uppåt i kroppen och sedan strömmar ut som en fontän ovanför huvudet för att sedan sugas tillbaks in i nedre delen av kroppen, eller som det tvådelade äpplets form på bilden till denna text.

När vi är i balans så är detta elektromagnetiska fält starkt och fyllt av prana eller livskraft. Vi är i balans när vi inte har aktiverat stressrespons våra energicenter, utan istället känslomässigt och mentalt befinner oss centrerade från hjärtat och uppåt.

När vi istället har aktiverat stress i något av våra nedre center, så kommer detta center suga in och låsa fast energi ifrån vårt energifält. Konsekvensen är att vår egen energi, vårt torusfält, dräneras och försvagas genom att den naturliga cirkulerande flödande energin stryps. När detta sker så blir vår energi mer kompakt, vi trycks ihop och blir mer spända, mindre livfulla. Vår medvetenhet sluts och vi blir på vår vakt, redo att fly eller fäkta. ”Dammtussarna” syns igen!

Att prata om hur energin flyter med hjälp av våra kroppars biokemiska processer illustrerar hur vi kan ta nya perspektiv på tunga och jobbiga känslor. Vi kan bli medvetna om att när vi klivit in i stress eller fly-fäkta programmet så har det med allra största säkerhet skett genom att kroppens autopilot har tagit över och lett dig in i gamla mönster. Det är gammal inre kemi som har aktiverats.

Kom ihåg att problem med ”dammtussar” försvinner när vi är lyckliga, tacksamma eller förälskade. Problemen vi har i stress kan alltså alltid ses i ett annat ljus, arbetet handlar om att rikta om den inre lampan, medvetenheten. Så när vi upptäcker att vi befinner oss i någon form av stressrespons så kan vi i de allra flesta fall bromsa upp de biokemiska processerna genom att bara göra något helt annat en stund. Sedan väljer vi att skifta om vårt fokus, antingen genom att välja att tänka på trevligare saker eller bara genom att hålla handen på och fokusera på vårt fysiska hjärta en stund.

Dit vi riktar vårt fokus flödar energin. Det betyder att vi medvetet tvingar kroppen (det omedvetna) att släppa fokus på de tre nedre centren och istället väljer vi medvetet fokus på våra högre center och känslor.
Om du dessutom sitter upprätt en stund och bara andas djupt så kommer du naturligt att öka flödet i din ryggrads cerebrospinalvätska vilket kommer hjälpa till att öka ditt bioelektriska flöde och därmed din energi, dvs stärka ditt torusfält och prana.

Kom ihåg att när du medvetet väljer att agera på ett annat sätt än du tidigare gjort, i en upplevelse av jobbiga känslor, så försvagar du en neurologisk och biokemisk kommunikation i kroppen, som varit kopplad till en oönskad upplevelse. Du skiftar om och hjälper kroppen att börja känna trygghet i situationer som tidigare triggat stress.