Destillerat vatten - Tallkottskörteln

Destillerat vatten och den viktiga tallkottskörteln

Tallkottskörteln är stor som en ärta och har formen av en tallkotte, därav namnet. Den är placerad i mitten av hjärnan och har som uppgift att starta puberteten hos flickor, den hjälper till att skydda kroppen från nedbrytning från fria radikaler och den är del i processen att reglera sömnen.

När vi stänger ögonen och det blir mörkt skickas en signal till tallkottskörteln som då utsöndrar ett hormon som behövs för att försätta hjärnan i ett sömntillstånd. Hormonet påverkar produktionen av en kroppsegen drog, DHT, som gör att vi går in i ett drömtillstånd. Detta tillstånd är detsamma som kan uppnås vid meditation. Vatten sägs vara ”smörjmedlet mellan dimensionerna” och den vattenfyllda tallkottskörteln blir porten vi reser igenom till de ickefysiska världarna, under meditation och i våra drömmar.

Rent tekniskt kan processen beskrivas på följande sätt. När tallkottskörteln aktiverats av mörkret så skapas ett elektromagnetiskt kraftfällt runt körteln. Detta kraftfält gör att den vattenfyllda körteln fysiskt isoleras från rymd-tiden som vi lever i under vaket tillstånd. Körteln blir då länken mellan den fysiska dimensionen och de ickesfysiska dimensionerna. Detta spännande förlopp möjliggör alltså våra drömmar och våra andliga syner och resor.

Vår kroppsegna drömsubstans, DHT, är samma aktiva substans som urbefolkningarnas shamaner i årtusenden använt i sina mediciner för att resa mellan dimensionerna.

Tallkottskörteln sägs vara vårt tredje öga och den är faktiskt utrustad, precis som ögats näthinna, med tappar och stavar. Det kan alltså visas både filmer och bilder i denna körtel! Orienteringen på tapparna och stavarna är dock annorlunda vilket gör att perspektivet från det tredje ögat skiljer sig från våra fysiska ögon.

Genom våra fysiska ögon är vårt perspektiv på världen att man ser inifrån sig själv, en singularitet och utåt i världen, dvs vi blir separerade från vår omvärld. Genom det tredje ögat blir orienteringen precis tvärtom, man ser utifrån en enhet med alltet och inåt, utan separation.  

Själens säte

En annan viktig uppgift för tallkottskörteln, ur ett andligt perspektiv, är att den sägs härbergera vår själ, vår lysande stjärna. Enligt västerländsk medicin bildas tallkottskörteln i fostret den 49 dagen och enligt österländsk medicin och buddismen inkarnerar själen i kroppen den 49:e dagen.

Detta är ett intressant sammanträffande och religions-vetenskapligt möte! Att vatten kanaliserar ljus och sägs vara ”smörjmedlet” mellan dimensioner, vet vi nu redan. Fostret badar i detta ”smörjmedel” och det är precis det som möjliggör att själen kan träda igenom, från den ickefysiska världen, in till denna fysiska dimension och börja sin livsresa här på jorden.

Vår stjärna – vår sol

Det är mycket som idag kan distrahera oss från att titta inåt, att se våra egna behov och att lyssna på oss själva. Mycket tid läggs på TV, datorer, telefoner och andra medier som vi tror vi måste vara uppdaterade på. Vi distraheras dessutom till att se upp till Hollywoodstjärnor, prinsessor, kändisar, ledare etc.

Det engelska ordet för själ är soul och uttalas sol. Sol på många språk är samma som vår sol och det är som vi alla vet en stjärna. Det vårt inre vill visa oss är att vi inte behöver distraheras av yttre stjärnor utan istället se inåt, på vår egen sol, stjärna eller själ. Här finns all den kunskap och visdom vi behöver för att leva våra liv till det yttersta här och nu.

Genom meditiation och inre personligt arbete kan man komma till ett tillstånd där våra kronchakran öppnas och det benämns också som kundaliniresning. Det ljus vi då ser med stängda ögon är ljuset från vårt eget tredje öga, vilket är ljuset från vår själ, vår egen stjärna!


Förkalkning av tallkottskörteln

Att tallkottskörteln har en viktig uppgift i vårt andliga expanderade jag hoppas jag nu är väl beskrivet. Den är ur ett andligt perspektiv en oerhört viktig körtel att ta hand om och se till att hålla så ren och frisk som vi kan.

Babylonsk Gud räcker fram en kotte

Tallskottskörteln har den största blodgenomströmningen av alla körtlar i kroppen. Det har också visat sig att den är mest ”magnetisk” för accumulering av flourid av alla körtlar i kroppen. Man har mätt upp så höga haltar som 21.000ppm (21g/kg). Forskare menar att de höga halterna flourid reducerar mängden av de hormoner som skall reglera sömnrytmen. Man tror också detta tidigarelägger åldern för flickors pubertet, vilket man i sin tur har sett påverka risken för att utveckla bröstcancer.

Det höga blodflödet gör också att alla förkalkande mineraler som förs med vattnet i blodet, sätter igen och förstenar denna annars vattenfyllda och spänstiga körtel. Konsekvensen av en förkalkad tallkottskörtel är att vi försvårar eller stänger av för våra naturliga andliga gåvor och vår intuition. Vi stryper det naturliga flödet och kontakten med vår själ. Vi blir lättare påverkade av yttre krafter som vill få oss att tro på viss information eller som vill styra oss.

Förkalkningen sker tidigt genom att våra barn, precis som vi själva, konsumerar processad mat med en uppsjö av tillsatsämnen samt dricker pastöriserade juicer, cola och andra drycker. Läs mer om detta under mineraler i vatten. Vi har dessutom blivit vilseledda att tro att flour är bra för oss i olika sammanhang, när det i själva verket är känt som ett mycket giftigt ämne. Både barn och vuxna borstar i god tro tänderna med tankräm innehållande flour för att ”det är bra för våra tänder”.

Ge inte era barn produkter innehållande flour! Flour är ett gift även i mycket små mängder.

Destillerat vatten öppnar upp vårt tredje öga

Det fina är att vi mycket enkelt kan hjälpa oss själva att rena både våra kroppar och vår viktiga tallkottskörtel. Den magnetiska effekt som rent destillerat vatten har på flour och alla förkalkande mineraler gör att vi kommer att avkalka och föra bort dessa ackumulerade ämnen från tallkottskörteln. Följ denna länk för mer om destillerat vattens uppgifter och egenskaper.

Vattenmolekylen är så liten att den kommer leta sig in på de mest svåråtkomliga platser för att utföra sitt jobb. Resultatet blir att våra naturliga andliga gåvor återkommer eller förstärks, våra kronchakran öppnas så att den naturliga kontakten med vår själ återupprättas. Vår intuition stärks och vi kommer att se igenom lögner och stå trygga i våra egna sanningar. Vattent i tallkottskörteln kommer på nytt att bli bron till de andra dimensionerna.

”Keep the pineal gland operating and you won’t grow old – you will always be young.”  Great American Seer, Edgar Casey.

Den öppet dolda sanningen

Det finns många exempel på att det under årtusenden varit väl känt, inom vissa begränsade grupper och organisationer, hur central tallkottskörteln är för vårt andliga jag. Som bilderna på den här sidan visar, med statyer, symboler och håruppsättningar, har tallkotten lämnats fullt synlig för oss i vitt skillda religioner och kulturer, men den stora allmänheten har inte samtidigt fått någon öppen förklaringen till varför den har en sådan central plats.

Grekiska Guden Dionysos stav

Vi vet nu att tallkottskörteln är nyckeln till att placera oss själva i vår fulla mentala och andliga kraft. Det är för mig uppenbart att religiösa, ideologiska och politiska organisationer av själviska skäl inte såg någon vinning i att folket skulle få ta del av kunskapen. För hur kontrollerar man och hur styr man ett folk, som i sin fulla kraft, vet sina egna sanningar?


Staty i Vatikanen

Påvens stav

Sanningen är sedan en tid ute i ljuset! Vi vaknar nu upp i stora massor till vår egen kraft!

Det är min övertygelse att vi nu lever i en fantastisk tid där var och en av oss mer och mer tar ansvar för våra egna upplevelser, vilket innebär att vi inte lämnar bort vår kraft eller ansvaret för våra upplevelser till någon annan.

Vi kommer på det sättet att skapa en värld där vi helt och fullt värdesätter oss själva. Det kommer automatiskt att skapa en fantastisk gemensamt framtid, där det inte finns villkor för den respekt och kärlek som vi visar våra medmänniskor.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet