Destillatorer

Destillatorn efterliknar naturens egen hydrologiska cykel. Destillationsprocessen eller ångdestillation utnyttjar alltså avdunstningen, som sker när vattnet kokar (1). Alla lösta salter, mineraler och döda bakterier blir kvar i kokkärlet. Ångan stiger (2) och kondenserar (4) sedan till vattendroppar för att slutligen rinna genom ett kolfilter (5) för att avlägsna eventuella flyktiga organiska ämnen, som kokar av vid temperaturer under 100 C. Resultatet blir det absolut renaste vattnet (6), endast H2O.

Destillationsprocessen är den mest effektiva av de olika vattenreningsmetoderna på marknaden. Den erbjuder en förhållandevis underhållsfri och ekonomisk process och man kan räkna med att få vatten som är upp till 99% fritt från föroreningar.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet