Den Stora Illusionen

Del 4

Stigningen frigör oss från sinnets slaveri

Att distrahera och bedöva oss från vår inre styrka, oss själva, är precis det som gör att Eliten kan fortsätta driva fram sin agenda. Att föra människor bakom ljuset genom att hålla våra sinnen fångade i en värld där vi tror att vi är fria och kan göra egna val. Våra val är inte fria eftersom vi bara erbjuds valen; höger eller vänster, för eller emot, stanna eller lämna etc. Våra kreativa sinnen begränsas till dom val vi presenteras med och det är detta som är fängelset. Makten har centrerats under många år så besluten kommer längre och längre från folket.

Vi är inte fria och denna smärtsamma sanning måste vi se innan vi kan återta vår frihet.

Men ett nytt exempel på att ljuset har kommit in ser vi i Brexit, där Britterna tagit beslutet att ta tillbaks makten från ett centralstyrande EU.

Det som hittills har presenterats är en konspiration mot mänskligheten av stora mått där människor ovetande, genom att slaviskt följa systemet, hjälpt till att snärja oss ännu mer. Systemet har sitt ursprung ur århundraden av minutiöst planerande av Eliten ledda av Entiteter som är experter på manipulation genom åtskilliga liknande ockupationer av andra planeter. Förändringens tid är här.

Stigningen handlar om att vi nu vaknar upp som kollektiv!

Inte samtidigt inom alla områden men vi vaknar upp till vad som inte fungerar i våra liv. Det som inte fungerar skapar massa känslor som vi får svårare och svårare att hantera. Men stigning handlar inte bara om en medvetandestigning i oss människor utan hela jorden och alla organismer och även våra mänskliga organisationer och system måste anpassa sig till dom nya högfrekventa vibrationerna som strömmar in. Det är därför vi ser fler människor nu än nånsin tidigare komma ut med avslöjanden om saker som tidigare hållits hemliga; Panamadokumnenten, WikiLeakes, Edward Snowden, Corey Goodey, Andrew Basagio etc.

Det handlar om att människor har nått en gräns och säger stopp och man börjar ifrågasätta saker i sin upplevelse som man inte resonerar med. Det kan handla om att våga ställa sig andra frågor än man tidigare gjort, att våga se på det som inte känns bra och acceptera att det nu är tid att lämna det. Vi kan lämna ett jobb eller relation som inte känns bra. Det kan också vara att vi väljer att ändra ett gammalt invant beteende för att bli mer kärleksfulla mot oss själva. Vad det än är vi gör annorlunda så är det exempel på stigningssymtom. Människan växer i medvetande vare sig vi är medvetna om det eller ej! Detta kommer bara fortsätta att accelerera och allt som inte resonerar med de inkommande vibrationerna från galaxens centrum kommer bubbla ur systemet. Tillåt dig själv känna, låt det som bubblar upp få komma och se det sedan ersättas av något som är mer i harmoni med det du önskar.

Vi kommer att tvingas välja nytt, välja hållbara lösningar, välja samarbete, välja omtanke och medmänsklighet. Vi kommer kliva in i en kärleksbaserad värld där det logiska inte kommer styra oss utan våra handlingar hämtar visdom från våra hjärtan.

Vi kliver in i en hållbar värd för människor, djur och natur – en hållbar värld för hela Jorden.

Allt detta blir lättare när vi nu ser att Elitens makt minskar dag för dag. Eliten och Entiteternas är inte immuna mot stigningsenergierna. Dom kan göra motstånd med terrorbombare och annat hemskt precis som vi ser i media, men dom är inte immuna! Den högre vibration som strömmar in över jorden är liknande den vi känner när vi är nyförälskade. Med den bilden är det lättare att förstå att hat, ilska, själviskhet, avund etc. inte resonerar med stigningsfrekvensen. Allt sköljs igenom med denna vibration. Likna det vid att stå i en dusch; förr eller senare släpper ”skiten”, så också på Eliten. Dom kommer hållas kvar i sin vibration så länge det går, av rädsla för Entiteterna och det gör att smutsen ligger extra tjock och är extra seg men den kommer inte kunna vara kvar länge till. Alla vet att vatten till och med eroderar berg så inget lågvibrerande kan vara kvar!

Tiden är alltså ute för Eliten vare sig dom vill det eller ej.

Var och en av oss kan påskynda den önskade förändringen genom att medvetet arbeta med de egna delarna som inte resonerar med ”kärleksenergin”, se mer under Medvetndestigning. Då blir vi förstärkare av stigningsfrekvenserna som strömmar in, på samma sätt som vattnet reflekterar solstrålarna. Det är därför vi så starkt uppmuntras att arbeta med våra egna smärtor och sorger, så vi för varje litet framsteg skall bli starkare bärare av ännu högre frekvenser, så vi reflekterar ut ännu mer ljus i världen.

Vi är inte ensamma i detta arbete!

Jorden frösattes av 22 olika utomgjordiska raser. Dessa raser är tillbaks för att hjälpa oss att ställa tillrätta experiment som startade för Milliontals år sedan. Vissa saker gick då snett och konsekvenserna av det har vi fått uppleva som mörker på olika platser i vårt Universum. ”De 22” kommer inte göra allt åt oss men dom finns här för att underlätta stigningen och förändringen. Även detta är en stor plan som arbetats med under mycket lång tid. På frågan varför dom inte kommit tidigare och varför dom inte bara fixar till det åt oss är svaret: Dessa entiteter får inte bara komma in och förändra ett existerande system på en planet. Lagen om den Fria Viljan hindrar detta och eftersom vi under år många år manipulerat att tro att världen vi lever i är bra så har vi valt att acceptera systemet. Vi är tillräckligt många idag som vaknat upp för att sända ut en ny vibration där vi accepterar att ta emot hjälp, där vi inte längre accepterar systemet som det ser ut.

Det är dock vi själva som måste ta tillbaks vår kraft att se igenom systemet och hjälpa andra att se samma sak. Detta skall inte ske med våld, eftersom våld inte resonerar med några högre frekvenser. Nej det är genom acceptans av det som varit och med tydlig intention av vad vi önskar som vi uppnår våra mål. Det sker när så många som möjligt av oss medvetet kliver in i sin personliga stigning och börjar ändra sig själva för att bli den bästa versionen  av sig själv varje stund, varje dag. En person som har som avsikt att vara kärleksfull, tillåtande, hjälpsam etc. Det är var och en av oss som gör stigningen och förändringen möjlig. Med dessa stigande personliga frekvenser förankrade på Jorden kan de 22” hjälpa oss ännu mer.

Vi är förändringen vi väntat på! Men vi måste ta ansvar för oss själva och hjälpa varandra på det sätt vi kan för att den så länge önskade förändringen skall få ta form.

Det finns redan planer på ett ekonomiskt system som skall eliminera alla orättvisor. Det uppdaterade och tydligen mer rättvisa monetära systemet NESARA är ett exempel på detta. Ett annat är UBUNTU som helt baseras på en värld utan pengar eller byteshandel, där allas människors insatser värderas samma oavsett vad man gör. Detta system har tagit samarbetet till den nivå som kroppens celler lever på. Det är bara få civilisationer som vår i Universum som lever under sådana slavförhållanden som vi lever under idag. Vi måste börja programmera om oss och inte tro på propagandan att vi lever på en planet i brist. – Vi lever på en planet i överflöd, med resurser som räcker åt alla! Vi har också teknologi idag som gör att energi kan hämtas fritt ut etern. Vi har teknologi att se fram emot som arbetar med frekvenser, ljud och ljus, som permanent kan bota oss från dom sjukdomar som samhället skapat åt oss. Vi har mycket visdom som väntar att få förmedlas till oss som kommer hjälpa oss att städa upp både naturen men också radera många av dom destruktiva programmeringar som styrt vårt medvetande och våra känslor och därmed vår upplevelse. Det är dags att välja att allt vi inför i vårt samhälle skall tjäna alla. Lösningarna på ett problem kan inte lösas på samma medvetandenivå (vibration) där det skapades. Det betyder att vi inte kan se lösningen om vi inte väljer att se utanför systemet, att kliva in i en högre energi. Det är en av de viktiga lärdomarna vi håller på att integrera just nu.

Våga tro, våga göra annorlunda, våga var kärleksfull mot dig själv och andra! 

Skapa din vackra värld

Skapa en vacker bild av den värld du önskar leva. Min bild av denna ”fysiska” värld är att Jorden är en plats där alla har allt dom behöver när dom behöver det. Ett liv i lugn, lycka, kärlek och harmoni. En plats där vi lever i balans och harmoni med Jorden, naturen och djuren. En värld där vi läkt alla sår vi skapat på Jorden och återställt Henne till sin ursprungliga vitala friskhet. En plats där alla uppskattas för den dom är. Där vi arbetar med det vi har talang för och känner glädje att arbeta med. Att vi i ett kärleksfullt samarbete producerar det som vårt samhälle behöver. Vi har teleporteringsteknologi som gör det lätt och miljövänligt att resa och transportera varor. Sjukdomar behandlas lätt och snabbt genom att neutralisera den frekvens som sjukdomen bär (finns redan idag).

Vi har ett helt nytt system att handla varor med, varor som vi inte själva kan producera i vårt lokala samhälle - ett rättvist system. Det finns inte längre några vinstintressen eftersom alla alltid kan få allt dom önskar sig, detta är också löst till viss del med teknologi (senare växer vi ifrån denna teknologi). Vi fortsätter att expandera vårt medvetande så att behoven av teknologi för läkning, transport, manifesterande av saker etc. minskar eftersom vi vet att vi redan bär denna teknologi inom oss själva, förståelsen för denna process ger oss en önskan att fortsätta utvecklas. Vi har kontakt med våra förfäder och med våra bröder och systrar bland stjärnorna, vi lär oss och expanderar vår förståelse av skapelsen genom att interagera med andra människor och utomjordiska civilisationer. Vi har fått tillgång till vår sanna historia och full transparens råder inom alla samhällets områden. Det innebär att våra barns skola ser helt annorlunda ut och där barnens unika talang utvecklas och barnens kreativitet uppmuntras eftersom vi vet att barnen är vår framtid.

Jag har en övertygelse att allt detta är möjligt, eftersom jag känner lika stor övertygelse att detta och mer därtill redan existerar på andra platser, i vårt vidsträckta och av liv myllrande Universum!

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet