Den Stora Illusionen

Del 3

Sammanlänka punkterna

Tidigare nämnde jag att Eliten stammar från de entiteter som kom hit och invaderade Jorden för 500.000 år sedan med syfte att strippa oss på våra naturtillgångar. När Entiteterna sedan lämnade jordytan för ca 1800 år sedan har dom fortsatt att styra och växa makten genom Eliten. Toppen på pyramiden är alltså inte den jordiska Eliten, utan fortfarande entiteterna som arbetar ifrån skuggorna. Dessa entiteter är så absorberade av makt att dom inte skyr några medel för att behålla den. Även den Elit vi har på Jorden måste därför vara väldigt försiktiga med vad dom gör för att inte elimineras. Syftet var från början att skapa ett folk som kunde utföra arbete utan att ifrågasätta om det är rätt eller fel. Vi fick då vårt DNA manipulerat och vi har sedan dess fortsatt att manipuleras på olika sätt för att inte se och förstå det enorma övergrepp som än idag utövas på mänskligheten.

Dom ville ha ett folk som radiostyrt skulle göra som dom blev tillsagda och kan man inte säga att dom har det än idag om vi tittar på alla med människor med huvudet sänkt över telefoner och I-pads? Ett av de viktigaste sätten att manipulera oss är att på olika sätt få oss in i stress. Kaos, brist, rädsla och överlevnad är några av de bästa sätten att stressa oss människor. Med makten över pengarna och penningpolitiken i världen befinner vi oss idag helt i händerna på banken. Vi lånar till gränsen av vad vi klarar av och lever sedan i rädsla att inte kunna betala om vi blir av med våra jobb. Vi lever fullständigt absorberade i denna illusion och vi ser oss som fria människor men vi känner inte fotbojan runt vår vrist som begränsar vår frihet på i stort sett alla områden.

Söndra och erbjuda lösning

Där det inte finns pengar är det svårt att styra med brist. Här kan dom istället använda olika metoder för att starta krig. USA som i det närmaste helt varit styrda av en Eliten de senaste 200 åren skaffar sig anledningar för att starta krig om det inte finns någon. Eftersom krigen finansieras av bankerna oavsett vilken sida som vinner kan Eliten inte förlora. Inte bara vapentillverkningsindustrin ägs av Eliten utan också all uppbyggnad efter ett krig är lukrativt för deras bolag.

I stort sett inget av de krig vi varit igenom i modern tid har varit orsakade av det vi fått höra via skolböcker och i media. Orsaker till detta är att även media styrs av Eliten. Det är allmänt känt att media används för propaganda. Så är det även idag. Jämför vi västerländska nyheter med nyheter från öst är det fortfarande olika agendor som styr vinklingen på det som rapporteras. I väst får vi fortfarande höra om hur farligt Ryssland är och i öst pratar man om den stora djävulen USA. Detta är inget annat än ett sätt att separera oss. Genom polarisering, separering får vi två lag som kan ställas mot varandra. Kan vi sedan på något sätt bevisa att vi är under attack kan en styrka lätt mobiliseras för att slå ner fienden. Detta ser vi om och om igen.

Livsmedels- och läkemedelsindustrin

Konflikter skapas inte bara mellan länder eller folkgrupper, principen söndra och erbjuda lösning finner vi också när det gäller läkemedelsindustrin. Vi skräms för livsfarliga virus som skall utplåna mänskligheten och sedan dyker lösningen upp i form av ett vaccin. Vem tjänar på dessa vacciner? Finns det någon bakomliggande tanke med massvaccinationer? Det finns massor att läsa om vaccinationer på nätet och tyvärr sållar jag mig idag till gruppen som är mycket skeptisk till all form av vaccination. Det finns tydliga exempel på att det gått riktigt snett med vaccin och andra läkemedel. Influensavaccinet Pandemix gav barn Narkolepsi, sömnmedlet Neurosidyn gav missbildningar på nyfödda vars mammor hade tagit medlet under graviditeten. Som tidigare nämnt så hade Eliten till syfte att få oss människor medgörliga och i ett tillstånd att inte ifrågasätta. Genom att styra även Livsmedels- och Läkemedelsindustrin har dom skapat sig otroligt kraftfulla medel för att kontrollera vår hälsa och våra sinnen. 2016 kom Vaxxed ut som är en oerhört stark dokumentär som bevisar hur läkemedelsindustrin i USA undanhållit information för att få igenom MPR (mässling, påssjuka, rödahund) vaccin till småbarn, trots att man vetat om att det fanns risk att autism skulle utvecklas. I följande länk får du en snabb överblick om vad det handlar om, Vaxxed finns även i fullängd på youtube.

Det starka tryck av toxiner vi idag utsätter våra barn för både med vaccin och med pesticider (se om Monsanto nedan) etc. så har man statistsikt kunnat konstatera att år 2035 så kommer 50% av våra barn i USA ha autism varav 80% för pojkar. Detta är alarmerande men myndiheter, media etc är tysta!

När det gäller livsmedelsindustrin ser vi enorma företag som Mac Donalds och Coca Cola som är producenter av vad dom allra flesta skulle klassa som skräpmat och bolagens syften är givetvis att tjäna pengar åt sina aktieägare. Snabbmaten är perfekt anpassad till den stressade verklighet vi lever i, snabbt och till ett rimligt pris. Trots att dom någorlunda medvetna konsumenterna vet att den inte är bra för oss väljer vi detta ändå. Snabbmat eller prefabricerad mat är full med olika tillsatser som smakförstärkare, konservering, färgämne för att maten skall se mer aptitlig ut. Tyvärr är denna mat i det närmaste tom på näring som kroppen kan tillgodogöra sig. När trenden gick mot ”sockerfritt” introducerades s.k. ”Light-produkter” med konstgjorda sötningsmedel som t.ex. Aspartam. Detta är ett nervgift och det finns idag mängder av studier som beskriver dess hälsoskada. I en studie länkas fetman i USA med överkonsumtion av Aspartam. Aspartam dövar mättnadskänslan. Det skall också finnas också en koppling mellan olika överkänslighet t.ex. ADHD och Aspartam. Att Aspartam över huvud taget släppte på marknaden visar bara hur FDA (Federal Drug Administration) går att köpa eftersom det fanns bevisning som tydligt avrådde att ämnet skulle godkännas i livsmedel. Kost- och fetma relaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, ledsjukdomar, vissa cancertyper etc. är tyvärr stor industri och det gör läkemedelsindustrin till en av dom absolut största industrierna idag.

En annan jätte inom livsmedelsindustrin är Monsanto. Jag föreslår mer egen läsning om detta företaget och kopplingar till Eliten men mycket kort kan sägas att Monsanto arbetar med genmodifiering (GMO) av grödor samt med ogräsmedel etc. Dom patenterade ogräsmedlet Glyfosat som används i mängder över världen som ogräsmedel och detta medel går att köpa för vanliga konsumenter under namnet Roundup. Det finns mycket information som pekar mot att glyfosat tas upp i växter och förs in i våra kroppar och att det där kan utgöra en viktig orsak till den ökande mängden autism som vi ser hos våra barn idag. Man har inte bara sett att glyfosat kan ge autism utan ämnet kan också vara cancerframkallande. Kroppens enda återstående försvar mot toxiner som glyfosin, som inte leverna kan bryta ner, är att bunkra upp fett och att lagra toxinerna i fettvävnader. Man har därmed ännu en möjlig förklaring till den kraftiga övervikten i USA som är den avgjort största förbrukaren av Roundup. Se mer i denna mycket intressanta video.

Monsanto skyr inga medel för att maximera sina vinster och en mängd stämningar ligger på privata bönder i USA för att Monsantos patenterade grödor som är motståndskraftiga mot Glyfosat sprids över på grannens åkrar. Enligt lag skall då Monsanto kunna konfiskera skörden och dom har på det sättet satt många bönder i konkurs genom kostsamma stämningsprocesser. Bönder som satsar på ekologiska odlingar är extra utsatta för Monsantos angrepp. Dessutom skall Monsantos lobbyister fått igenom en ny regel i USA, i skymundan av Brexit, som medger ett 2-årigt undantag från märkning med GMO på livsmedel. Det skall räcka med en sk. QR-kod som konsumenterna skall kunna läsa av med telefoner eller datorer men det behövs inte märkas med texten GMO på någon etikett. Dessutom skall det gå att märka att kött är naturligt framställt även om GMO foder använts under uppfödningen.

Fluor har jag nämnt på andra sidor och det används och förespråkas som absolut nödvändigt för vår tandhälsa. Barn som får i sig för mycket tandkräm måste omedelbart tas till läkare eftersom Fluor är giftigt. Fluor förkalkar oerhört effektivt en viktig körtel i hjärnan, tallkottskörteln. Denna körtel har en viktig funktion för vår andlighet, vårt sjätte sinne, kraften att se igenom lögner eller känna vägvalen som är rätt för just mig. Detta är ytterligare ett exempel på hur information kan förvanskas för att industrin skall få omsättning på sina kemikalier. Glöm inte att vi i Sverige förbjöd fluorering av vårt dricksvatten på 60-talet, vad var syftet med det om det nu är så bra för oss? Med rätt kost; färska råvaror med mycket frukt och grönt, som inte är sönderkokta, får vi i oss det vi behöver på det sättet som kroppen lättast tar upp det, det är min fasta övertygelse!

Listan på ämnen kan göras lång om man vill söka. Poängen är i alla fall att det är två saker som styr läkemedels- och livsmedelsindustrin; pengar och det bakomliggande syftet är makt. Eliten använder framgångsrikt mat och kemikalier för att på olika sätt bedöva oss från får inneboende styrka att bli självtänkande individer. Som det ser ut idag är vi fångade i systemet och vi litar helt naivt på alla auktoriteter (läkare, lärare, vetenskapsmän, media, regering…) i fullkomlig tillit till att allt görs för vårt och våra barns allra bästa.

Sanningen är så smärtsam att se, att det är lättare att sova vidare och försvara det vi har.

Skola och religion

Vi kan som sagt titta på de flesta områden i samhället och finna att Eliten finns med för att manipulera fram sin agenda att utöka sin makt och rikedom. För min del känns historierna och teorierna sanna om att utomjordiska Entiteter kom till Jorden för 500.000 år sedan och att dom som självutnämnda Gudar skapade sig en makt över folket för sina egna syftens skull. Dom var och är fortfarande oerhört skickliga manipulatörer och har använt alla områden för att styra. Religion är givetvis ett sätt att påverka massorna och av den anledningen är det lätt att anta att de delar som man inte ansågs inspirerande eller som inte ansågs vara ”Guds ord” eller innehöll obibliska koncept har uteslutits. En gemensam bakomliggande tanke tycks ändå länka religionerna samman och det är medmänsklighet och kärlek. Trots detta har vi ändå genom alla tider krigat mot varandra för att försvara vår tro. De allra flesta religioner har förvridits till att styra massorna genom att skrämma. Skrämma människor om synd och konsekvenserna av att inte leva ett syndfritt liv. Samtidigt har kyrkans makt och rikedom blivit större och större. Googla på Micheál Ledwith för mer intressant information. Det verkar dock som människor runt om i världen börjar se igenom skrämselpropagandan för att istället börjar skapa sin egen religion, där de gamla och lågvibrerande delarna av budskapen får ersättas av det vi intuitivt känner är mer sant, det rena budskapet om inspirationen och kärlek.

I skolan får våra barn lära sig hur dom skall passa in i samhälle och på arbetsplatser, dvs i det system Eliten vill att våra barn skall bli framtidens arbetare i. Om allt det jag skrivit om hittills stämmer förstår ni att mycket av det våra barn lär sig i Historia måste skrivas om. Speciellt vetenskapen behöver uppdateras mycket snabbare än den gör idag eftersom så mycket mer har hänt än vad som är allmänt känt. Barnen får lära sig hur viktigt det är att klara prov och passa in i mallen men väldigt lite tid läggs på att utveckla barnens egna talanger och locka fram det dom skulle älska att göra. Våra barn får istället lära sig om hur samhället ser ut där konkurrens den är allrådande bakomliggande kraften som driver fram vår utveckling på alla områden: Den starkaste överlever!

Detta är en världssyn som kommer från Darwins föråldrade och felaktiga slutsatser av hur världen fungerar. Vill vi slå hål på denna teori räcker det att titta på kroppens alla celler. Då inser vi att det är kärleksfullt samarbete som krävs för att hålla ihop ett system (lever, hjärta, hjärna, skelett och slutligen hela kroppen). All kamp i kroppen manifesteras som sjukdom! All kamp vi ser i världen är också en sjukdom och det systemet vi lever efter uppmuntrar till mer kamp – mer sjukdom. Kraften i samarbete backas upp av stora undersökningar som gjorts på konkurrens inom en rad skiftande områden och slutsatsen har varit enhällig: Konkurrens i alla former är destruktiv för att uppnå ett önskat resultat; i skola, hem, företag, idrott etc. Denna stora undersökning fick inget utrymme i media av någon anledning… Det är dags att börja ifrågasätta våra egna programmeringar och hjälpa våra barn ändra denna världen till något bättre. Det är dags att lägga om vårt fokus från logikens kalla värld till dom mjuka värdena som gemenskap, omtanke, likavärde och kärlek.

Det är genom samarbete vi expanderar och utvecklas personligen och på samhällets alla plan.

Media

Media har jag redan nämnt kort när det gäller propaganda. Det är precis det vi ser i media idag. Nyhetsrapporteringen bygger till det allra mesta på negativ rapportering och vi med få undantag reda på en tillrättalagd orsak till konflikter. Jag förstår att det kan  bli uppror i kroppen av att höra detta men funderar lite på vem som tjänar mest på en konflikt och ha samtidigt Eliten i bakhuvudet. Jag tror att om du bortser från ett sårat ego, relativt snabbt kan se att det finns en röd tråd. För riktigt brutala och hemska brott ber jag dig samtidigt komma ihåg att Eliten styrs av Entiteter och där finns ingen empati, etik, moral och medmänsklighet bara kalla planer för att maximera resultat. Människan är lika mycket värd som en mygga eller fästing för oss. Fundera på kriget i Syrien, invandringsvågen och terrorbombningarna. Fundera på vad det var president Kennedy och Lincoln ville göra med rätten att trycka pengar för dom privata bankerna och vem som skulle påverkas av detta – båda blev mördade.

Fundera på 9/11-2001 var det verkligen ett terrordåd eller var det ett planerat attentat på det egna landet. Det finns flera saker som hände kring detta datum:

  • Den instiftade lagen NESARA (National Economic Security and Reforming Act) skulle precis offentliggöras vilket fullständigt skulle reformera ekonomin i USA och makten över pengarna skulle åter komma till folket.
  • Rumsfeld offentliggör att 2,3 Billioner dollar saknas ur Pentagons transaktioner.
  • Det sägs under flera år funnits en plan för regimskifte i olika länder i Mellanöstern. Detta arbete har metodiskt genomförts av Bush och nu av Obama. För att göra detta krävs ett obestridligt skäl att starta ett krig. Att starta ett ”Krig mot Terrorism” var svaret vilket gjorde att ovan två punkter kunde elimineras samtidigt som kriget kunde starta i Mellanöstern med ökad kontroll på mänskligheten världen över.

Dom som tjänar på ökad kontroll av mänskligheten, genom att ge näring åt skräcken för terrorism, också finansierar krig och återuppbyggnad. Så i detta fall är det många anledningar som sammanstrålar till ett specifikt datum som skulle motivera ett kallblodigt attentat på ”sig själv” både för att försvara sin egen maktposition och för att driva fram en sedan länge planerad agenda. Glöm inte att samma personer som startade ”Kriget mot terror” var samma personer som invaderade Irak och dödade Hussein eftersom dom påstod att han hade massförstörelsevapen. Som alla minns visade det sig inte finns några massförstörelsevapen! I skrivande stund väntar åtal mot Tony Blair och det skulle förvåna mig mycket om inte Bush och hans anhängare snart möter samma öde. Som tur är lever vi nu i en förändringens tid, då allt skall upp till ytan! 

Tillbaks till media. TV, surfplattor och smartphones absorberar massor av vår tid idag. Vi översköljs med information, smarta gadjets, appar och annat med syfte att distrahera oss från att fundera på om livet verkligen skall se ut som det gör. Stanna upp för en stund och se runt omkring dig, hur mycket tid går till meningslöst TV-tittande, surfande, spelande, Facebockande etc.? Vi erbjuds och absorberas av olika media och det genomgående temat verkar vara någon form av ”egots bekräftelse”. Observera att jag inte ser ner på någon som är absorberad i detta. Det är verkligen något vi manipulerats in i och som vi nu vaknar upp ur men det handlar verkligen för var och en att våga se sitt eget beteende med alla dessa distraherande media! Är det verkligen mer smärta vi behöver för att orka med våra egna liv eller för att få vår egen livssituation satt i relation till någon som har det värre (jfr dokusåpor, facebook, bloggar, vissa filmer etc)?  

Vi vill bli sedda, bli bekräftade, det är vår natur! Problemet är att vi aldrig kan bli riktigt mätta på detta om det bara sker på ytan. Vi behöver stanna upp, prioritera om och börja titta inåt. Var är det jag mår bra av, vem är jag förresten, är jag alla ”likes” på alla mina ”posts” (om det nu är så man säger), är jag mamma eller pappa, snickare eller kontorist? Eller… 

...finns det någon mer därinne som jag, genom en slöja av lögner och distraktioner, har isolerats ifrån? 


För mer läsning följ länken; Den Stora Illusionen - Del 4

Tillbaks till Den Stora Illusionen - Del 2

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet