Den Stora Illusionen

Del 2

Mycket kort om mänsklighetens historia

Olika variationer och civilisationer av människor har kommit och försvunnit här på jorden under miljoner av år. Information från olika källor pratar om att det ursprungligen var 22 utomjordiska raser med löst sammanlänkade experiment som på olika sätt manipulerat eller arbetat på mänskligheten. Experimenten sägs ha varit genetiska, sociala och själsliga. Andra pratar om att olika galaktiska civilisationer samlades här för att skapa och genetiskt ”frösätta” mänskligheten med sina olika DNA så att Jorden skulle bli en levande bank för olika civilisationers DNA. Också naturen och djuren bär på liknande sätt med sig koder av information för de olika civilisationerna. Valet av just Jorden är återigen dess plats i galaxen, nära portaler som gör Jorden lättillgänglig för resor mellan olika galaxer.

Det har alltså funnits jordiska civilisationer långt före den civilisation vi tillhör och har vårt ursprung från. De tidiga civilisationerna hade sina ursprungliga DNA intakta och hade därför kunnat skapa högt stående avancerade civilisationer här på Jorden. Spåren ligger idag djupt begravda under jordmassor efter åtskilliga översvämningar, istider etc. Det sägs dock att vi har ursprungliga människor som med sin fantastiska teknologi valt att leva under jorden och gör så än idag. Inte så långt under jordytan skall man kunna finna fullt av hålrum, likt en vaxkakas hålrum. Dessa civilisationer (Agartha och andra) sägs vara långt mer avancerade än oss både tekniskt och medvetandemässig och har med sin teknologi kunnat återskapa det vi har naturligt på jordytan (sol, luft, växtlighet etc.). Dom skall ha valt att leva under jorden eftersom denna plats är mer skyddad från naturkatastrofer än vad jordytan är, dessutom har människorna på ytan varit väldigt primitiva även på ett medvetandeplan. Det är först nu när den mänskliga medvetenheten börjat accelerera som kontakt kan bli möjlig.

För ca 500.000 år sedan togs Jorden över med våld av utomjordiska entiteter. Vissa menar att dessa entiteter var Annunaki från planeten Niburu (Planet X) och dom beskriv i de babyloniska stenplattorna som Gudarna som kom ner från himlarna. Entiteterna hade erövrat denna del av vår galax och hade som syfte att utvinna rikedomar ur sina nya erövringar. På Jorden innebar det att gräva upp vårt guld och för att kunna göra det behövdes medgörliga slavar som var lätta att kontrollera. Dessa entiteter var mycket tekniskt skickliga och bemästrade konsten att manipulera gener. Av den anledningen strippades vårt ursprungliga 12 strängade DNA ned till de två strängar vi har idag. Entiteterna ville i princip att vi bara skulle klara av att arbeta och föröka oss men inte ifrågasätta eller göra uppror.

Entiteterna levde här på Jorden med oss och dyrkades som Gudar av oss människor. Så sent som för ca 1800 år sedan fattades ett beslut att det direkta interagerandet med människorna på Jorden skulle upphöra. Vid det laget hade Entiteterna korsbefruktat sig med människor för att skapa en så ren ras som möjligt men fortfarande människolik. Syftet med denna blodslinje var att de skulle fortsätta hålla kvar makten över människorna.

Bankeliten - The Banksters - Illuminati

Till denna dag ser vi fortfarande denna blodslinje kvar vid makten, styrande alla viktiga poster inom; regeringar, statsöverhuvuden, globala företag, banker etc. Eliten, som på internet kallas Illuminati eller The Cabal, har genom alla tider navigerat, styrt och skapat genom dom rådande maktstrukturerna; kungakronor, kyrka och religioner till idag då dom styr regeringar, media och stora globala företag via sina banker. Dom styr genom att hålla sig osynliga, som en skuggstyrelse ovanför styrelsen. Genom att låta andra genomföra deras långsiktiga planer, instifta nya lagar med underliggande agendor är det alltid andra som får ta ansvar och bli synliga för de förändringar som införs. Det handlar inte om 5-årsplaner utan planer som sträcker sig över generationer. Den som har pengarna kan styra i den världen vi lever idag! Vill man se ett syfte till i stort sett vilken negativ händelse som helst på nyheterna, skall man bara följa pengarna. Världen är som ett stort schackspel där strategier och skenmanövrar skickligt spelas med för att maximera resultatet man söker; makt och pengar.

Länder och regeringar har riksbanker/centralbanker som trycker pengar. Vems är dessa pengar och finns någon bank som styr eller har makten även över dessa banker? I USA var det Rothchild familjen som startade den första privata banken 1791. Ett citat från Mayer Amschel Rothchild lyder; ”Let me issue and control a nation’s money and I care not who makes the laws”. Fritt översatt; “Låt mig dela ut och kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte vem som skapar lagarna”.

Tjugo år senare insåg den amerikanska regeringen att utlåningen mot ränta hade skadat landets finanser svårt och man vägrade därför att utfärda ett nytt tillstånd för Rothchild familjen att driva bank i USA. Vid den tiden satt Nathan Mayer Rothchild i toppen för familjen och yttrade detta hot mot den Amerikanska Regeringen; ”Either the application for renewal of the charter is granted, or the United States will find itself involved in a most disastrous war”. Fritt översatt; “Antingen beviljas tillståndet, eller så kommer US involveras i ett katastrofalt krig”. Den Amerikanska Kongressen fortsatte att avslå förnyelsen och kort därefter startade kriget mellan England och USA, finansierat av Rothchildfamiljen med syfte att återkolonialisera landet genom att pressa landet så hårt finansiellt att dom skulle tvingas tillåter privata banker att öppna igen. Planen lyckades, Rothchilds fick sitt förnyade tillstånd. De officiella orsakerna till kriget låter givetvis helt annorlunda. Detta är bara ett exempel på den hänsynslöshet som bankeliten (banksters) arbetar med.

Vi har blivit fostrade genom århundraden att betala avgifter till dom som har makten; det kan ha varit skatt till kungen, kyrkan eller som idag till staten. Idag lånar vi pengar från banken till ränta för att köpa dom saker vi önskar i våra liv; bil, hus etc. Hur många av oss funderar på vart våra pengar går eller om det är rimliga andelar av våra pengar som vi betalar i dessa skatter, räntor och avgifter. Det är en djungel att leta sig igenom så dom allra flesta nöjer sig säkert att muttra om det när det är dags att betala lån och fakturor i slutat av månaden. Fundera på vems forsarna är som det utvinns el från, eller vems vinden är eller solen. Vi betalar väldigt mycket för vår energi - Är det rimligt?

I USA ägs den Amerikanska valutan av ett privat företag ”Federal Reserve System” som har exklusiv rätt att trycka pappers-dollarn. Sedan lånas dessa pengar ut till US Treasury och det amerikanska folket tvingas sedan betala ränta, via skatter, för att få använda dessa pengar. Det är alltså inte folkets pengar! Så hur ser det ut för oss i Sverige.

Den Svenska Riksbanken och BIS

I Sverige har vi Riksbanken som ansvarar för den svenska penningpolitiken och ingen annan får trycka pengar. Riksbanken är en av Riksdagens myndigheter men sedan 1999 får ingen annan myndighet lägga sig i Riksbankens penningpolitik. Penningpolitik innebär kort att balansera inflationen till uppsatta mål och det görs genom räntor och mängden kronor i omlopp. För att stabilisera den svenska valutan har Riksbanken guld och valutareserver. Intressant är att Riksbanken fram till 1975 säkrade värdet på alla sedlar mot guld men en ny grundlag frigjorde dom från Regeringen till att bli en fristående organisation utan skyldighet att säkra sedlarna mot guld. Det skulle i princip innebära att man kunde släppa ut pengar i omlopp utan att det finns en motsvarande säkerhet i guld. När pengar trycks går 80% av vinsten på utlåningsräntorna till staten och 20% till fonder för att bygga upp Riksbankens egna kapital. Problemet är att bara 3-5 % av pengarna som skapas av Riksbanken är sedlar, resten är digital utlåning till privata banker och på denna utlåning tjänar staten inga pengar på utlåningsräntan. Istället går denna vinsten till de privata bankerna. Åren 1996-2006 skapade  staten 28,8 miljarder kronor i form av sedlar och mynt. Samtidigt skapade privata banker ca 593 miljarder kronor i digitala krediter.

Så vem är det som har makten över pengarna i Sverige? Är det Staten dvs svenska folket? Nej det verkar inte så eftersom Staten tvingas låna pengar och dra på sig Statsskulder för att driva företaget ”SWEDEN KINGDOM OF” sedan lägga skatter på oss medborgare för att betala räntor till bankerna. Följ denna länk för att se Sveriges registrering som företag.

Det ser ut som vi har ett liknande korrupt system i Sverige som man har i USA och troligen i många andra länder. Följ denna länk för tre mycket intressanta filmer av James Rink som visar en bild över det finansiella systemet som tydligt pekar på Elitens makt över pengarna inte bara i USA utan i hela världen.

Det genomgående temat när man bara tittar lite närmare på bankerna är att dom kan låna ut pengar utan att ha säkerhet för beloppet dom lånar ut. Då menar jag inte säkerhet från personerna som tar lånen, jag menar att man faktiskt inte har eller äger pengarna man lånar ut! På engelska kallas detta ”Fractional Reserve Banking”. Banker tillåts alltså låna ut pengar dom inte har för att sedan ta ut ränta på de utlånade beloppen. Har banken ett visst kapital tillåts dom låna ut X gånger mer pengar enligt bestämda formler. Dom tjänar alltså pengar på luft. Detta känns verkligen inte moraliskt rätt och vi kan lätt förstå att det skapar en enorm obalans och brist i systemet där bara bankerna tjänar pengar.

Över Riksbankerna finner vi ”Bank of International Settlement”(BIS) som ligger i Basel, Schweiz. Detta är de olika Centralbankernas bank där 60 olika centralbanker runt om i världen är medlemmar. Denna bank pratas det oerhört lite om och det är obefintlig transparens i deras aktiviteter. Här träffas tydligen centralbankerna ledning, utan mediabevakning, varannan månad för att diskutera gemensamma intressen. BIS åtnjuter motsvarande immunitet som diplomater och Tornet (byggnaden i Basel) är legalt inte del av Schweiz, utan åtnjuter immunitet likt en ambassad. Ägarna av BIC är de 60 medlemscentralbankerna och de åtta viktigaste finansiella familjerna i Världen – Eliten - Rothchild, Rockefeller, Leman, Lazar, Goldman Sacks, Wallbergs, Cunlow, Israel Moses Sieff.

Nu vet vi vilka som sitter på toppen av pengarna och i och med det har makten över de flesta av världens största och mäktigaste länder; USA, Ryssland, Kina, Frankrike Tyskland, England etc. Även alla våra nordiska grannar är också styrda via BIS. Den som har makten över pengarna i ett land bryr sig inte om vem som stiftar lagarna, det vara så Rothchild sa år 1791 när dom då starta Amerikas första privata bank. Idag har dom sådan makt att dom även stiftar lagarna. Läs mer om det genom att fördjupa dig i ”Crown Temple”.

Alla är beroende av bankerna

Så vilken makt innebär detta att de viktigaste familjerna, Eliten, har? Världens BMP är inget jämfört med den rikedom som dessa familjer gemensamt har skaffat sig, där Rothchilds tydligen skall vara ohotat störst. Det innebär att Eliten under århundraden systematiskt har skaffat sig ett omfattande globalt nätverk av organisationer och sammanslutningar, både som företag men även som sammanslutningar utan juridisk person. Vi ser detta nätverk nå in i allt vi har omkring oss; stat, myndigheter, företag, media, hälsovård, läkemedel, skola, kyrka, livsmedel, jordbruk, energi, kemi.

Googla på Bilderberg Gruppen så kommer konspirationen fördjupas ytterligare. Gruppen träffas årligen utan mediabevakning och inget som diskuteras får förmedlas utanför gruppen. Det går att finna deltagarlistor och där ser man att premiärministrar, finansministrar, tilltänkta presidenter/premiärministrar, kungligheter och finanstoppar etc. deltar. Gruppen består av en inre grupp permanenta deltagare och sedan en grupp inbjudna. Det finns givetvis starka kopplingar till Eliten även här och att detta skall vara ett forum för att styra samhället i en önskad riktning.


För fortsatt läsning följ länken; Den stora Illusionen - Del 3

Tillbaks till Den Stora Illusionen - Del 1

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet