Den Stora Illusionen

Del 1

Det som nu följer är oerhört viktigt och starkt kopplat till den medvetande stigning som jag tidigare pratat om och som vi nu alla befinner oss i. Denna text kommer bara skrapa på ytan för att uppmuntra och så frön för att ni själva skall börja söka information. Texten handlar inte om att uppvigla utan vill bara visa att vi lever i en Illusorisk värld av enorma proportioner på i stort sett alla områden. Texten är uppdelad i fyra delar.

Det är viktigt att förstå att det inte är en slump att vår Värld, vår Civilisation, ser ut som den gör idag, utan att det är ett skickligt planlagt och genomfört arbete.  

Vi behöver ta ett ordentligt helikopterperspektiv och övervinna den programmerade gäspeffekten som nästan regelmässigt följer när vi börjar titta på dessa saker. För att nysta i hur tillståndet ser ut i världen har jag valt  att lista ett antal frågor inom en rad olika områden som jag funderat på länge. Syftet är att visa att det går en röd tråd genom frågorna och det går att sammanföra olika händelser, regler och tillstånd för att skapa en tydlig översiktsbild till Varför. Personer som Greg Braden, David Willcock, Corey Goode, Lara Eisenhower, Dr. Michel Salla, David Ickes, Simon Parks, Michael Tellinger, James Rink, Larken Rose är några exempel på personer som gjort detta arbete utifrån olika utgångslägen och med olika fokus.

Du kan välja att snabbt läsa igenom frågorna eller komma tillbaka till dom när du läst efterföljande text. Vissa frågor får svar andra kommer du själv kunna besvara när du kommit igenom texten och börjat forska lite själv.

Världen & Politik

Vad kommer det sig att vi inte lyckats balansera upp resurserna på Jorden?

Under åtminstone de senaste 50 åren har den tekniska och sociala utvecklingen gått med raketfart men vad kommer det sig att klyftorna mellan dom som har och dom som inte har bara ökar?

Vad kommer det sig att konflikter i Mellanöstern inte tycks kunna lösas?

Vad kommer det sig att vädret är så extremt och att vi ser jordbävningar på olika platser i världen som inte beter sig naturligt?

Vad är Bilderberg Gruppen, vilket är det egentliga syftet med gruppen?

Samhälle & Politik

Vad kommer det sig att vi programmerats att tro att konkurrens är hälsosamt och nyttigt i alla sammanhang?

Vad kommer det sig att Sverige deltar i NATO möten trots att vi är neutrala?

Är vår regering tillsatt för att serva folket och i så fall gör den det?

Är EU tillsatt/skapat för att serva folket och i så fall gör den det?

Är FN skapat för att serva folket och i så fall gör den det?

Historia & Religion

Vad kommer det sig att stora viktiga stycken saknas ur bibeln?

Kan vi vara säkra på historien är som den presenterats för oss eller kan den lika gärna se ut på annat sätt?

Teknologi

Vad är syftet med att hela tiden vara uppkopplad med paddor och smartphones?

Vad är det för elektromagnetiska strålingsfrekvenser vi omges av, vet vi om alla och hur mår vår kropps elektriska funktioner av denna strålning?

Hälsa & Sjukvård

Hur kommer set sig att den allmänna hälsan bland I-länderna bara tycks försämras, att mer stressrelaterade sjukdomar accelererar?

Vad kommer det sig att naturmedicin och andra alternativa behandlingsformer är förbjudna i många länder?

Hur kan vi förbjuda användning och odling av örtpreparat samtidigt som läkemedelsindustrin patenterar och säljer dyrt samma örts aktiva substans?

Vad är det egentliga syftet bakom att våra grödor genmanipuleras?

Vad innehåller vacciner och varför uppmanas vi att vaccineras?

Vad har alla E-nummer för syften i vår mat och vad gör dom egentligen med våra kroppar? Vad är det egentligen vi stoppar i oss?!

Varför har vi programmerats att tro att fluor är bra för oss?

Skola

Vem äger dom stora Universiteten  världen?

Vad är det verkliga motivet till standardprov?

Tar skolan hänsyn och vårdar barnens olika talanger och behov?

Media

Kan vi lita på att nyhetssändningarna på TV verkligen skildrar de verkliga orsakerna till vad som sker i världen?

Vilka är ägare av media och är media verkligen rapporteringsmässigt oberoende av sina ägare?

Ekonomi & Företag

Vem är det som äger bankerna runt om i världen?

Har banken viktiga intressen, makt och ägarförhållande med stora företag runt om i världen?

Vilka är det som styr centralbanker, valutor och penningpolitik i olika länder?

Finns det en verklig substans bakom pengarna som cirkulerar i världen (guld, tillgångar etc.) eller är det mesta bara baserat på luft? Betala vi iså fall ränta på pengar som inte finns?

Varför är det sådan stress på våra arbetsplatser idag? Varför tvingas vi ta med jobbet hem?

Är länder suveräna stater eller registrerade företag och hur påverkar det i så fall oss medborgare?

Den Stora Hemligheten

Idag överöses vi med information från alla håll och från massa olika källor och det är oerhört svårt att sortera och samtidigt hinna med våra egna liv. En sak som visat sig väldigt tydlig för mig när jag aktivt börjat söka information är att mängden information effektivt döljer den information som avsiktligt skall hållas ifrån oss. Samtidigt så sprids massor av desinformation om olika frågor så det är verkligt svårt att veta vad man skall tro. Den kanske största hemligheten är att inte är ensamma i Universum! Universum formligen kryllar av liv och vi har blivit besökta av utomjordiska civilisationer troligen ända sedan Jordens födelse fram till idag. Denna information har varit och är fortfarande så oerhört viktig att hålla från oss och presidenten i USA blir belagd med munkavle från första dagen på jobbet.

Jag har i de andra Medvetande-höjningstexterna pratat om programmering och att det innebär att vi genom skola, politiker, media, vetenskap och andra auktoritära kanaler blir ledda att ansluta oss till vissa trosföreställningar. Det görs genom att vi hör samma sak repeteras gång på gång (ofta genom TV) tills vi absorberar det och inkluderar det som vår sanning. När det gäller UFO har vi blivit programmerade med en skratt- eller fnissreflex för att avfärda personer som kommer med antydningar om dess existens. Detta är en global kollektiv programmering. I följande länk berättar Obama sanningen men den döljs bakom fnisset så man inte tar honom på allvar, det är ett effektivt sätt att dölja sanningen helt öppet.

Mänskligheten är ung och relativt ociviliserad i jämförelse med många andra civilisationer i vårt ”närområde” i vår Galax. Det innebär att vi har ett naivt sätt att se på oss själva i förhållande till möjligt liv i Universum. Vi ser oss själva på en avancerad nivå och att rymden är så oändligt stor att sannolikheten att stöta på civiliserat liv är närmast obefintlig. Resonemanget tycks istället kretsa kring möjligheten att finna primitivt liv därute. Som ni kommer se nedan vet vi redan bättre än så men verkligheten måste till varje pris hållas från oss.  

Det finns civiliserat liv utanför Jorden! Det finns långt mer avancerade civilisationer än oss! Dom har varit i kontakt med oss på olika sätt genom åren för att både hjälpa oss och för att styra oss… Men vad kan vi göra med den informationen? Hur ser det ut idag med vår kontakt med utomjordingar? Varför är det så viktigt att vi inte öppet pratar om detta?

Secret Space Program

Det  är troligen runt 30-40-talet som den hemliga rymd organisation, Secret Space Program (SSP), startades. Det finns en lång historia kring hemlighetsmakeri, inte bara i USA, där några få familjer utgör en planläggande struktur som du kommer se mer om strax. Denna Elit har egna syften att hemlighålla information från mänskligheten. SSP verkar på många olika verksamhetsnivåer och för att effektivt hålla alla projekt hemliga är varje nivå omedveten den andra. Jag har hört att det finns mer än 30 nivåer över Presidentens ”need to know basis”. SSP toppstyrs av en central elit som denna text kommer kretsa kring.

Efter nazisternas förlust i Tyskland efter 2:a Världskriget har nog flesta av oss trott att det var slutet på nazismen i större organiserad skala men så är det tyvärr inte. Redan innan kriget var Tyskarna mycket långt gångna i sin tekniska utveckling och denna utveckling ”ägdes” av nazister. Det sägs ha bildats två fraktioner av nazisterna; en del som hade som agenda att erövra Europa och Världen med vapenskrammel och krig. Den andra med en långt mer framskjutande agenda där man insett potentialen i sin teknologi, vilket gjorde jorden till en alldeles för liten spelplan och man hade istället tagit sikte på rymden. Denna Nazistfraktion lyckades innan krigets utbrott lämna Tyskland med sin teknologi och tog sig till Antarktis (det finns 100 dokumenterade städer under jorden på Antarktis – Corey Goode). Väl där kunde man medan kriget rasade i Europa ostört fortsätta utveckla sin teknologi och man fick även hjälp med ny teknologi av utomjordiska grupper vilket gjorde att man kunde bygga antigravitations-farkoster.

USA var en stormakt på i stort sett alla områden, en stark industri, starka finanser etc. Det fanns därför ett tydligt incitament för Nazisterna att få tillgång till detta för sina egna projekt. Under 1952 gjorde nazisterna överflygningar med ett antal farkoster över Vita Huset i USA, som en maktdemonstration för att tvinga fram förhandlingar med presidenten. Det fanns massor av vittnen till dessa överflygningar och tidningar och TV rapporterade om UFO’n både i USA och runt om i världen. Efter nazisternas andra överflygning skickades Flygvapnet efter farkosterna men flygplanen hade ingen chans mot dessa oerhört snabba farkoster. Senare kom USA’s regering med det officiella utlåtandet; att alla vittnen både inom det militära och allmänheten hade misstagit sig och hade bevittnat ett vanligt väderfenomen. Det nazisterna hade åstadkommit med sina överflygningar var att tvinga fram förhandlingar med den Amerikanska regeringen för att infiltrera USA’s hemliga rymdprogram, SSP.

Redan före kriget var som sagt hemlighetsmakeriet stort i USA och det fanns redan då en Elit som hade smugit åt sig makten inom de viktigaste grenarna i samhället som banker, militär, forskning och många företag. Dom hade en agenda för världen för att maximera sina vinster  och skapa en världsregering. Det innebar att all form av avancerad teknologi som närmar sig fri energi eller botemedel mot världens sjukdomar etc. omedelbart konfiskerades med Nationell Säkerhet som förevändning, för att vidmakthålla folkets beroende.

Nicola Tesla hade uppfunnit (eller som han själv tydligen skall ha sagt, fått dom av utomjordingar) fantastisk teknologi som fri energi, teleportering, och antigravitation. Han var hårt ansatt av myndighet och militären i USA och tvingades därför att hålla hårt i sina ritningar eftersom hans önskan var att dela med sig av denna fantastiska teknologi till förmån för mänskligheten. Det blev tyvärr inte som han önskade, istället dog han år 1943, utfattig på ett hotellrum i USA. Myndigheterna kunde då lägga beslag på hans ritningar och föra dom till en av deras hemliga bunkrar för säkert förvar och för att låta vetenskapsmän reproducera teknologin.

Teknologi och information som fanns och arbetades med inom SSP under 40- och 50- talet, bl.a. Nicola Teslas uppfinningar, var så banbrytande för mänskligheten att de till varje pris måste hemlighållas eftersom ett samhälle med fri energi, fri transport och avancerad hälsovård skapar ett oberoende av den maktstruktur Eliten hade byggt upp. Det var kunskapen om Elitens mörkläggning av den avancerade teknologin som Nazisterna skall ha använt sig av som utpressningsmedel för att kunna infiltrera SSP i USA.

Detta är kanske tidpunkten när det Militära Industrikomplexet och dess stora makt över folket, lagstiftning, finanser etc. i USA och övriga världen, tog ordentlig fart. När President Eisenhower steg av sin post 1961 så varnade han faktiskt över utvecklingen; ”We must guard against the acqusition of unwarrented influence, wether sought or unsought, by the military-industrial complex”. Fritt översatt, ”Vi måste skydda oss mot obefogat förvärv, oavsett sökt eller osökt, av det militära industrikomplexet”. Det som Eisenhower troligen ville säga med detta var att makten fullständigt höll på att glida ur händerna på staten/folket för att istället hamna i händerna på en Elit som styr över militären, bankerna och därmed företagen regeringar och folket.

Det innebär att bara med Nicola Teslas uppfinningar har SSP tagit fram och använt sig av antigravitationsfarkoster, fri energi och teleportering redan under perioden 50-70 talet! Dessa uppfinningar skulle fullständigt förändra världen som vi ser den idag ifall den skulle delats med folket. Det finns åtskilliga ”wistleblowers” som under de senast åren kommit ut och vittnat om dessa teknologier. T.ex. var Andrew Basagio som barn med i hemliga SSP projekt kring utvecklingen av Nicola Teslas teleporteringsteknologi. Denna teknologi har funnits tillgänglig och har använts inom SSP sedan 70-talet både för resor på Jorden men även ut i rymden samt för resor fram eller tillbaka i tiden. Det låter som värsta science fiction filmen men faktum är att dessa ”wistle blowers” säger att allt vi kan se i science fictionfilmer redan är utdaterad teknologi om man jämför med nivån som SSP befinner sig på idag.

Enorma summor pengar har av förståeliga skäl behövt gå in i dessa hemliga program styrda av SSP. Under perioden 1998-2000 har man vid undersökningar av statsfinanserna kommit fram till att 1,7 billioner dollar/år inte går att finna i bokföringen. Den 10 september 2001 berättar Rumsfeld att 2,3 billioner dollar inte går att spåra i Pentagons transaktioner. Dagen efter, den 11 september 2011 förstördes Bokföringskontoret i Pentagon då det enligt utsago träffades av en Boing 747. Sedan diskuterades inte dom borttappade pengarna något mer. Det är ett problem med denna officiella version av kraschen i Pentagon och det är att det inte är fysisk möjlig att få in en Boing 747 genom det hål man har i väggen i Pentagon efter attentatet. Hålet var alldeles för litet och dessutom har man inte funnit ett enda spår av flygplansdelar! Innan ”kraschen” föll som alla vet Twin Towers i New York, det finns mycket information om dessa krascher också.

Exempel på olika SPP program är att kopiera teknologi från krachade UFO’n, etablera baser på månen och Mars, att övervaka forskning på Universitet och privata forskare/uppfinnare för att i tid kunna beslagta och hemligstämpla all form av teknologi som har potential att påverka mänskligheten på ett positivt sätt (fri energi, hälsa etc). Andra exempel på SSP eller militära program är att man arbetat med mediala personer för att utveckla ”Remote viewing”. Detta innebär att man med mediala tekniker kan astralresa för att spionera (se) på olika platser både på jorden men också utanför jorden med oerhörd exakthet. Detta är bara några få exempel på information som idag finns ute för allmänheten att lära sig mer om. Som ett intressant instick vill jag bara berätta att man har kunna mäta en ökad mängd fotoner på platser som någon astral-besöker eller gör Remote Viewing på. (Vi är så mycket mer än vad vi tror…)

Det har dessutom under många år funnits direkt samarbete mellan hemliga militära program och olika utomjordingar. Ett exempel ger Charles Hall, som tjänstgjorde i Amerikanska flygvapnet som väderobservatör på 60-talet. Han har under flera år bevittnat utomjordingar kallade ”Tall Whites” på en av myndigheterna upplåten bas mellan Militärens Area 53 och Area 54 i Nevada öknen i USA. Han var själv baserad på en väderstation i detta område under flera år och har sett hur militären och CIA arbetat med utomjordingar som använt ”sin” bas för underhåll av sina skepp under sina långa resor i rymden. Myndigheterna och militären skall ha gett dom denna bas i utbyte mot teknologi. Orsaken till att man vill ha en bas på Jorden är att Jorden ligger väldigt lägligt till vid en portal mellan olika galaxer. Det kan liknas, ur ett jordiskt perspektiv, vid att ha en bensinstation längs en motorväg där man stannar för att sträcka på benen lite och ta en fika innan man drar vidare.

Det finns oerhört mycket mer information om SSP och jag rekommenderar att ni tittar efter Corey Goode som är en viktig ”Wistle blower” som arbetat som ”Intuitiv Empat” i ett av SSP programmen. Under 20 års tjänstgöring har han samlat på sig oerhört mycket information som han nu delar med sig av i Cosmic Disclosure tillsammans med David Wilcock men det finns också en mängd intervjuer att lyssna på.


Fortsätt läsning; följ denna länk till  Den stora Illusionen - Del 2.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet