”Människor gör de bästa valen som finns tillgängliga för dom”

Detta påstående berättar för oss att tillståndet, som vi eller andra befinner oss i, avgör våra val och ageranden. Ifrån ett tillstånd av glädje och kärlek kommer vi naturligtvis inte agera på samma sätt som vi gör ifrån tillståndet av irritation och stress.

Påståendet förklarar beteenden och ageranden men det försvarar dom inte.

Genom att minnas detta påstående ges vi möjligheten att distansera oss från situationer som upplevs jobbiga. Vi kan se att personen vi har framför oss inte är i ett resursstarkt och närvarande tillstånd just nu. Är vi själva i balans och närvaro dömer vi inte personen och vi tar inte heller på oss skuld och ansvar för personens upplevelse och agerande mot oss.

I närvaro och i balans ges vi valet att följa vår intuition som kan berätta för oss att släppa taget och låta situationen passera eftersom vi kan se att det som utspelar sig inte har med oss att göra egentligen. Det kan också vara så att intuitionen visar oss att en tydlig gräns behöver sättas.

Gränssättande i närvaro sker utan att vi fylls med känslor av att vara ett offer, irritation, frustration, ledsamhet osv. Man bara vet när gränssättandet sker i närvaro och i kärlek. Är man lite ovan så ger livet oss alltid möjligheter att träna, nya situationer kommer dyka upp tills vi inte längre behöver träna.