Corporate Spiritual Coach

Corporate Spiritual Coachning omstrukturerar, aktiverar och fokuserar

Vi lever i en tid där fler och fler vaknar upp till ett behov av att ge näring åt en inre del av sig själva. Vi vistas i olika miljöer som är mer eller mindre gynnsamma för att denna inre del skall känna sig tillgodosedd. Många söker sig till yoga, självhjälpsböcker, mindfulness etc. Den andliga, spirituella delen av oss söker uttryck och affärsvärlden är idag inte den typiska miljön där denna inre, spirituella delen av oss får näring.

Din upplevelse är troligen att du inte upplever balans mellan ditt privata liv och ditt arbetsliv. Du känner att det skaver i vissa av dina relationer både hemma och på jobbet, du känner dig missförstådd, känner skuld och frustration. Du har en bra karriär och bra med pengar, du har en fin familj och bor i ett bra område, du har prylar att roa dig med MEN det är ändå något som saknas i ditt liv.

Du kan inte riktigt sätta fingret på vad det är men du upplever stress, prestationsångest och otillräcklighet både hemma, på jobbet och i andra sammanhang.

Börjar du kanske ifrågasätta nuvarande ledarskapsstil eller hur kommunikationen sker på ditt företag, din arbetsplats. Har det redan skett ett skifte i dig, som gör att du inte längre känner igen dig i denna kultur? Kanske har du börjat inse att du har ett inre spirituellt behov som inte tillgodoses så som livet ser ut just nu, att det finns något mer till livet. Du känner dig vilsen och ensam i att inte ha någon att dela dessa tankar med. Du kanske till och med har börjat leva ett dubbelliv eftersom du inte ser hur du kan inkludera din andlighet i ditt privatliv eller i ditt yrkesliv.

Corporate Spiritual Coaching är inte en kurs, det är en personligt guidad väg som väcker upp din sanna kraft att ta tillbaka kontrollen och det fulla ansvaret för den lycka, kärlek och frihet du väljer att uppleva i ditt liv.

Vad är det du vill egentligen?

Du är en kvinna eller man som säkert vill känna dig trygg, tillräcklig, uppskattad och älskad. Du vill kunna sätta hälsosamma gränser för din egen skull och veta att det inte bara gynnar dig, utan att ärligheten i dessa gränser är positivt för alla runt dig. Du vill känna dig balanserat framgångsrik både materiellt och själsligt och uppleva hur det tar sig uttryck som harmoni både inom dig och i dina relationer.

När ditt inre spirituella jag och ditt personliga ledarskap har nått dit du vill så möter du den sanna framgången där det du tidigare önskat är det du upplever här och nu. Du känner stolthet över dig själv, den du verkligen är bortom alla fasader, etiketter och begränsande tankar. Du känner dig uppfylld av livet och lever i enlighet med ett högre syfte som började klarna redan när du fattade beslutet att vandra din sanna väg. Du upplever själslig och spirituell frid, lycka och kärlek. Ditt intuitiva personliga ledarskap skapar harmoni och mening för dig själv, din familj, dina vänner och för din verksamhet. Du har insett att du gör en oändlig positiv skillnad för människor och organisationsstrukturer genom att leva och vara den du i grunden är; i balans och harmoni fysiskt, mentalt och spirituellt.

Vem är du?

Du är en person som känner igen dig och energimässigt resonerar med det som nu beskrivits. Du bär en önskan att finna ett sätt att göra en större skillnad för mänskligheten. Du befinner dig troligen i Affärsvärlden eller i statliga, kommunala strukturer där du på olika sätt interagerar med andra människor, kanske i en roll som VD, chef, säljare eller i projektgrupper. Du är i grunden prestigelös och har insett eller är villig att utforska konceptet att alla bär olika talanger som i olika grad ges möjlighet att blomma ut till fullkomlighet i de roller som hålls i stunden.

Den kreativa intelligensen

Det som skiljer vanlig intelligens från den av ett geni sägs vara geniets förmåga att vara i kontakt med sin intuition, ”den kreativa oändliga högre intelligensen”. Förmåga att vara i stark kontakt med sin intuition tar geniet bortom begränsningen av att modifiera redan existerade koncept till att istället hämta hem helt ny, jungfrulig, information via intuitionen. Så, en viktig del av det vi kommer att arbeta med under våra möten är att på olika sätt utveckla och förstärka kontakten med vår ofta underutnyttjade intuition, vårt ”sjätte sinne”.

Känner du entusiasm när du läser dessa ord är du kanske en av dom som är kallad att ta dig an uppgiften att utveckla och implementera det Balanserade Spirituella Ledarskapet.

Corporate Spiritual Coach - Res VIP eller med Wayki's

Du erbjuds möjligheten att på egen hand resa VIP med din Corporate Spiritual Coach vid din sida eller att ansluta till Wayki's som är en grupp individer som är som du, som bildar en form av ”Master Mind grupp". En grupp som har insett vidden, djupet och styrkan i att på egen hand men stärkt av gruppen utveckla det nya personliga ledarskapet.

Oavsett vilken väg du väljer så har du här funnit en plats där ditt ledarskap kan utvecklas till nya hållbara nivåer av ömsesidighet och växande för alla. Detta ledarskap är i absolut framkant eftersom det föds direkt ur den medvetenhet som du öppnar upp för genom ditt inre arbete i närvaro. Det är visdomen som kommer direkt från din inre källa, din intuition, som du nu ger näring och möjlighet att utforska och utveckla.

Läs mer om VIP
Läs mer om Wayki's

Det Balanserade Spirituella Ledarskapet

Jag har naturligt vuxit in i rollen jag valt att kalla Corporate Spiritual Coach. Efter mer än 20 år i olika roller inom affärsvärlden; i produktion, R&D, Teknisk Chef, KAM och VD har jag skaffat mig viktig erfarenhet av system och strukturer, där jag har skapat min bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Slutsatserna jag har dragit är givetvis högst personliga men de har lärt mig viktiga läxor att våga lita på min intuition, att vara sann och samla kraft att våga verbalisera både det ”bra” och ”dåliga”. Det har verkligen varit livets universitet som har accelererat min spirituella utveckling och jag har medvetet kunnat utvärdera både vetenskapliga och andliga koncept på min egen livsupplevelse. Det finns mer att läsa om min väg under Pär Karlsson.

Min väg var att landa i att arbeta utanför den klassiska Businessvärlden eller statliga strukturen. Jag vet att många av oss andra istället har uppgift att forma om och implementera nya hållbara och balanserade ledarskap direkt inifrån nuvarande strukturer, i syfte att skapa positiv förändring inifrån. Jag vet att just detta arbete är oerhört viktigt och ansvarsfullt och att det kräver modiga och principfasta män och kvinnor med stark integritet och uthållighet. Människor med ork och fokus att skapa viktiga skiften för sig själva och sin familj och för sina kollegor. Som din Corporate Spiritual Coach är jag ditt bollplank, guide och stöd under denna resan.

Det är både individuellt och tillsammans med likasinnade människor som vi skapar den nödvändiga förändringen där det mentala får smälta samman med våra hjärtan så att sann ömsesidighet, samarbete, uppskattning, frihet och likavärde kan växa fram och bli några av det nya ledarskapets nyckelord.

Detta är det nya Balanserade Spirituella Ledarskapet.