Betydelsefullhet

Det andra grundläggande mänskliga behovet är Betydelsefullhet. I sin renaste form skulle vi kunna se det som att vi genom vår blotta existens är behövda, gör skillnad och är viktiga. Nu är livet ofta lite mer komplicerat än så. Våra liv och upplevelser filtreras genom olika föreställningar om att vi måste åstadkomma något eller förtjäna betydelsefullhet, kärlek, trygghet osv.

Upplevde du dig betydelsefull som barn? Blev du uppmärksammad, var dina föräldrar närvarande, såg dom när du gjorde kullerbytta. Fick du uppskattning när du klarade provet eller vann matchen?

Eller upplevde du kanske att du inte syntes, var oviktig och inte behövdes av någon. Du kanske fick använda alla trick i boken för att bli sedd, hörd och uppmärksammad. Du kanske aldrig var bra nog. Du var kanske ensam, mobbad eller udda, drog dig undan, gjorde dig osynlig för att inte dra till dig uppmärksamhet.

Var det kanske tillräckligt att du var du, att det inte fanns någon koppling mellan att ”ge” eller ”visa” för att du skulle känna att du var viktig, fantastisk och betydelsefull?

Hur det än var under din uppväxt så har den varit med och påverkat i vilken grad Betydelsefullhet hamnar högt upp på listan av mänskliga behov. Känn nu verkligen efter, till vilken grad känns Betydelsefullhet viktigt för dig (mänskliga behoven trygghet, betydelsefullhet, variation, kontakt/kärlek, växande, givande)?

Betydelsefullhet och relationer

Får du behovet av betydelsefullhet mött av din partner? Är det kanske dina barn som får dig känna dig betydelsefull? Behöver du kanske lämna hemmet för att uppleva betydelsefullhet; genom en roll i en ideell förening eller genom dina vänner? Är det via jobbet som du lättast får ditt behov av betydelsefullhet tillgodosett, vilket kanske får dig att arbeta både mycket och länge?

I relationen med din partner är det absolut viktigt att ha som målsättning att möta så många av de mänskliga behoven som möjligt. Som jag skrev i inledningen till denna serie ”Mänskliga behov” så innebär när två mänskliga behov möts att du skapat kontakt. Att bara ”skapa kontakt” är inget för en par-relation, där önskar vi mer! När fyra mänskliga behov möts så börjar det likna något, då har vi skapat ett starkt band. Drömrelationen måste väl ändå vara den villkorslösa kärleken och den lever vi när vi tillgodoser varandras alla sex mänskliga behov.

I parrelationer så hänger alla de mänskliga behoven ihop och vi kan inte tillåta att barn eller jobb blir ett substitut för att huvuddelen av våra mänskligt behov möts av vår partner. Söker vi eller vår partner tillfredsställa något eller några av de mänskliga behoven utanför parrelationen skapar vi distans och begränsar hur stor och fin relationen kan bli. Allt börjar som bekant med medvetenhet.

Så igen, börja med att vara riktigt ärlig mot dig själv så du vet hur du fungerar när det gäller betydelsefullhet. Är det möjligt, prata sedan med din partner så att ni tillsammans utforskar hur ni visar betydelsefullhet till varandra i relationen.

Vad innebär det i handling för dig och för din partner, så att ni får känna er betydelsefulla för varandra? Se hur ni kan skifta om så ni blir varandras källor till betydelsefullhet. Ni kan se fram emot en relation som vitaliseras, fördjupas och intensifieras.

Tålamod, tillåtande och ärlighet. Det är verkligen värt att göra det inre arbetet även om det inte kan göras tillsammans med en partner.