BARS behandling

Våra tankar är till hjälp i många fall, åtminstone när vi använder dom för att lösa ett problem. I många fall kan dock tankarna bli till en belastning för oss. Dom kan stressa upp oss, förminska oss, begränsa våra drömmar om det nya huset, båten, resan eller så kan dom få oss att tro att vi inte är värda att älskas. Listan kan göras mycket längre.

En BARS behandling är till hjälp när tankarna ”tagit kontrollen över oss” och fört oss in i negativa spiraler som är svåra att bromsa upp. BARS är en mjuk och mycket avslappnande healingform där 32 punkter i huvudet aktiveras genom lätt beröring. Punkterna är kopplade till vår inlärda eller programmerade syn på olika områden i vårt liv som; kreativitet, kontroll, drömmar, pengar, kroppsuppfattning, sexualitet, tacksamhet, tid och rum, åldrande och medvetande.

En BARS behandling ger en djup avslappning, bromsar upp tankeflödet så du når en stillhet där ditt sinne får vila. BARS hjälper dig att känna mer närvaro och avlägsna begränsande tankekoncept. Det är också en mycket bra inledande behandling om man önskar öppna upp för andra healingformer.

Efter behandlingen har vi ett kortare samtal med personlig- och andlig vägledning som skall vara till hjälp på din fortsatta resa in i högre medvetandenivåer. 

BARS utförs inte på distans.

Vänligen fyll i nedan formulär så kontaktar jag dig för att boka in en tid.

Boka BARS behandling

Alla fält markerade med en asterisk måste fyllas i.
Jag önskar boka behandling, ca 1 tim. 1500 kr

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet