Ascension Coach

Foto: Pachatusan 4500 möh, Peru 2012

Som din Ascension Coach erbjuder jag dig en holistisk metodik och synsätt för att hjälpa dig uppnå de specifika förändringar du önskar. Det innebär att bestående förändringar bäst uppnås genom att skapa balans och harmoni med förändringen i hela du. Med hela du avses din fysiska-, mentala- och emotionella kropp. Vi är givetvis mer komplexa än så men förenklat är det dessa delar som interagerar med varandra och med den yttre världen; vår familj, vänner och situationer etc. vilket leder vår upplevelse av livet.

Önskar du hjälp med: stress, fobier, ilska, frustration, ovärdighet, skam, skuld, rädslor, oönskade beteendemönster, ovanor, livsstil etc?

Våra samtal kan handla om att du har en känsla av att inte riktigt ha kontroll eller ordning på ditt liv, att du vet att en förändring krävs men vet inte vad du behöver göra. Det kan handla om din egen medvetna inre personliga utveckling, som hindras av att livet är så intensivt att det känns som att du faller in i gamla mönster eller snarare går bakåt än framåt i din utveckling.

Du kanske har varit på en fantastisk kurs där ämnet är så stort, brett och överväldigande att du behöver hjälp att sortera och integrera det i ditt liv. Våra samtal kan också handla om redan identifierade mål eller förändringar du önskar i ditt liv där du behöver hjälp med motivation och hur du bäst navigerar framåt.

Genom intuitiv guidning och coachning hjälper våra samtal dig att skapa en mjuk struktur där upplevd oreda råder. Det leder till att du blir mer medveten i din vardag vilket gör val och prioriteringar mer synliga för dig. Fokus kommer att ligga på att identifiera och göra din önskan tydlig och harmoniserad i hela du. Vi kommer att identifiera de verktyg du behöver för att behålla detta fokus när du samtidigt navigera genom vardagens distraktioner.

Om det du gör inte fungerar - Gör något nytt!

Ascension Coachning innebär att jag med din tillåtelse intuitivt arbetar med alla eller delar av mina verktyg som bestå av coachmetodik och NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), intuitiv healing och energibalansering samt ett holistiskt micro-macro perspektiv på kroppen, tankar, känslor, situationer, livet och bortom som kan vara av stor hjälp för att skapa förståelse och underlätta förändring.

Boka samtal

* Obligatorisk/required info.

Foto: Pachatusan 4500 möh, Peru 2012

Investering

 • Engångssamtal: 1250 kr.
 • Coachpaket 5: Fem 1-timmessamtal för 5000 kr (kan delas med vänner och familj).
 • Coachpaket 10: Tio 1-timmessamtal för 9000 kr (kan delas med vänner och familj).
 • Ettårspaketet: Så många samtal du önskar för 21000 kr (gäller en person).

Betalning av första samtalet sker i efterskott, när du bestämt vilket paket du önskar. Priserna är inkl moms.

Vad kan du förvänta dig av Ascension Coachning?

 • Du kan förvänta dig samtal som snabbt leder dig djupare in i dig själv än ditt vardagsgrubbleri tar dig.
 • Nya vägar och sätt att ta dig an vardagen som alltid kommer innesluta vägen till ditt mål. Lätnad och mer harmoni.
 • En personligt anpassad struktur som sätter ett holistiskt fokus på ditt mål.
 • Vi kan jobba med delmål och saker att göra eller fundera på mellan våra samtal.
 • Uppföljning och guidning kring konsekvenser av förändringar.
 • Förståelse för vad du behöver göra för att uppleva ökad harmoni i ditt liv - personlig utveckling.
 • Att nå ditt mål.

Våra möten

Ascension Coachning görs antingen på plats i Henån på Orust. Skypesamtal eller telefonsamtal är bra alternativ om avstånd eller annat gör att det inte är möjligt för oss att träffas personligen. 

Människor har redan de resurser de behöver - Lås upp din potential!

Kort om Ascension - Stigning - Medvetandehöjning

Ascension Coachning är ingen terapi eller religion. Vi tar avstamp från nuet och sätter starkt fokus på önskan och motivation. Vår personliga historia kommer alltid att vara med oss, vi har dock en möjlighet att förändra vår relation till den.

Att leva sin historia är att stjäla en del av sin framtid

Den enda tid vi lever är nu och vägen till att få insikt om det går genom ascension eller stigningen vilket är ökad medvetenhet. Vi bär alla olika grader av medvetenhet, från personer som är helt avstängda eller absorberade i de logiska och fysiska koncepten av sig själva och världen, vidare till personer med olika grad av medvetenhet kring beteenden, tankar och känslor och hur det påverkar upplevelsen - hela vägen till och förbi den upplysta människan som har förstått och belyst egots alla irrgångar genom de fysiska, mentala och emotionella kropparna.

Foto: Camilla Ekendal

På vägen av Ascension skapar vi alltså inget som vi inte redan har, utan vi drar istället undan slöja efter slöja av begränsande koncept - vi har alltså redan alla resurser vi behöver men kan ibland önska guidning i att komma i kontakt med dessa.

En väg är att helt integrera vetskapen att livet kan levas utan begränsningar, i lätthet, harmoni och kärlek. När vi ser igenom det som upplevs som motstånd i våra liv och väljer nytt, väljer vägen som upplevs och känns lättare för oss själva, då tar vi ytterligare ett steg uppåt på ascension-stegen.