I sin Essens är allt Ett

Föreställ dig hur sovrummet formas i ögonblicket du öppnar ögonen på morgonen. Allt fysiskt faller på plats på bråkdelen av en sekund, som pixlar på ett fotografi som får falla ner över ett 3D fotopapper och skapa bilden av dig och ditt sovrum. Pixlarna blir ett täcke över din kropp, en sänglampa och en väckarklocka, ett nattduksbord etc.

På det sättet vill kvantfysiken beskriva vår verklighet. Här ser man en värld full av subatomiska partiklar (mindre än en atom) eller energiknippen som växlar mellan att ”vara” en icke lokal energivåg eller sannolikhet till att bli en ”fysisk partikel” när vi observerar den.

Detta energiknippe är grunden till det som bygger upp allt i vårt universum. Beroende på hur de grupperar sig och smälter samman skapas atomer, molekyler, plasma, gaser, vätskor, fast materia osv. allt med olika fysiska och kemiska egenskaper och med dofter, smaker, toner och unik struktur, konsistens eller känsla.

Dessa energiknippen kan triggas av våra tankar eller minnesbilder, att smälta samman till kemikalier i hypotalamus för att i nästa ögonblick manifesteras som böljande känslor i våra kroppar.

I sin minsta kvantfysiska beståndsdel är allt skapat ur samma ”byggsten”.

Det innebär att en sänglampa och ett morgonhumör inte finns annat än som en sannolikhet när den inte observeras. Men så snart vi för vårt medvetande, vår observation, till sovrummet när vi slår upp ögonen på morgonen så manifesteras rum, kropp och känsla fram ur kvantfältet, till den specifika tiden och rummet där du, observatören har sin medvetenhet. Observatören, medvetenheten, tanken.

Just på denna punkt har vi ett exempel på där vetenskapen och det spirituella smälter samman.

Ur ett spirituellt perspektiv kan vi säga att vårt Mind, dvs vårt medvetande, tankar, tro och fokus har sin fysiska representation som den verklighet vi upplever. Det finns alltså bara en illusorisk separation mellan vårt Mind och den fysiska verklighet som den är manifesterad som. Vårt Mind ÄR den fysiska värld vi upplever med alla sina mer eller mindre grumlade koncept från den rena ursprungliga Källan.

Vi slår upp ögonen på morgonen och ”är” kanske den stressade föräldern som måste hinna till jobbet och få iväg barn till skolan. En tanke dyker upp och påminner om att vi har ännu en snål månad att se fram emot när det gäller pengar eller tid. Givetvis har vi också en medveten röst därinne som berättar att vi skall hålla tankarna och energin på det vi önskar i vårt liv. ”Jag är överflöd, kärlek och harmoni…”

Hastigheten som något manifesteras i vår ”fysiska” upplevelse varierar beroende på livsområde (relationer, överflöd, hälsa, harmoni, lycka etc.). I vissa områden av livet är det lätt för oss att manifestera det önskade och i dessa områden är vi ofta redan ganska nöjda. Andra områden kan upplevas som betydligt svårare att manifestera det önskade. Vårt Mind har sin fysiska representation som vår verklighet, dvs när vi inte upplever det vi önskar så håller en större undermedveten del av oss en annan sanning än den vi medvetet önskar uppleva.

När vi visualiserar en önskad upplevelse så kan den undermedvetna delen berätta en annan ”historia” som den blivit matad med på ett övertygande sätt, under en längre tid. Koncept kring olika livsområden sitter olika djupt förankrade inom oss och tar därför olika lång tid att balansera över till en önskad upplevelse, energi.

Så beroende på livsområde; det vårt Mind höll som övervägande sant igår, förra vecka, förra månaden, blir det vi upplever i nuet. Detta är en fantastisk och magisk möjlighet för oss att i varje Nu betrakta oss själva. Vårt Mind är inte separerat från oss. Den historiska del av oss som behöver fortsatt tanke- och energimässig övertygelse är manifesterad som något oönskat i Nuet tills Mind är övervägande övertygad och då skiftar Nuet om.

Det enda som våra oönskade fysiska tillstånd, ting, situationer och känslor vill visa oss är alltså att vi inte är riktigt övertygade ännu. Det är också en uppmuntran att fortsätta tro på det önskade, att vårt tankearbete, enligt Universums lagar, kommer vrida om verkligheten så vårt Mind reflekterar vår önskade verklighet för oss.

Detta är en oerhört kraftfull insikt eftersom det ger oss förståelsen att allt vi upplever, är det ”Mind” eller den energi jag höll som sann igår, för en vecka sedan eller kanske en månad sedan. Det är också en verklig påminnelse som visar att de positiva förändringar du gjorde ”igår” är manifesterade som de fina upplevelser du har idag. Fortsätt därför med okuvlig tro; att de vackra tankar du håller idag bär energin för de önskade upplevelser du KOMMER ATT FÅ UPPLEVA i morgondagens Nu.

Kom ihåg att vårt Mind; våra tankar, medvetande och fokus är ORSAK och den fysiska upplevelsen är VERKAN, dvs upplevelsen är resultatet och konsekvensen av det vi skapat på energiplanet.

Det betyder att vi inte kan förvänta oss att skapa bestående förändring i vår upplevelse genom att bara ändra i vår fysiska verklighet. Att be någon eller något att ändra sig kostar alltså långt mer energi och frustration än att ändra tanken och troskonceptet, dvs att skapa förändring på energiplanet. Förändringen måste i slutänden alltid komma från energiplanet eftersom det är vårt mind som är vår fysiska verklighet.

Allt är verkligen Ett. Genom att mitt Mind är fysiskt representerat som miljöer, människor, luft, känslor och situationer så är allt i min upplevelse i sin individuella essens Jag. På samma sätt är mina tankar, känslor och min kropp Jag. Allt observatören, medvetenheten, jag upplever är alltså de pixlar av subatomisk information, energi och ljus från kvantfältet som mina sinnen formar till en illusoriskt separerad upplevelse av möten, ting, känslor etc.

Alla till synes separerade människor skapar sina verkligheter utifrån sin observationspunkt med de universella lagarna om attraktion, orsak, verkan och ett allomfattande och i allt penetrerande fält, en övergripande intelligens som i sin essens är ett med allt. Vi tycks alla vara del i en illusoriska dans, helt synkroniserade med alla andras upplevelser utifrån deras perspektiv eller observationspunkt.

Observatören tycks observera sig själv med oändligt många ögon och perspektiv i alla hörn av det vi kallar skapelsen.