Nawi-Flow

Det är inte verkligheten som begränsar människan utan snarare våra föreställningar
om verkligheten eller de situationer vi befinner oss i.

Människor är som bekant i grunden uppbyggda på samma sätt men vi ser ändå hur vissa tycks lyckas med i stort sett allt dom företar sig, medan andra kan ha svårt att få "minsta" sak att fungera som dom vill. Vad är det som skiljer oss människor åt?

Vårt sätt att medvetet eller omedvetet se på oss själva i en situation och det tillstånd det skapar inom oss styr hur vi tolkar en situation. Vår tolkning av en situation begränsar oss i vårt sätt att agera. Vårt agerande, våra handlingar skapar våra resultat och vår upplevelse av situationen.

Foto: Camilla Ekendal

För att illustrera detta kan du förställa dig en situation där en kollega kommer 15 minuter sent till ett utsatt möte. I ena fallet har du haft en fantastiskt framgångsrik dag och du känner dig kreativ och entusiastisk. I det andra fallet så har du stött på problem efter problem och ditt tillstånd kan bäst beskrivas som frustrerat otåligt.

I det första fallet tänker du troligen att det finns en rimlig förklaring till förseningen och möter din kollega med förståelse och överseende. Det leder till en fortsatt positiv känsla och ett riktigt bra möte. I det andra fallet så har tankarna kretsat kring respektlöshet och att inte din tid respekteras. Du möter därför kollegan med förebrående och irritation vilket leder till en bibehållen känsla av frustration och ett riktigt dåligt möte.

Detta enkla exempel illustrerar hur tillstånd och föreställningar öppnar upp för olika ageranden, vilket skapar olika resultat och upplevelser.

Genom att iaktta personer som vi ser som framgångsrika, det kan handla om framgång i hälsa, kärlek, arbete, föräldraskap, vänskap, idrott osv. Vad är för utmärkande personlighetsdrag som gör människor framgångsrika? På vilket sätt kan vi dra nytta av och kopiera deras framgångsrecept?

Några generella nycklar i framgångssagor är de personliga resurser dessa människor har, personligheten. Vi kan se det genom att beskriva deras tillstånd, deras passion och energi. Vi ser det också genom deras värderingar och vad dom håller som sant eller vad dom är övertygade om i vissa situationer. Vi har möjlighet att kopiera in dessa personlighetsdrag i oss själva för att på så sätt förhöja våra egna resultat och upplevelser!

Det fina är att vi faktiskt oftast kan använda oss av resurser vi redan själva besitter. Hjärnan är så plastisk och formbar att vi kan flytta med positiva resurser från ett område där vi är väldigt nöjda med oss själva till andra situationer där vi önskade att vi hade dessa resurser. Vi är alltså inte kraftlösa eller offer för omständigheter! Vi har alltid möjlighet att forma om situationer och upplevelser.

Vi kan på beställning försätta oss i det mest resursfulla tillståndet för varje given situation och vi kan förändra våra tankar, föreställningar och värderingar så att det skapar de allra bästa förutsättningarna för att vi skall uppnå våra mål eller för att få en så fin upplevelse som möjligt.

NLP och Biokemi

NLP - Nevrolingvistisk Programmering; handlar om hur vi med språket och våra tankar aktiverar och programmerar vår neurologi. Våra tankar, vårt inre språk, lyser upp neurologiska områden i hjärnan som påverkar vår kropps biokemi att skapar känslor, känslor som i sin tur triggar nya tankar relaterade till känslan osv. Vi kan se det som hjärnans kommunikation med kroppen vilket skapar en medvetandenivå kopplad till tanken och känslan.

Ett förenklat sätt att se på hur beteendemönster och tillstånd som stress, frustration, skuld, rädsla skapas är att vi genom att upprepade gånger, under en längre period, hört eller själva berättat historier som förankrat troskoncept kopplade till vårt beteende eller oönskade känslotillstånd. Detta skapar starka spår i vår hjärnas neurologi, vilket i sin tur har gör kroppen van, eller t.o.m. beroende av de känslokemikalier som är relaterade till beteendet eller känslan.

När detta neurologiska och biokemiska långtidsberoende har etablerats är det betydligt svårare att medvetet välja hur vi skall reagera i vissa triggande situationer, istället är det kroppen, det omedvetna, som har kommandot och snabbt tar oss in i ett emotionellt medvetandetillstånd.

Det fina är att samma mekanism som skapar oönskade mönster kan användas för att skapa nya önskade beteenden och känslotillstånd. När nya stigar trampas upp i hjärnans neurologi så växer de gamla igen. Med hjälp av NLP och kunskapen om vår biokemi kan vi alltså lösa upp oönskade beteenden och programmera in nya. Vi kan skapa dom allra bästa förutsättningarna för att vår hälsa, kropp och vårt sinne skall arbeta med oss på vägen mot vårt mål.

Livets stunder

Vår dag delas upp i att vara och verka i olika sammanhang som; familj, jobb, skola, semester, vänner, idrott etc. Vilka resurser behöver vi för att få uppleva det vi saknar i olika sammanhang? Vad det än är vi önskar så bär vi alla redan de resurser som vi behöver men ibland kan det vara svårt att se skogen för all träden. Var skall man börja?

Jag brinner för att hjälpa och guida människor att finna sina svar, att arbeta med det personliga ledarskapet, med självmästerskapet, den fysiska, emotionella och mentala hälsan.

Foto: Pär K. Ausangate 4800 m.ö.h. - Peru 2017

Vårt personliga ledarskap återspeglas i vårt sätt att vara och kommunicera med kollegor och medarbetare eller med familjen. Det innebär att vi medvetet väljer att göra små justeringar för att få uppleva mer av det önskade positiva i livet. Personligt ledarskap eller självmästerskap handlar om att lära känna sig själv bättre och därigenom förstå andra bättre. När resurser och insikter om nödvändiga förändringar kommer inifrån oss själva så bär de störst potential till bestående positiv effekt.

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig, eftersom jag älskar att bevittna positiv bestående förändring.