Nawi-Flow

Det är inte verkligheten som begränsar människan utan snarare våra föreställningar
om verkligheten eller de situationer vi befinner oss i.

Vi befinner oss just nu i en intensiv tid av kollektivt uppvaknande, vilket är en del av en kollektiv medvetandehöjning – en stigningsprocess. Att vakna upp innebär att information, upplevelser, emotioner, tankar etc. som vi tidigare inte medvetet varit i kontakt med eller upplevt, nu blir synliga och tydliga för oss.

Foto: Camilla Ekendal

Processen ser olika ut för oss alla. För vissa blir det smärtsamt tydligt att man inte lyckats balansera den uppmärksamhet man ger till andra med den man ger till sig själv. Frågor och skuldkänslor kan komma kring hur man kan och får agera för att finna en bättre balans i livet. Andra blir medvetna om mentala och emotionella mönster som skapar konflikter inombords och med andra. Några kan vakna upp till frågor av mer existentiell karaktär eller så blir man intresserad och medveten om hur olika samhällssystem inte lever upp till det som var det ursprungligt syftet.

Det här är bara några få exempel på uppvaknande och det finns lika många kombinationer av områden som det finns individer. Det är viktigt att förstå att inte alla vaknar i samma takt och vissa kommer inte alls att vakna upp i detta livet.

För dom som medvetet eller omedvetet svarar på denna process är det typiska att kontrasterna, dvs skillnaderna blir större mellan det som fungerar och det som inte fungerar. Det kan visa sig som starkare frustration, rädsla, oro, ilska osv. Man kan uppleva att det kan bli svårare i vissa nära relationer. Tankeprocesser kan bli intensivare, vi kan uppleva mentala eller emotionella låsningar. Våra fysiska kroppar kan periodvis värka mer eller vi kan finna att gamla symptom dyker upp på nytt, osv.

Behöver du stöttning, guidning och perspektiv på din resa kan du läsa mer under PT For Your Mind – Stigningscoach.

Denna stigningsprocess kan liknas vid att bo hela sitt liv i ett mindre samhälle på en isolerad ö utan tillgång till el, internet, tidningar. Umgänge och interaktionerna är med människorna i samhället, miljön är det man ser på ön och i vattnet runt omkring. När sedan det moderna samhället en dag upptäcker ön, har öborna på mycket kort tid el, internet och möjlighet att resa. Medvetenheten om allt annat – nytt, expanderar exponentiellt. Det finns oändligt mer där ute men tiden för anpassning till det nya gör att många av öborna får det riktigt svårt både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Så det som nu sker under acceleration, under bara några få år, är att vårt mentala och emotionella omfång har blivit bredare. Vi kan se det som att vi fått en större känslighet som vi försöker anpassa oss till i samma, ofta stressade och pressade, miljöer som vi alltid levt i. Vår medvetenhet expanderar snabbt men vi anpassar inte våra liv till denna förändring i samma takt.

Information är som precis allt annat, frekvenser och ur ett kosmiskt perspektiv så finns ett samband och källa till denna intensiva kollektiva uppvaknandeprocess. De frekvenser som vårt solsystem just nu rör sig igenom på sin bana runt Vintergatans centrum är mer energirikt är tidigare.

Detta ser vetenskapen bl.a. genom att iaktta en ökad temperatur på planeterna i vårt solsystem, solaktivitet, magnetfältets styrka och påverkan av kosmisk energi, mätningar av Schumannfrekvensen etc. Det som generellt kan sägas är att vi idag i större omfattning vet hur dessa inströmmande och ökande frekvenser och joniserade partiklar påverkar oss fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt. Allt fylls med mer energi, ljus, information, medvetenhet. 

Allt är givetvis precis som det skall vara. Det som sker är en del av kosmiska cykler som driver utvecklingen, evolutionen framåt. Att vi nu står på tröskeln till något helt nytt är det fler och fler som blir medvetna om genom sina individuella processer och genom att iaktta vad som sker i vår omvärld. Processen är naturlig och den innebär att vi, genom upplevda tumult kalibrerar oss till en nyare bättre anpassad version av oss själva individuellt och som mänskligt kollektivt.

Vissa påverkas mindre än andra och vi finner ofta hjälp av andra som ser och känner som vi. Vissa finner hjälp av att få vägledning och perspektiv kring på sin egna situation för att kunna känna sig starkare, klarare i sinnet och hantera fysiska, mentala och emotionella svängningarna lättare.

Denna tid handlar allt om att kunna iaktta det som upplevs utan att identifiera sig helt med det, välja att släppa taget om tidigare sanningar, historier som hållit en fast i negativa mönster, att göra allt för att finna och uppleva positiva aspekter i sin livssituation.

Det är möjligt! Behöver du stöttning ser jag fram emot att lyssna på din historia.