Nawi-Flow

Det är inte verkligheten som begränsar människan utan snarare våra föreställningar
om verkligheten eller de situationer vi befinner oss i.

Människor är som bekant i grunden uppbyggda på samma sätt men vi ser ändå hur vissa tycks lyckas med i stort sett allt dom företar sig, medan andra kan ha svårt att få "minsta" sak att fungera som dom vill. Vad är det som skiljer dessa människor åt?

Det tillstånd vi befinner oss i styr hur vi tolkar en situation. Vår tolkning av situationen kommer presentera för oss olika sätt vi kan agera på. Det är slutligen vårt agerande, våra handlingar som skapar våra resultat - det vi upplever.

Foto: Camilla Ekendal

För att illustrera detta kan du förställa dig en situation där en kollega kommer 15 minuter sent till ett utsatt möte. I ena fallet har du haft en fantastiskt framgångsrik dag och du känner dig kreativ och entusiastisk. I det andra fallet så har du stött på problem efter problem och ditt tillstånd kan bäst beskrivas som frustrerat otåligt.

I det första fallet tänker du troligen att det finns en rimlig förklaring till förseningen och möter din kollega med förståelse och överseende. Det leder till en fortsatt positiv känsla och ett riktigt bra möte. I det andra fallet så har tankarna kretsat kring respektlöshet och att inte din tid respekteras. Du möter därför kollegan med förebrående och irritation vilket leder till en bibehållen känsla av frustration och ett riktigt dåligt möte.

Detta enkla exempel illustrerar hur tillstånd och föreställningar öppnar upp för olika handlingar, vilket skapar olika resultat eller upplevelser

Genom att iaktta personer som vi ser som framgångsrika i sina respektive områden så kan vi modellera deras framgångsrecept. Några generella nycklar i framgångssagor är de resurser dessa människor har tillgängliga. Vi ser det genom att beskriva deras tillstånd, deras passion och energi när dom presterar på topp. Vi ser det också genom deras föreställningar, värderingar och vad dom tror i dessa situationer. Vi kan sedan applicera dessa resurser på oss själva för att maximera våra resultat eller upplevelser.

Det fina är att vi faktiskt oftast kan använda oss av våra egna resurser i olika sammanhang. Hjärnan är så plastisk och formbar att vi kan flytta med resurser vi har i ett visst sammanhang in i andra situationer där vi önskar dom. Vi är alltså inte kraftlösa eller offer för omständigheter!

Vi kan på beställning försätta oss i det mest resursfulla tillståndet i varje given situation och vi kan justera våra föreställningar och värderingar så att det skapar de allra bästa förutsättningar för att vi skall få uppnå våra mål eller för att en så fantastisk upplevelse som möjligt. Det är här NLP kommer in...

NLP

NLP - Nevrolingvistisk Programmering; där Nevro avser hjärnan, Lingvistisk avser språket och Programmering avser installering av en plan eller procedur. NLP om handlar om hur det verbala och icke verbala språket påverkar vårt nervsystem. Det bygger på studier av hur människor kommunicerar med sig själva för att producera de mest resursfulla tillstånden, som i sin tur skapar störst antal beteendeval (handlingsval, som föregår våra resultat).

Ursprungligen användes NLP inom terapi där framgångsrika terapeuter kunde föra över år av erfarenhet till en NLP modell som kollegor snabbt kunde få ta del av och praktisera. I NLP's begynnelse fick även några få lyckligt lottade företagsledare ta del av tekniken. Idag är tekniken mer vanlig inom coachning, prestationspsykologi, försäljning och ledarskap. 

Med hjälp av NLP modeller kan vi alltså programmera om oss själva inom en rad olika områden för att skapa dom allra bästa förutsättningarna för att vår kropp och vårt sinne skall arbeta för oss på väg mot vårt mål, vår önskan. Några exempel kan vara att ändra gamla beteendemönster, skapa en önskad resurs i ett speciellt sammanhang, ersätta begränsande föreställningar till föreställningar som hjälper oss framåt, skapa resursfulla tillstånd som motivation och entusiasm, att bli av med livslånga fobier. Listan kan göras mycket lång.

Livets stunder

Vår dag delas upp i att vara och verka i olika sammanhang som; familj, jobb, skola, semester, vänner, idrott etc. Vilka resurser behöver vi för att uppleva det vi saknar i olika sammanhang? Vad det än är som vi önskar så bär vi redan alla resurser som vi behöver. Vi kan ibland bara behöva lite hjälp och guidning på vägen för att hitta fram.

Det är just det som jag brinner för, att få hjälpa och guida människor i företag eller privat att finna dessa svar, att arbeta med det personliga ledarskapet, med självmästerskapet.

Foto: Pär K. Ausangate 4800 m.ö.h. - Peru 2017

Vårt personliga ledarskap återspeglas i vårt sätt att kommunicera med kollegor och medarbetare eller med familjen. Det kan innebära att vi väljer att göra små justeringar för att få uppleva mer av det önskade positiva. Personligt ledarskap eller självmästerskap handlar om att lära känna sig själv lite bättre. När resurser och insikter om nödvändiga justeringar kommer inifrån individen så bär de störst potential till bestående positiv effekt. Samma princip appliceras på ledningsgrupper, team och arbetsgrupper.

Jag ser fram emot att få arbeta med dig, med dig i din verksamhet och med dina medarbetare
eftersom jag älskar att bevittna positiv bestående förändring.